Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

2stad Transportservice Aktiebolag

Organisationsnummer

556313-6430

Telefon

0520-44 48 50

Adress

Kalvhed Ugglegården 3
461 97 Sjuntorp

Antal ansvariga

2 st

Konkurs inledd Läs mer

Kalvhed Ugglegården 3

Översikt bokslut 2005-2009

 • 2009

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för 2stad Transportservice Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i 2stad Transportservice Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Torny Johansson (50)

Styrelsesuppleant

Jan Mikael Hansson (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Thomas Olofsson (55)

Revisorssuppleant

Ralf Tommy Ingemar Olofsson (72)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för 2stad Transportservice Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om 2stad Transportservice Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-6430
Firmanamn 2stad Transportservice Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs inledd 2011-01-27
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kalvhed Ugglegården 3
Postadress 461 97 Sjuntorp
Säte Trollhättan, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-29
Bolaget registrerat 1987-11-27
Firmanamn registrerat 2002-06-04
Bolagsordning 2008-02-29
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-11
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva transporttjänster och lastbilspåbyggnader och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2005-2009

Omsättning och resultat 2005-2009

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2009 2008 2007 2006 2005
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 22,3 35,7 124,4 39,3 45,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -277,7 -131,5 7,3 -43,3 -2,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -34,1 -9,6 9,4 -9,4 -3,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -673 -928 1 144 -360 430
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 322 226 354 432
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 040 5 082 9 647 1 397
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -79,5 -14,0 22,4 -23,3
Bokslutsperiod 2009 2008 2007 2006 2005
Bokslutsperiod 2008-09-01 2009-08-31 2007-05-01 2008-08-31 2006-05-01 2007-04-30 2005-05-01 2006-04-30 2004-05-01 2005-04-30
Bokslutslängd 12 16 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2009 2008 2007 2006 2005
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 080 10 164 11 812 9 647 12 577
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 080 10 077 11 523 9 647 12 232
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 87 289 0 345
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -2 726 -11 075 -10 677 -9 746 -12 735
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -2 081 -10 615 -10 640 -9 374 -8 261
Personalkostnader -643 -452 -26 -354 -3 886
Avskrivningar -32 -33 -11 -298 -588
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -705 -961 1 133 -658 -158
Detaljerat
Jämförelsestörande poster -30 -25 0 -280 0
Finansiella poster 7 22 24 248 248
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 1 2 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 20 23 246 248
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -710 -979 1 111 -902 -406
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -710 -979 1 111 -902 -406
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 18
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 18
Resultat före skatt -710 -979 1 211 -902 -388
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -710 -979 1 211 -902 -388
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2009 2008 2007 2006 2005
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 565 653 1 635 2 519 6 654
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 565 653 1 635 2 519 6 654
Anläggningstillgångar 109 152 15 1 585 4 587
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 109 152 15 1 585 4 475
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 4 475
Maskiner och inventarier 109 152 15 1 585 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 113
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 113
Omsättningstillgångar 457 502 1 620 934 2 067
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 457 479 1 607 930 2 056
Kundfordringar 312 288 1 134 577 1 663
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 145 191 473 353 393
Summa kassa och bank 0 22 14 4 11
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 22 14 4 11
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -1 569 -859 120 -1 091 -189
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital -1 689 -979 0 -1 211 -309
Balanserat resultat -979 0 -1 211 -309 79
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -710 -979 1 211 -902 -388
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 135 1 513 1 515 3 610 6 844
Summa långfristiga skulder 84 108 213 1 234 2 274
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 67 47 0 813 2 274
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 17 61 213 421 0
Summa kortfristiga skulder 2 051 1 405 1 302 2 376 4 570
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 962 1 226 674 1 500 1 664
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 89 179 628 876 2 906
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2009 2008 2007 2006 2005
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2 0 1 9
Löner till styrelse & VD 117 0 0 0 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 231 290 0 205 2 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 130 120 24 78 707
Företagsinteckningar 350 350 350 350 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 1 566 4 392
Summa säkerheter 350 350 350 1 916 4 742
Villkorat aktieägartillskott 100 100 100 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 100 100 0 0
Beviljad checkräkningskredit 95 100 100 100 300
Utnyttjad checkräkningskredit 67 47 0 56 252
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

2stad Transportservice Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om 2stad Transportservice Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Kalvhed Ugglegården 3
461 97 Sjuntorp
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: