Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Hyrtjänst i Falköping AB

Organisationsnummer

556315-5240

Telefon

0515-597 96

Adress

Box 635
521 21 Falköping

Antal ansvariga

5 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Hyrtjänst i Falköping AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Hyrtjänst i Falköping AB

Joacim Johansson (46)

Extern firmatecknare

Madeleine Andersson (56)

Mattias Willix (46)

Styrelsen i Hyrtjänst i Falköping består av

Styrelsesuppleant

Joacim Johansson (46)

Ordförande

Aulasmaa, Kari Matti

Styrelseledamot

Aulasmaa, Kari Matti

Matikainen, Lauri Tapio

Revisor för bolaget

Revisor

Helen Blomstrand (53)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Hyrtjänst i Falköping AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Hyrtjänst i Falköping

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-5240
Firmanamn Hyrtjänst i Falköping AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-09-24
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 635
Postadress 521 21 Falköping
Säte Falköping, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-12-16
Bolaget registrerat 1987-12-30
Firmanamn registrerat 1997-10-17
Bolagsordning 2018-12-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
77390 - Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva uthyrning av bygg- och entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas ensam av
 • - Johansson, Joacim Alvar Niclas
 • Firman tecknas i förening av
 • - externa firmatecknarna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 76,7 233,7 119,6 165,6 139,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 55,3 74,5 69,5 74,3 71,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 27,6 30,7 18,9 18,6 14,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 12 144 12 407 8 048 7 021 5 672
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 581 597 570 484 373
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 900 4 463 3 904 3 190 2 878
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1,9 14,3 22,4 10,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 27 301 26 779 23 427 19 142 17 271
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 26 314 26 467 22 957 18 959 17 202
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 987 312 470 183 69
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -20 042 -18 540 -19 004 -15 570 -14 755
Övriga rörelsekostnader -29 -13 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -4 825 -4 729 -4 352 -4 430 -3 927
Övriga externa kostnader -6 237 -6 048 -7 604 -4 786 -5 434
Personalkostnader -4 065 -3 584 -3 422 -2 905 -2 238
Avskrivningar -4 915 -4 179 -3 626 -3 449 -3 156
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 7 229 8 228 4 422 3 572 2 516
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 45 13 6 12 11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 39 3 0 0 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 10 6 12 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 262 8 221 4 416 3 560 2 507
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 262 8 221 4 416 3 560 2 507
Bokslutsdispositioner -7 117 -1 856 184 -373 -13
Koncernbidrag -7 700 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 583 -1 856 184 -373 -13
Resultat före skatt 145 6 365 4 600 3 187 2 494
Skatt 58 1 418 1 029 702 560
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 87 4 947 3 571 2 485 1 934
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 25 710 19 577 15 504 12 595 11 349
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 25 710 19 577 15 504 12 595 11 349
Anläggningstillgångar 17 589 11 498 10 862 8 950 8 279
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 17 589 11 498 10 862 8 950 8 279
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 17 329 11 334 10 547 8 764 8 082
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 140 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 261 164 175 186 197
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 121 8 079 4 642 3 645 3 070
Summa varulager 426 518 323 256 335
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 426 518 323 256 335
Summa kortfristiga fordringar 7 265 3 940 3 331 2 156 1 891
Kundfordringar 2 298 3 394 2 988 1 794 1 373
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 642 0 0 244 203
Övriga kortfristiga fordringar 1 325 546 343 118 315
Summa kassa och bank 429 3 621 988 1 234 844
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 429 3 621 988 1 234 844
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 9 270 9 183 6 836 5 265 4 280
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 9 150 9 063 6 716 5 145 4 160
Balanserat resultat 9 063 4 116 3 145 2 660 2 226
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 87 4 947 3 571 2 485 1 934
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 6 330 6 913 5 057 5 241 4 868
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 10 110 3 481 3 611 2 089 2 201
Summa långfristiga skulder 72 246 0 42 235
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 72 246 0 42 235
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 10 038 3 235 3 611 2 047 1 966
Skulder till kreditinstitut, korta 173 173 42 310 318
Leverantörsskulder 624 672 1 150 889 946
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 833 49 1 161 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 407 2 341 1 258 848 702
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 7 6 6 6 6
Företagsinteckningar 0 0 2 500 2 500 2 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 433 563 277 827 714
Summa säkerheter 433 563 2 777 3 327 3 214
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - 0 100 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit - - 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 2 600 2 000 1 500

Årsredovisning

Hyrtjänst i Falköping AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Hyrtjänst i Falköping

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 635
521 21 Falköping
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress