Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Östgöta Camping-Gruppen AB

Organisationsnummer

556314-0564

Telefon

0142-217 30

Adress

Möllersbrunnsvägen 3
590 17 Mantorp

Antal ansvariga

0 st

Konkurs Läs mer

Möllersbrunnsvägen 3

Översikt bokslut 2009-2013

 • 2013

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Östgöta Camping-Gruppen AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Revisor för bolaget

Revisor

Magnus Eriksson (47)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Östgöta Camping-Gruppen AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Östgöta Camping-Gruppen

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556314-0564
Firmanamn Östgöta Camping-Gruppen AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-06-11
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Möllersbrunnsvägen 3
Postadress 590 17 Mantorp
Säte Mjölby, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-13
Bolaget registrerat 1987-12-15
Firmanamn registrerat 2007-09-03
Bolagsordning 2006-12-07
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet skall bestå av försäljning, uthyrning och reparation av husvagnar och husbilar samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • - Uppgift om firmateckning saknas
 • - Registrerad styrelse saknas.

Detaljerade bokslut 2009-2013

Omsättning och resultat 2009-2013

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2013 2012 2011 2010 2009
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 38,7 44,9 26,1 30,5 40,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 13,8 25,5 35,6 33,9 31,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -8,2 2,3 2,4 3,9 1,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -15 065 5 602 7 607 11 869 3 992
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 465 415 381 368 450
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 130 6 602 7 081 7 444 7 770
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -15,6 -22,3 3,8 17,1
Bokslutsperiod 2013 2012 2011 2010 2009
Bokslutsperiod 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 223 005 264 089 339 904 327 541 279 738
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 219 193 260 509 337 664 323 591 277 767
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 812 3 580 2 240 3 950 1 971
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -238 176 -258 694 -332 744 -316 119 -276 167
Övriga rörelsekostnader -113 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -196 765 -230 538 -300 588 -287 089 -245 047
Övriga externa kostnader -16 058 -11 333 -13 402 -12 385 -14 511
Personalkostnader -25 134 -16 616 -18 307 -16 198 -16 188
Avskrivningar -219 -207 -447 -447 -421
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -15 284 5 395 7 160 11 422 3 571
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 4 877 2 337 2 455 1 752 3 753
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 974 1 482 1 669 1 487 1 098
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 1 400
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 087 855 786 265 1 255
Övriga finansiella kostnader 816 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -18 213 6 022 8 043 12 644 4 814
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -18 213 6 022 8 043 12 644 4 814
Bokslutsdispositioner 18 214 -5 907 -7 838 -5 557 -2 006
Koncernbidrag 13 750 -7 260 -7 700 0 -2 100
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 464 1 353 -138 -5 557 94
Resultat före skatt 1 115 205 7 087 2 808
Skatt -2 74 120 1 920 405
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 41 85 5 167 2 403
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 168 613 100 647 80 233 83 732 72 119
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 168 613 100 647 80 233 83 732 72 119
Anläggningstillgångar 1 203 224 885 1 375 1 794
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 1 112 113 600 1 010 936
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 730 113 470 816 868
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 382 0 130 194 68
Finansiella anläggningstillgångar 91 111 285 365 858
Andelar i koncern- och intresseföretag 91 91 100 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 20 185 365 858
Omsättningstillgångar 167 410 100 423 79 348 82 357 70 325
Summa varulager 121 774 67 241 66 275 65 940 51 841
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 121 774 67 241 66 275 65 940 51 841
Summa kortfristiga fordringar 45 569 26 872 12 871 12 538 16 660
Kundfordringar 2 347 4 204 4 339 453 1 580
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 37 761 16 498 4 588 8 287 11 780
Övriga kortfristiga fordringar 5 461 6 170 3 944 3 798 3 300
Summa kassa och bank 67 6 310 202 3 879 1 824
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 67 6 310 202 3 879 1 824
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 23 225 22 328 24 287 24 202 19 035
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360 360
Aktiekapital 300 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60 60
Summa fritt eget kapital 22 865 21 968 23 927 23 842 18 675
Balanserat resultat 22 862 21 927 23 842 18 675 16 272
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 41 85 5 167 2 403
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 4 464 5 817 5 679 4 622
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 145 388 73 855 50 129 53 851 48 462
Summa långfristiga skulder 27 588 0 0 0 3 321
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 27 588 0 0 0 3 321
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 117 800 73 855 50 129 53 851 45 141
Skulder till kreditinstitut, korta 48 695 10 087 2 745 3 568 3 703
Leverantörsskulder 8 733 5 864 7 198 5 036 5 152
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 51 213 50 506 30 759 26 596 22 894
Övriga kortfristiga skulder 9 159 7 398 9 427 18 651 13 392
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2013 2012 2011 2010 2009
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 54 40 48 44 36
Löner till styrelse & VD 1 663 1 989 1 429 1 266 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 17 533 10 610 12 990 11 423 11 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 955 4 604 5 140 4 420 4 710
Företagsinteckningar 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 48 533 9 470 743 5 881 6 259
Summa säkerheter 91 533 52 470 43 743 48 881 49 259
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 962 0 250 250 250
Summa ansvarsförbindelser 7 962 0 250 250 250
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 33 000 33 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 27 208 0 2 210 0 3 321
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 2 000 0 0

Årsredovisning

Östgöta Camping-Gruppen AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Östgöta Camping-Gruppen

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Möllersbrunnsvägen 3
590 17 Mantorp

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Östgöta Camping-Gruppen AB Konkurs
Konkurs
Mobile Living Group Sweden AB Konkurs
Konkurs
Mälarcamp AB Konkurs
Konkurs
Movera Scandinavia AB Konkurs
Konkurs
Mobile Living Holding AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress