Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SCAN-TRIM Aktiebolag

Organisationsnummer

556315-4425

Adress

Stålverksgatan 4 B
417 07 Göteborg

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Stålverksgatan 4 B

Översikt bokslut 2010-2014

 • 2014

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SCAN-TRIM Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i SCAN-TRIM Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Jerker Möllerstrandh (52)

Styrelsesuppleant

Nikolce Niklas Prckov (40)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Clas Rydén (48)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SCAN-TRIM Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om SCAN-TRIM Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556315-4425
Firmanamn SCAN-TRIM Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-07-27
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Stålverksgatan 4 B
Postadress 417 07 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-25
Bolaget registrerat 1988-01-12
Firmanamn registrerat 1988-01-12
Bolagsordning 2012-03-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet är att bedriva maskinsopning av industrier, parkeringshus och boostadsområden samt klottersanering och högtryckstvättning samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2010-2014

Omsättning och resultat 2010-2014

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2014 2013 2012 2011 2010
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 203,4 199,3 58,1 55,9 113,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 42,5 8,4 39,9 27,2 8,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 18,4 -15,6 18,7 16,1 -15,8
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 845 -749 1 098 1 309 -330
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 331 268 268 324 497
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 340 2 486 1 678 1 621 1 156
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -19,2 -1,2 -22,4 86,9
Bokslutsperiod 2014 2013 2012 2011 2010
Bokslutsperiod 2013-04-01 2014-03-31 2012-04-01 2013-03-31 2011-07-01 2012-03-31 2010-07-01 2011-06-30 2009-07-01 2010-06-30
Bokslutslängd 12 12 9 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011 2010
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 019 4 972 5 033 6 483 3 468
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 709 4 744 5 033 6 405 3 436
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 310 228 0 78 32
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 260 -5 593 -3 956 -5 302 -3 958
Övriga rörelsekostnader 0 -151 -96 -51 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -309 -3 500 -2 436 -3 063 -1 078
Övriga externa kostnader -1 872 -1 534 -599 -763 -1 230
Personalkostnader -993 -535 -805 -1 297 -1 490
Avskrivningar -86 -24 -116 -179 -160
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 759 -773 982 1 130 -490
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 19 9 60 82 59
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 9 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 7 51 82 59
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 740 -778 940 1 047 -548
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 740 -778 940 1 047 -548
Bokslutsdispositioner -238 633 -234 -244 9
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -238 633 -234 -244 9
Resultat före skatt 502 -145 707 803 -539
Skatt 99 0 197 221 -57
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 403 -145 510 582 -482
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2014 2013 2012 2011 2010
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 573 947 3 670 3 316 1 723
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 573 947 3 670 3 316 1 723
Anläggningstillgångar 567 45 623 758 704
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 567 45 623 758 704
Byggnader och mark 0 0 0 0 53
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 567 45 461 587 470
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 162 171 181
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 005 901 3 047 2 559 1 019
Summa varulager 0 0 2 256 1 733 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 2 256 1 733 0
Summa kortfristiga fordringar 651 610 696 559 611
Kundfordringar 458 363 666 487 423
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 193 247 30 72 188
Summa kassa och bank 354 292 95 266 407
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 354 292 95 266 407
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 483 80 998 608 26
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 363 -40 878 488 -94
Balanserat resultat -40 105 488 -94 268
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -120 0 120
Årets resultat 403 -145 510 582 -482
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 238 0 633 399 155
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 852 867 2 039 2 309 1 541
Summa långfristiga skulder 358 415 678 832 640
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 292 0 180 363 90
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 66 415 498 469 550
Summa kortfristiga skulder 494 452 1 361 1 477 901
Skulder till kreditinstitut, korta 72 0 382 227 60
Leverantörsskulder 178 57 195 207 105
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 244 395 784 1 043 736
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2014 2013 2012 2011 2010
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 2 3 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 706 379 542 855 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 235 131 221 368 324
Företagsinteckningar 700 700 700 700 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 700 700 700 700 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 120 120
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 120 120
Beviljad checkräkningskredit - 0 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 320 0 0 0 0

Årsredovisning

SCAN-TRIM Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SCAN-TRIM Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.