Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Malmfältens Måleri Aktiebolag

Organisationsnummer

556313-9103

Adress

Box 111
971 04 Luleå

Antal ansvariga

4 st

Konkurs inledd Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Malmfältens Måleri Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Malmfältens Måleri Aktiebolag

Niclas Söderberg (56)

Styrelsen i Malmfältens Måleri Aktiebolag består av

Ordförande

Kåre Sundström (53)

Styrelseledamot

Kåre Sundström (53)

Niclas Söderberg (56)

Robert Söderberg (52)

Robert Selberg (46)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Sverker Olsson (59)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Malmfältens Måleri Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Malmfältens Måleri Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-9103
Firmanamn Malmfältens Måleri Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2016-05-09
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 111
Postadress 971 04 Luleå
Säte Kiruna, Norrbottens län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-13
Bolaget registrerat 1987-12-11
Firmanamn registrerat 1987-12-11
Bolagsordning 2010-10-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
43341 - Måleriarbeten
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva måleriverksamhet inom måleribranschen, uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 119,6 94,1 120,2 65,6 51,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 24,1 8,0 53,6 36,6 20,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 5,9 -3,7 15,4 5,9 6,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 539 -314 2 500 934 965
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 368 436 401 422 388
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 879 964 1 176 1 140 953
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -47,9 -11,8 22,0 19,6
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30 2011-05-01 2012-04-30 2010-05-01 2011-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 7 029 13 493 15 292 12 537 10 486
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 942 13 483 15 275 12 529 10 479
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 10 17 8 7
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -4 014 -13 906 -12 863 -11 682 -9 630
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 -6 248 -6 441 -5 821 -4 273
Övriga externa kostnader -1 010 -1 449 -1 138 -1 142 -978
Personalkostnader -2 943 -6 109 -5 213 -4 640 -4 271
Avskrivningar -61 -100 -71 -79 -108
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 478 -414 2 429 855 857
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 62 87 73 116 177
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 3 0 1 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 84 72 115 175
Övriga finansiella kostnader 45 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 418 -495 2 358 741 684
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 418 -495 2 358 741 684
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 418 -495 2 359 741 684
Skatt 0 0 546 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 418 -495 1 813 741 684
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 564 2 486 5 604 4 225 3 984
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 564 2 486 5 604 4 225 3 984
Anläggningstillgångar 231 336 1 583 1 614 1 635
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 226 286 1 533 1 564 1 585
Byggnader och mark 0 0 1 452 1 504 1 556
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 226 286 81 60 29
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 50 50 50 50
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 2 333 2 150 4 021 2 611 2 349
Summa varulager 5 0 1 193 1 206 1 136
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 0 1 193 1 206 1 136
Summa kortfristiga fordringar 1 711 1 605 800 1 389 1 201
Kundfordringar 867 861 761 1 133 1 113
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 352 494 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 492 250 39 256 88
Summa kassa och bank 616 545 2 029 16 12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 616 545 2 029 16 12
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 618 200 3 001 1 548 808
Summa bundet eget kapital 200 200 200 200 200
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Summa fritt eget kapital 418 0 2 801 1 348 608
Balanserat resultat 0 1 988 607 -76
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 494 0 0 0
Årets resultat 418 -495 1 813 741 684
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 946 2 286 2 603 2 677 3 176
Summa långfristiga skulder 0 0 250 535 840
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 75
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 250 535 765
Summa kortfristiga skulder 1 946 2 286 2 353 2 142 2 336
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 110 313 710
Leverantörsskulder 104 386 535 741 835
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 100 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 742 1 900 1 708 1 088 791
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 8 14 13 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 147 4 484 4 037 3 362 3 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 756 1 471 1 334 1 259 1 111
Företagsinteckningar 400 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 1 875 1 875 1 875
Övriga säkerheter 0 0 335 280 182
Summa säkerheter 400 300 2 510 2 455 2 357
Villkorat aktieägartillskott 494 494 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 494 494 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 - 400 400 400
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - 0 69 245
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 300 0 0

Årsredovisning

Malmfältens Måleri Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Malmfältens Måleri Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 111
971 04 Luleå

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Sefino AB Likvidation
Likvidation
Malmfältens Måleri Aktiebolag Konkurs
Niclas Söderberg (VD)
Konkurs Niclas Söderberg (VD)
LSMR, Luleå-Sundsvall Media Repro Aktiebolag Konkurs
Konkurs
K&W Däckservice AB Konkurs
Konkurs
Jokkmokks Industri & Fastighets Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Äventyrsfortet i Betsberg AB Konkurs
Konkurs
Förändringsmannen i Luleå AB Konkurs
Konkurs
S & B Nord AB Konkurs
Urban Sundberg (Styrelseledamot)
Konkurs Urban Sundberg (Styrelseledamot)
NorrLand Spas AB Konkurs
Konkurs
Fina Former i Luleå AB Konkurs
Inga-Lill Elenius (Styrelseledamot)
Konkurs Inga-Lill Elenius (Styrelseledamot)
Bosmina AB Likvidation
Likvidation
Erlebnis Lappland AB Likvidation
Likvidation
Dennis Logistic System Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Talvitie Bygg och Teknik AB Konkurs
Juha Talvitie (Styrelseledamot)
Konkurs Juha Talvitie (Styrelseledamot)
POLARICA HOLDING AB Likvidation
Likvidation
Sangkarat AB Konkurs
Konkurs
Arctic Alltjänst AB Konkurs
Konkurs
Mossamyren Konsult AB Konkurs
Konkurs
Memphis Bil & Mc i Luleå AB Konkurs
Konkurs
Jon & Evas fiskbod AB Konkurs
Jon Johansson (Ordförande)
Konkurs Jon Johansson (Ordförande)
Zerpe Invest AB Konkurs
Konkurs
Kvartersbageriet i Piteå AB Konkurs
Konkurs
Hendrikssons Investment AB Konkurs
Konkurs
TCHINAR AB Konkurs
Mekhti Faradzhev (Styrelseledamot)
Konkurs Mekhti Faradzhev (Styrelseledamot)
PROJEKTA AB Konkurs
Konkurs
Rautilas Gräv & Schakt AB Konkurs
Jonny Rautila (Styrelseledamot)
Konkurs Jonny Rautila (Styrelseledamot)
Luleå Bygg & Skadeservice AB Likvidation
Likvidation
P.V. Socionomkonsult AB Konkurs
Petra Vikström (Styrelseledamot)
Konkurs Petra Vikström (Styrelseledamot)
KF Sweden AB Likvidation
Likvidation
Lapland Nordic Förvaltning AB Konkurs
Konkurs
Norrbottens Bygg & Anläggning AB Konkurs
Mikael Kemppainen (Ordförande)
Konkurs Mikael Kemppainen (Ordförande)
CAJON INVEST AB Likvidation
Likvidation
PYO & PYO Hotel in Abborrträsk AB Konkurs
Konkurs
941 Merchandise AB Konkurs
Konkurs
Advokatbyrån Balk AB Aktiv
Bo Andersson (Styrelseledamot)
Aktiv Bo Andersson (Styrelseledamot)
Harren 16 i Luleå AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress