Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

S-MAN Aktiebolag

Organisationsnummer

556314-6470

Telefon

031-51 33 05

Adress

c/o Maqs Advokatbyrå Göteborg Ab
Box 11918
404 39 Göteborg

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2009-2013

 • 2013

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för S-MAN Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i S-MAN Aktiebolag består av

Likvidator

Mats Åke Berter (67)

Revisor för bolaget

Revisor

Staffan Zander (46)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för S-MAN Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om S-MAN Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556314-6470
Firmanamn S-MAN Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-10-18
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 11918
Postadress 404 39 Göteborg
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-12-14
Bolaget registrerat 1988-01-04
Firmanamn registrerat 1989-01-27
Bolagsordning 2012-06-05
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva försäljning och service av energisystem, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2009-2013

Omsättning och resultat 2009-2013

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2013 2012 2011 2010 2009
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 144,8 73,8 65,8 72,6 97,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 22,2 9,7 -4,2 10,3 17,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -246,5 -15,4 -8,9 -11,4 -4,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -24 538 -6 580 -5 771 -5 392 -3 190
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 476 675 776 667 644
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 776 3 401 5 229 3 499 5 636
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -75,9 -35,0 38,8 -42,1
Bokslutsperiod 2013 2012 2011 2010 2009
Bokslutsperiod 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 657 44 210 67 974 48 985 84 546
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 9 215 41 710 62 996 44 906 83 470
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 442 2 500 4 978 4 079 1 076
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -10 118 -20 336 -24 687 -23 442 -22 611
Övriga rörelsekostnader -2 399 -2 383 -2 985 -3 300 -579
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -7 212 -11 509 -14 510 -13 945 -12 755
Personalkostnader -2 858 -8 779 -10 084 -9 338 -9 656
Avskrivningar -48 -48 -93 -159 -200
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -24 586 -6 628 -5 864 -5 551 -3 390
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 685 265 200 59 104
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 49 12 1 8
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 316 216 188 58 96
Övriga finansiella kostnader 1 369 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -26 270 -6 795 -6 039 -5 608 -3 478
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -26 270 -6 795 -6 039 -5 608 -3 478
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 3 765
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 3 765
Resultat före skatt -26 270 -6 795 -6 039 -5 608 287
Skatt 0 0 0 18 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -26 270 -6 795 -6 039 -5 626 162
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 13 427 55 265 55 006 35 991 54 074
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 13 427 55 265 55 006 35 991 54 074
Anläggningstillgångar 0 7 257 51 144 290
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 48 36 129 290
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 5 19 35
Inventarier 0 48 31 110 255
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 7 209 15 15 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 15 15 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 7 209 0 0 0
Omsättningstillgångar 13 427 48 008 54 955 35 847 53 783
Summa varulager 0 14 071 17 210 12 423 10 217
Pågående arbeten för annans räkning 0 14 071 14 236 9 334 7 793
Övrigt varulager 0 0 2 974 3 089 2 424
Summa kortfristiga fordringar 12 537 33 702 27 103 22 318 41 162
Kundfordringar 11 707 18 612 20 876 17 811 37 599
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 14 468 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 830 622 6 227 4 507 3 563
Summa kassa och bank 890 235 10 643 1 106 2 404
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 890 235 10 643 1 106 2 404
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 981 5 355 -2 318 3 721 9 347
Summa bundet eget kapital 384 384 384 384 384
Aktiekapital 320 320 320 320 320
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 64 64 64 64 64
Summa fritt eget kapital 2 597 4 971 -2 702 3 337 8 963
Balanserat resultat 4 972 -2 702 3 337 8 963 8 801
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 23 895 14 468 0 0 0
Årets resultat -26 270 -6 795 -6 039 -5 626 162
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 10 446 49 910 57 324 32 270 44 726
Summa långfristiga skulder 1 176 3 941 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 176 3 941 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 9 270 45 969 57 324 32 270 44 726
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 2 888 3 256 0
Leverantörsskulder 5 414 43 934 49 918 27 619 43 367
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 237 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 619 2 035 4 518 1 395 1 359
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2013 2012 2011 2010 2009
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 6 13 13 14 15
Löner till styrelse & VD 0 522 1 034 1 146 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 010 5 116 5 429 4 498 4 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 782 2 975 3 099 3 138 3 346
Företagsinteckningar 9 000 9 000 9 000 9 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 9 000 9 000 9 000 9 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 38 363 14 468 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 38 363 14 468 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 320 4 000 4 000 4 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 176 3 941 2 888 3 256 961
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

S-MAN Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om S-MAN Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 11918
404 39 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

CRYO Aktiebolag Likvidation
Likvidation
SecureCom Aktiebolag Likvidation
Likvidation
S-MAN Aktiebolag Konkurs
Konkurs
P.S. Dental Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Konings Plåtslageri AB Likvidation
Likvidation
Påvelundsbyggen AB Likvidation
Likvidation
Lang Unenge & Co Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Terosen Aktiebolag Konkurs
Konkurs
OLSKROKENS RESTAURANG Aktiebolag Konkurs
Konkurs
WHB Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
B&K Björlins Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Esho Carrier AB Konkurs
Konkurs
Cilix Holding AB Likvidation
Likvidation
Pedersens Entreprenad AB Konkurs
Tyrony Pedersen (Styrelseledamot)
Konkurs Tyrony Pedersen (Styrelseledamot)
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Aktiv
Katrin Troedsson (Styrelseledamot)
Aktiv Katrin Troedsson (Styrelseledamot)
Acqua Macchina AB Konkurs
Konkurs
Sensient Flavors Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Proculus AB Aktiv
Lars Odinge (Styrelseledamot)
Aktiv Lars Odinge (Styrelseledamot)
Centralhuset i Göteborg Café AB Konkurs
Konkurs
Eskaro Group AB Aktiv
Aktiv
Tandläkare Helena Östlund AB Konkurs
Konkurs
Brantekälla Advokatbyrå AB Aktiv
Fredrik Iverström (Styrelseledamot)
Aktiv Fredrik Iverström (Styrelseledamot)
Soniviol Advokatbyrå AB Aktiv
Christina Berggren (Styrelseledamot)
Aktiv Christina Berggren (Styrelseledamot)
Advokatfirma Bo Sjöholm AB Aktiv
Bo Sjöholm (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Sjöholm (Styrelseledamot)
Eskaro Ukraine AB Aktiv
Aktiv
Skota Hem AB Konkurs
Konkurs
Cilix Konsult AB Likvidation
Likvidation
Coherix Europe AB Likvidation
Likvidation
MIBA Industriteknik AB Konkurs
Mikael Rantamäki (VD)
Konkurs Mikael Rantamäki (VD)
mikael krantz holding aktiebolag Konkurs
Konkurs
Boherren Bygg AB Konkurs
Konkurs
Rayco AB Likvidation
Likvidation
Hojpunkten AB Konkurs
Konkurs
Subros AB Likvidation
Likvidation
Advokat Erik Kjaer AB Aktiv
Erik Kjaer (Styrelseledamot)
Aktiv Erik Kjaer (Styrelseledamot)
ENGJILLS AB Konkurs
Konkurs
LUCREI AB Konkurs
Konkurs
Fast Flow Service AB Konkurs
Konkurs
CBEK, Carlsson bygg entreprenad kakel AB Konkurs
Konkurs
PITEK Service AB Konkurs
Konkurs
Olvenmark Consult Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Pilum Concept AB Konkurs
Konkurs
Hisingen Island Productions AB Konkurs
Konkurs
Lauras Banys Bygg AB Konkurs
Konkurs
IT Automation Solutions West AB Konkurs
Konkurs
Göteborgs Hjälpande Hand AB Konkurs
Konkurs
A-GRUPPEN FASTIGHETSSERVICE AB Konkurs
Konkurs
Swesign Produktion AB Konkurs
Konkurs
Götheborgs Bageri & Konditori AB Konkurs
Konkurs
Byggare Bergh AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress