Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SAAB Applied Composites AB

Organisationsnummer

556326-2988

Telefon

013-20 97 00

Adress

Box 13070
580 13 Linköping

Antal ansvariga

5 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SAAB Applied Composites AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i SAAB Applied Composites består av

Ordförande

Dan Sundkvist (66)

Styrelseledamot

Dan Sundkvist (66)

Tony Axelsson (59)

Federica De Magistris (53)

Mattias Ringman (47)

Carl Emil Swedin (45)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Bo Hjalmarsson (61)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SAAB Applied Composites AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

SAAB Applied Composites AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om SAAB Applied Composites

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556326-2988
Firmanamn SAAB Applied Composites AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-01-25
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 13070
Postadress 580 13 Linköping
Säte Linköping, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1988-05-02
Bolaget registrerat 1988-05-27
Firmanamn registrerat 2018-01-22
Bolagsordning 2017-12-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-01-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
25400 - Tillverkning av vapen och ammunition
23999 - Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
23140 - Tillverkning av glasfiber
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet
30300 - Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, reparation, underhåll och utbildning inom området fiberkompositer samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 149,0 215,4 203,7 159,1 123,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 63,5 65,5 63,3 62,6 49,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,0 6,1 9,6 6,7 -3,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 49 6 487 11 681 7 082 -3 546
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 415 1 832 2 164 1 980 1 718
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -14,8 -12,3 15,5 15,2 -6,4
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 90 564 106 269 121 174 104 943 91 067
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 90 564 106 269 121 174 104 901 91 060
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 42 7
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -90 515 -99 782 -109 493 -97 861 -94 613
Försäljningskostnader -2 123 -2 280 -4 869 -4 908 -5 038
Administrationskostnader -3 802 -4 217 -7 550 -6 372 -6 851
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 729 0 0
Kostnad sålda varor -84 590 -93 285 -96 345 -86 581 -82 724
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 49 6 487 11 681 7 082 -3 546
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 10 2 1 3 3
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 2 1 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 41 6 485 11 680 7 079 -3 545
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 41 6 485 11 680 7 079 -3 545
Bokslutsdispositioner -173 -6 693 -2 958 -622 3 443
Koncernbidrag -6 300 -7 270 0 0 3 731
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 6 127 577 -2 958 -622 -288
Resultat före skatt -132 -208 8 722 6 457 -102
Skatt 39 0 1 969 1 437 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -171 -208 6 753 5 020 -116
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 72 426 77 817 81 507 67 988 74 450
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 72 426 77 817 81 507 67 988 74 450
Anläggningstillgångar 13 319 14 555 16 536 19 795 20 982
Immateriella anläggningstillgångar 0 903 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 903 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 13 319 13 652 16 536 19 795 20 982
Byggnader och mark 8 457 9 432 10 414 11 619 12 826
Maskiner 2 072 3 591 4 490 5 494 6 670
Inventarier 2 395 515 1 632 1 652 891
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 395 114 0 1 030 595
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 59 107 63 262 64 971 48 193 53 468
Summa varulager 19 719 10 518 13 539 9 931 11 951
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 19 719 10 518 13 539 9 931 11 951
Summa kortfristiga fordringar 39 388 52 744 24 171 38 262 41 517
Kundfordringar 1 663 1 506 4 117 18 380 16 417
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 34 496 48 447 18 078 19 036 22 343
Övriga kortfristiga fordringar 3 229 2 791 1 976 846 2 757
Summa kassa och bank 0 0 27 261 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 27 261 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 45 985 46 156 46 365 39 612 34 592
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200 200
Summa fritt eget kapital 44 785 44 956 45 165 38 412 33 392
Balanserat resultat 44 956 45 164 38 412 33 392 33 508
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -171 -208 6 753 5 020 -116
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 6 127 6 704 3 746 3 124
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 1 050 3 189 582 3 076
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 26 441 24 484 25 249 24 048 33 658
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 26 441 24 484 25 249 24 048 33 658
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 406 5 714 8 771 9 497 7 563
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 214 8 050 407 0 10 571
Övriga kortfristiga skulder 9 821 10 720 16 071 14 551 15 524
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 64 58 56 53 53
Löner till styrelse & VD 1 006 1 369 1 115 1 454 1 369
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 25 235 22 645 27 048 24 723 23 852
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 38 193 13 703 14 112 12 823 13 545
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

SAAB Applied Composites AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SAAB Applied Composites

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 13070
580 13 Linköping

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

SAAB Applied Composites AB Ej aktiv
Dan Sundkvist (Ordförande)
Ej aktiv Dan Sundkvist (Ordförande)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress