Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Calvinia AB

Organisationsnummer

556315-6438

Telefon

0522-65 33 00

Adress

c/o Advokat Paula Save
Box 154
451 16 Uddevalla

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2004-2009

 • 2009

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Glenn Ström 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Calvinia består av

Styrelseledamot

Marita Camilla Röksund (34)

Styrelsesuppleant

Carina Ivarsson (57)

Revisor för bolaget

Revisor

Anders Sandquist (67)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Calvinia AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Calvinia AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Calvinia

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-6438
Firmanamn Calvinia AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2010-12-13
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 154
Postadress 451 16 Uddevalla
Säte Trollhättan, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-07-01
Bolaget registrerat 1988-01-12
Firmanamn registrerat 2004-01-07
Bolagsordning 2009-07-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva personaluthyrning samt personalrekrytering till byggnadssektorn, Tillhandahålla billackeringstjänster, äga och förvalta lös och fast egendom samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2004-2009

Omsättning och resultat 2004-2009

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2009 2008 2007 2005 2004
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 113,5 27,3 168,7 60,7 26,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 9,0 4,6 3,9 6,8 17,4
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -39,1 -0,1 -9,3 -49,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -46 -763 -609 -349 -932
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 258 556 408 305
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 394 981 627 348
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -73,2 56,4 306,1
Bokslutsperiod 2009 2008 2007 2005 2004
Bokslutsperiod 2008-07-01 2009-06-30 2007-07-01 2008-06-30 2006-01-01 2007-06-30 2005-01-01 2005-12-31 2004-01-01 2004-12-31
Bokslutslängd 12 12 18 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2009 2008 2007 2005 2004
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 2 366 8 830 5 645 1 623
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 2 327 8 567 5 231 1 094
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 233
Övriga rörelseintäkter 0 39 263 414 296
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -839 -2 665 -7 911 -5 060 -2 189
Övriga rörelsekostnader -7 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -17 -971 -2 816 -1 332 -940
Personalkostnader -21 -1 551 -5 001 -3 670 -1 221
Avskrivningar -801 -143 -94 -58 -28
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -847 -906 -703 -407 -960
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 4 23 1 158 119 296
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 926 0 284
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 21 200 119 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 32 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -849 -925 -8 -525 -688
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -849 -925 -8 -525 -688
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -849 -925 -8 -525 -688
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -849 -925 -8 -525 -688
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2009 2008 2007 2005 2004
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 146 1 115 4 398 2 661 1 037
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 146 1 115 4 398 2 661 1 037
Anläggningstillgångar 11 824 968 1 489 737
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 11 824 968 848 449
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 11 59 117 203 111
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 765 851 645 338
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 641 289
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 641 289
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 135 291 3 431 1 172 300
Summa varulager 0 0 130 104 75
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 130 104 75
Summa kortfristiga fordringar 1 131 277 3 257 990 225
Kundfordringar 117 129 224 172 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 870 0 0 342 0
Övriga kortfristiga fordringar 144 148 3 033 476 170
Summa kassa och bank 4 15 44 78 1
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 15 44 78 1
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 103 51 173 180 180
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 3 -49 73 80 80
Balanserat resultat -48 72 81 80 -27
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 900 804 0 525 795
Årets resultat -849 -925 -8 -525 -688
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 043 1 064 4 226 2 480 857
Summa långfristiga skulder 43 0 2 269 721 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 43 0 2 269 721 0
Summa kortfristiga skulder 1 000 1 064 1 957 1 759 857
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 313 379 1 079 999 509
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 419 431 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 268 254 878 760 348
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2009 2008 2007 2005 2004
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 6 9 9 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 18 1 120 3 511 2 562 891
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 3 352 1 235 898 306
Företagsinteckningar 1 400 1 400 1 400 1 400 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 400 1 400 1 400 1 400 0
Villkorat aktieägartillskott 3 024 2 124 1 320 795 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 3 024 2 124 1 320 795 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Calvinia AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Calvinia

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 154
451 16 Uddevalla

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Norra Bohusläns Takrecond AB Konkurs
Claes Peter Sövig (Styrelseledamot)
Konkurs Claes Peter Sövig (Styrelseledamot)
Investment Aktiebolaget Hunter Konkurs
Konkurs
Walkesborgs Förvaltnings Aktiebolag Aktiv
Jan Save (Ordförande)
Aktiv Jan Save (Ordförande)
Missulabacken AB Aktiv
Aktiv
Advokatfirman Jan Save Aktiebolag Aktiv
Jan Save (Styrelseledamot)
Aktiv Jan Save (Styrelseledamot)
Rickard Grundén Byggnads Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Bohus Malmöns Krog Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Motor & Maskinservice i Vänersborg Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Stil-Konfektion AB Konkurs
Lena Jansson Fredén (Styrelseledamot)
Konkurs Lena Jansson Fredén (Styrelseledamot)
Maskin och Marin Service i Vänersborg AB Konkurs
Konkurs
Zeatec Engineering AB Konkurs
Konkurs
Glubonos AB Konkurs
Mikael Brunberg (VD)
Konkurs Mikael Brunberg (VD)
Calvinia AB Konkurs
Marita Camilla Röksund (Styrelseledamot)
Konkurs Marita Camilla Röksund (Styrelseledamot)
Advokat Sten-Åke Karlsson Aktiebolag Aktiv
Sten-Åke Karlsson (Styrelseledamot)
Aktiv Sten-Åke Karlsson (Styrelseledamot)
Stenungsunds Sotningsdistrikt Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Herrestads Skadecenter AB Konkurs
Dennis Jacobsen (Styrelseledamot)
Konkurs Dennis Jacobsen (Styrelseledamot)
Advokat Leif Olov Gustafsson Aktiebolag Aktiv
Leif Gustafsson (Styrelseledamot)
Aktiv Leif Gustafsson (Styrelseledamot)
J Larssons Maskintransporter Aktiebolag Konkurs
Jan Christer Larsson (Styrelseledamot)
Konkurs Jan Christer Larsson (Styrelseledamot)
Östads Gästgiferi Aktiebolag Konkurs
Lilian Amunder (VD)
Konkurs Lilian Amunder (VD)
Sven-Åke Jonsson Trading Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Simonsson & Larsson Åkeri Aktiebolag Konkurs
Lars Åke Mellvin Simonsson (Styrelseledamot)
Konkurs Lars Åke Mellvin Simonsson (Styrelseledamot)
Fyrkanten Aktiebolag Konkurs
Eva-Lis Stockelberg (VD)
Konkurs Eva-Lis Stockelberg (VD)
Bengt Jonasson Invest AB Aktiv
Bengt Jonasson (Styrelseledamot)
Aktiv Bengt Jonasson (Styrelseledamot)
All Stans Livs AB Konkurs
Leif Stenebäck (VD)
Konkurs Leif Stenebäck (VD)
JP Walther Eftr. AB Konkurs
Susann Pohlén (VD)
Konkurs Susann Pohlén (VD)
Tolkis Sverige AB Konkurs
Bulent Omer Rahim (Styrelseledamot)
Konkurs Bulent Omer Rahim (Styrelseledamot)
SJÖBRIS Butik & Praktik AB Konkurs
Konkurs
SSDF Dyksportcenter Aktiebolag Konkurs
Eddie Pettersson (Extern VD)
Konkurs Eddie Pettersson (Extern VD)
Romells Taxi Aktiebolag Konkurs
Peggy Romell (Styrelseledamot)
Konkurs Peggy Romell (Styrelseledamot)
TRANSTRANDSSTÄD AB Konkurs
Ingemar Falk (Styrelseledamot)
Konkurs Ingemar Falk (Styrelseledamot)
Åhlunds Elinstallationer i Tanum Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Ytfinish i Väst AB Konkurs
Maria Brink (Styrelseledamot)
Konkurs Maria Brink (Styrelseledamot)
Sweden Yachts Utveckling AB Konkurs
Konkurs
Brandt & Gröndahl AB Konkurs
Konkurs
Ulverås Catering AB Konkurs
Konkurs
Hans Bengtsson Maskinservice i Kungshamn AB Likvidation
Likvidation
AB Melleruds Skrot & Maskin Konkurs
Konkurs
Kontiki Sjöstugan Utvecklingscenter AB Konkurs
Konkurs
Trestads Bemanning och Transport AB Konkurs
Mikael Kjellsson (Ordförande)
Konkurs Mikael Kjellsson (Ordförande)
Spekeröd väg och Mark AB Konkurs
Konkurs
C. Roos Konsult Aktiebolag Konkurs
Christer Ros (VD)
Konkurs Christer Ros (VD)
AIC-Uddevalla AB Likvidation
Likvidation
Bohusgatan Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
BTU Footwear AB Konkurs
Konkurs
BYGG SPECIALISTEN I VÄSTRA GÖTALAND Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Askido AB Likvidation
Likvidation
Datastudion i Strömstad AB Konkurs
Konkurs
Arctic Fritid AB Konkurs
Joacim Carlzon (Styrelseledamot)
Konkurs Joacim Carlzon (Styrelseledamot)
Sven Karlsson montage & demontage AB Konkurs
Konkurs
Öfyrens Hotell AB Konkurs
Bengt Petersson (Styrelseledamot)
Konkurs Bengt Petersson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress