Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

A I Executive Search SM AB

Organisationsnummer

556315-5489

Telefon

08-406 08 71

Adress

c/o Samuel Martinsson
Danderydsgatan 23
114 26 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är A I Executive Search SM?

A I Executive Search SM AB är ett aktiebolag som skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, handel och förvaltning samt finansiering av värdepapper och fastigheter, grafisk design och grafisk konsultverksamhet, ... Läs mer om A I Executive Search SM

Danderydsgatan 23

Översikt bokslut 2016-2020

 • 2020

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Samuel Martinsson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Reidar Martinsson (81)

Styrelsen i A I Executive Search SM består av

Styrelseledamot

Samuel Martinsson (68)

Styrelsesuppleant

Jacob Frizell (32)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för A I Executive Search SM AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om A I Executive Search SM

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-5489
Firmanamn A I Executive Search SM AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Danderydsgatan 23
Postadress 114 26 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-12-17
Bolaget registrerat 1988-01-15
Firmanamn registrerat 2011-04-05
Bolagsordning 2021-01-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
66120 - Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
74102 - Grafisk designverksamhet
66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, handel och förvaltning samt finansiering av värdepapper och fastigheter, grafisk design och grafisk konsultverksamhet, finansiering och leasing av maskiner och annan utrustning till industri- och handelsföretag samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknaren

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning och resultat 2016-2020

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 847,2 5 506,4 13 926,9 3 016,2 308,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 88,2 94,9 96,3 93,8 92,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 90,5 122,1 81,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -460 -373 3 112 2 596 2 998
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 584 512 580
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 026 2 893 3 524
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 4,6 -17,9
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 6 051 5 786 7 048
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 5 873 5 784 7 048
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 178 2 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -460 -374 -2 934 -3 373 -4 234
Övriga rörelsekostnader 0 0 -54 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -460 -374 -1 716 -2 168 -2 889
Personalkostnader 0 0 -1 169 -1 023 -1 161
Avskrivningar 0 0 -49 -182 -184
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -460 -373 3 063 2 414 2 814
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 43 888 7 446 2 413 4 681 3 156
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 43 888 116 0 12 3 039
Övriga finansiella ränteintäkter 0 7 329 2 412 4 653 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 16 117
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 43 428 7 071 5 474 7 062 5 736
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 43 428 7 071 5 474 7 062 5 736
Bokslutsdispositioner 9 435 -1 750 -500 -1 766 -30
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 9 435 -1 750 -500 -1 766 -30
Resultat före skatt 52 863 5 321 4 974 5 296 5 706
Skatt 11 492 1 165 1 124 1 188 1 277
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 41 371 4 156 3 850 4 108 4 429
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 107 375 64 115 57 628 54 851 53 349
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 107 375 64 115 57 628 54 851 53 349
Anläggningstillgångar 76 76 111 76 45 248
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 76 76 111 76 257
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 76 76 111 0 182
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 76 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 75
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 44 990
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 44 990
Omsättningstillgångar 107 300 64 039 57 518 54 775 8 101
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 243 126 1 954 2 153 1 189
Kundfordringar 0 0 1 670 1 292 1 007
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 243 126 284 861 182
Summa kassa och bank 106 056 63 913 55 564 52 622 6 912
Summa kortfristiga placeringar 0 60 809 55 338 52 236 0
Kassa och bank 106 056 3 104 226 386 6 912
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 94 711 53 516 49 530 45 849 45 305
Summa bundet eget kapital 121 121 121 121 120
Aktiekapital 101 101 101 101 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 94 590 53 395 49 409 45 728 45 185
Balanserat resultat 53 219 49 239 45 559 41 620 40 756
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 41 371 4 156 3 850 4 108 4 429
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 9 435 7 685 7 186 5 420
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 12 665 1 163 413 1 816 2 624
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 12 665 1 163 413 1 816 2 624
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 17 58 415
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 665 1 163 396 1 758 2 209
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - -
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 84 589 177 170 169 200

Årsredovisning

A I Executive Search SM AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om A I Executive Search SM

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2020

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
0 KSEK
Rörelseresultat
-460 KSEK (-23,3 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
84 589 KSEK
Inbetald skatt
11 492 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
16 246 KSEK

A I Executive Search SM AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 41 371 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2020.

Styrelseledamot för A I Executive Search SM AB är Samuel Martinsson och Styrelsesuppleant är Jacob Frizell.

Under de senaste 5 åren har A I Executive Search SM betalat in totalt 16 246 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 3 270 av Sveriges alla 653 189 aktiebolag.

A I Executive Search SM AB har organisationsnummer 556315-5489. A I Executive Search SM har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med A I Executive Search SM AB på telefonnummer 08-406 08 71.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.