Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rackeby Elektriska Aktiebolag

Organisationsnummer

556313-8550

Telefon

0510-160 44

Adress

Rackeby Tomteliden 1
531 98 Lidköping

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Rackeby Tomteliden 1

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Gerd Ann-Marie Hjalmarsson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Rackeby Elektriska Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Gerd Ann-Marie Hjalmarsson (66)

Styrelsesuppleant

Hanna Hjalmarsson Bohrén (43)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Andreas Jahnstedt (46)

Revisor

SA Revision AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rackeby Elektriska Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Rackeby Elektriska Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-8550
Firmanamn Rackeby Elektriska Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-05-15
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Rackeby Tomteliden 1
Postadress 531 98 Lidköping
Säte Lidköping, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-25
Bolaget registrerat 1987-12-23
Firmanamn registrerat 2012-10-25
Bolagsordning 2012-09-13
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolaget ska bedriva installation, reparation och försäljning av elektriska anläggningar och material samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 114,7 83,9 140,9 131,4 112,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 5,8 6,6 21,4 17,7 5,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -6,3 -11,8 4,5 7,4 -2,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -258 -559 440 520 -25
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 318 335 299 233 132
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 515 537 601 506 220
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -3,9 -10,7 18,8 152,7
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2016-05-01 2017-04-30 2015-05-01 2016-04-30 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 670 5 902 6 608 5 563 2 201
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 440 5 779 6 436 5 484 2 201
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 230 123 172 79 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 977 -6 562 -6 243 -5 074 -2 243
Övriga rörelsekostnader -13 0 0 -19 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -1 520 -1 855 -1 881 -1 655 -576
Övriga externa kostnader -892 -925 -995 -812 -333
Personalkostnader -3 502 -3 681 -3 291 -2 558 -1 317
Avskrivningar -63 -101 -76 -49 -17
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -321 -660 364 471 -42
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 38 37 65 61 10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 38 37 65 61 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -358 -698 299 410 -53
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -358 -698 299 410 -53
Bokslutsdispositioner 0 222 -96 -127 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 222 -96 -127 0
Resultat före skatt -358 -475 203 283 -53
Skatt 0 0 45 51 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -358 -475 158 232 -53
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 346 2 165 3 236 2 591 2 189
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 346 2 165 3 236 2 591 2 189
Anläggningstillgångar 148 295 362 182 233
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 148 295 362 182 233
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 148 295 362 182 233
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 197 1 870 2 874 2 409 1 956
Summa varulager 523 478 417 396 328
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 523 478 417 396 328
Summa kortfristiga fordringar 1 673 1 391 2 455 2 012 1 628
Kundfordringar 969 748 1 004 1 247 605
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 704 643 1 451 765 1 023
Summa kassa och bank 1 1 2 1 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 1 1 2 1 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 135 143 518 361 129
Summa bundet eget kapital 106 107 107 107 107
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 7 7 7 7
Summa fritt eget kapital 29 36 411 254 22
Balanserat resultat 37 411 253 22 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 350 100 0 0 75
Årets resultat -358 -475 158 232 -53
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 222 126 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 211 2 022 2 496 2 104 2 060
Summa långfristiga skulder 751 362 752 572 610
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 751 362 752 572 610
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 460 1 660 1 744 1 532 1 450
Skulder till kreditinstitut, korta 38 53 53 3 23
Leverantörsskulder 136 293 171 189 258
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 286 1 314 1 520 1 340 1 169
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 11 11 11 11 10
Företagsinteckningar 800 800 800 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 80 112 144 0 0
Summa säkerheter 880 912 944 700 700
Villkorat aktieägartillskott 525 175 75 75 75
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 525 175 75 75 75
Beviljad checkräkningskredit - 700 700 700 700
Utnyttjad checkräkningskredit 684 257 594 572 610
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Rackeby Elektriska Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rackeby Elektriska Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Rackeby Tomteliden 1
531 98 Lidköping
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: