Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

MB Ädelträ AB

Organisationsnummer

556315-9929

Telefon

042-15 65 60

Adress

Drottninggatan 88
252 21 Helsingborg

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Drottninggatan 88

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för MB Ädelträ AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i MB Ädelträ består av

Styrelseledamot

Miljenko Bizic (65)

Styrelsesuppleant

Inja Gacesa (41)

Revisor för bolaget

Revisor

Henrik Nilsson (52)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för MB Ädelträ AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om MB Ädelträ

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-9929
Firmanamn MB Ädelträ AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-05-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Drottninggatan 88
Postadress 252 21 Helsingborg
Säte Helsingborg, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-23
Bolaget registrerat 1988-01-07
Firmanamn registrerat 1995-10-12
Bolagsordning 2017-05-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva import och export av virke, maskiner och tillbehör för sågverksindustri samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 156,9 140,3 167,1 160,6 136,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 13,0 10,5 18,0 18,6 13,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 7,8 -41,6 -0,9 4,5 3,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 1 320 -248 434 836 498
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 354 256 141 412 302
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 610 790 1 274 3 616 3 796
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 395,9 -58,7 -64,8 42,9
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2011-07-01 2012-12-31 2010-07-01 2011-06-30
Bokslutslängd 12 12 12 18 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 7 831 1 579 3 823 10 849 7 591
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 827 1 490 3 796 9 415 7 017
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 004 89 27 1 434 574
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -6 545 -1 833 -3 449 -9 993 -6 637
Övriga rörelsekostnader -211 -53 0 -79 -400
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -4 280 -820 -2 341 -7 655 -5 217
Övriga externa kostnader -957 -440 -626 -1 044 -760
Personalkostnader -1 063 -513 -423 -1 235 -604
Avskrivningar -245 -60 -59 -59 -56
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 075 -308 375 777 442
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 463 349 408 284 153
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 463 349 408 284 153
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 612 -657 -34 492 289
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 612 -657 -34 492 289
Bokslutsdispositioner -158 216 134 -103 -76
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -158 216 134 -103 -76
Resultat före skatt 454 -441 100 389 213
Skatt 104 0 27 110 61
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 350 -441 73 279 152
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 11 605 9 865 9 174 8 961 9 918
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 11 605 9 865 9 174 8 961 9 918
Anläggningstillgångar 750 690 569 536 481
Immateriella anläggningstillgångar 738 676 558 535 478
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 738 676 558 535 478
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 12 15 12 1 3
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 3
Inventarier 12 0 12 1 0
Maskiner och inventarier 0 15 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 10 855 9 174 8 604 8 425 9 437
Summa varulager 575 0 0 0 241
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 575 0 0 0 241
Summa kortfristiga fordringar 10 280 9 174 8 604 8 425 9 196
Kundfordringar 0 183 410 652 403
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 280 8 991 8 194 7 773 8 793
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 390 1 040 1 481 1 408 1 129
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 1 270 920 1 361 1 288 1 009
Balanserat resultat 920 1 361 1 288 1 009 857
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 350 -441 73 279 152
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 158 0 216 350 247
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 10 057 8 825 7 477 7 203 8 542
Summa långfristiga skulder 3 507 2 286 2 328 1 956 1 801
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 700 1 400 1 400 1 400 1 583
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 807 886 928 556 218
Summa kortfristiga skulder 6 550 6 539 5 149 5 247 6 741
Skulder till kreditinstitut, korta 1 862 2 679 1 432 1 208 987
Leverantörsskulder 3 903 3 596 3 496 3 679 5 534
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 785 264 221 360 220
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 2 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 754 386 264 836 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 237 121 83 309 157
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 846 2 571 1 397 1 188 933
Utnyttjad checkräkningskredit 1 862 2 679 1 432 1 208 987
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

MB Ädelträ AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om MB Ädelträ

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Drottninggatan 88
252 21 Helsingborg
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress