Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag

Organisationsnummer

556314-0697

Telefon

-

Adress

c/o Nolek Ab
Hantverkarvägen 11
145 63 Norsborg

Antal ansvariga

3 st

Hantverkarvägen 11

Översikt bokslut 2016-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag består av

Ordförande

Patrik Stolpe (56)

Styrelseledamot

Patrik Stolpe (56)

Mattias Cleveson (53)

Styrelsesuppleant

Gustav Erik Nordenskjöld Ruda (40)

Revisor för bolaget

Revisor

Jeanette Sergel (47)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556314-0697
Firmanamn Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-02-04
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hantverkarvägen 11
Postadress 145 63 Norsborg
Säte Botkyrka, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-19
Bolaget registrerat 1987-12-21
Firmanamn registrerat 1987-12-21
Bolagsordning 2016-10-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-17
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
33200 - Installation av industrimaskiner och -utrustning
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva tillverkning, reparation och service av industrimaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2016-2019

Omsättning och resultat 2016-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 314,6 154,2 109,9 331,6 313,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 68,2 35,2 43,8 74,8 72,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 12,0 4,6 8,6 5,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -8 2 437 1 061 1 041 856
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 783 453 638
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 527 1 294 1 704
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,7 -12,2 95,3 -24,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2016
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-05-01 2016-12-31 2015-05-01 2016-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 8 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 55 19 981 22 745 11 649 15 332
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 19 981 22 677 11 598 15 294
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 55 0 68 51 38
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -63 -3 196 -9 050 -5 326 -7 552
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -9
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 -1 392 -1 990 -1 228 -1 779
Personalkostnader -63 -1 804 -7 051 -4 081 -5 738
Avskrivningar 0 0 -9 -17 -35
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -8 2 437 1 052 1 024 821
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 25 32 22 23 38
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 3 2 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 30 0 0 0
Externa räntekostnader 25 1 19 21 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -33 2 407 1 036 1 004 783
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -33 2 407 1 036 1 004 783
Bokslutsdispositioner 92 -2 408 -1 049 -196 -147
Koncernbidrag 92 -2 408 -4 143 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 3 094 -196 -147
Resultat före skatt 59 -1 -13 808 636
Skatt 13 0 0 180 146
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 46 -1 -13 628 490
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 4 656 10 322 12 163 11 703 10 999
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 4 656 10 322 12 163 11 703 10 999
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 27
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 9 27
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 9 27
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 656 10 322 12 163 11 693 10 972
Summa varulager 0 0 4 653 4 183 3 500
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 4 653 4 183 3 500
Summa kortfristiga fordringar 4 656 10 322 7 510 4 065 4 847
Kundfordringar 4 3 718 5 186 3 960 4 707
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 594 6 118 2 002 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 486 322 105 140
Summa kassa och bank 0 0 0 3 445 2 624
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 3 445 2 624
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 176 3 629 5 330 6 344 5 716
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 3 056 3 509 5 210 6 224 5 596
Balanserat resultat 3 010 3 510 5 223 5 596 5 106
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 46 -1 -13 628 490
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 3 094 2 898
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 480 6 693 6 833 2 265 2 385
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 480 6 693 6 833 2 265 2 385
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 94 1 400 1 439 1 339
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 469 6 421 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 178 5 433 826 1 046
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 9 9 9
Företagsinteckningar 0 0 2 200 2 200 2 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 2 200 2 200 2 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 500 1 700 1 000 0

Årsredovisning

Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kontrollautomatik Svenska Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Hantverkarvägen 11
145 63 Norsborg
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress