Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

VS & Perssons Bussar AB

Organisationsnummer

556313-3395

Telefon

026-13 25 25

Adress

Valbovägen 177
818 33 Valbo

Antal ansvariga

4 st

Valbovägen 177

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för VS & Perssons Bussar AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i VS & Perssons Bussar AB

Johannes Kandell (44)

Styrelsen i VS & Perssons Bussar består av

Ordförande

Anna Höjer (53)

Styrelseledamot

Anna Höjer (53)

Cecilia Holmberg Wallberg (54)

Maria Albanson (50)

Johannes Kandell (44)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Annika Engström (53)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för VS & Perssons Bussar AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om VS & Perssons Bussar

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-3395
Firmanamn VS & Perssons Bussar AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-02-03
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Valbovägen 177
Postadress 818 33 Valbo
Säte Gävle, Gävleborgs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-13
Bolaget registrerat 1987-11-30
Firmanamn registrerat 2010-01-12
Bolagsordning 2012-05-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
49390 - Annan landtransport av passagerare
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utöva skolbusstrafik och beställningstrafik samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas ensam av
 • - Höjer, Anna Karin Ingeborg
 • Firman tecknas två i förening av
 • - Albanson, Maud Maria
 • - Holmberg Wallberg, Lena Cecilia
 • - Kandell, Johannes Monaikio
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 131,2 135,4 142,4 134,6 134,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 31,3 29,2 26,7 25,6 25,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1,2 0,4 0,9 1,4 1,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 8 209 11 771 12 770 14 118 12 309
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 547 509 473 424 409
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 332 1 234 1 107 958 981
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1,9 9,5 12,2 49,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 338 389 332 078 303 221 270 194 181 399
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 336 462 328 983 300 625 267 832 179 937
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 927 3 095 2 596 2 362 1 462
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -342 286 -330 646 -299 902 -265 375 -177 780
Övriga rörelsekostnader -47 -79 -80 -13 -256
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -191 195 -183 293 -160 891 -136 550 -93 112
Personalkostnader -138 939 -136 935 -129 480 -119 512 -75 723
Avskrivningar -12 152 -10 418 -9 531 -9 313 -8 945
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 943 1 353 3 239 4 805 3 364
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 923 2 200 1 416 1 143 1 305
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 2 0 3 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 1 169 431 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 921 1 029 985 1 140 1 303
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 863 1 494 2 685 3 668 2 063
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 863 1 494 2 685 3 668 2 063
Bokslutsdispositioner 6 091 -837 -2 658 -3 587 -2 040
Koncernbidrag 2 000 0 0 -950 2 474
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 091 -837 -2 658 -2 637 -4 514
Resultat före skatt 1 228 657 28 81 24
Skatt 440 6 27 80 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 788 651 1 1 2
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 108 668 124 613 130 628 128 250 122 817
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 108 668 124 613 130 628 128 250 122 817
Anläggningstillgångar 53 599 65 214 69 213 72 679 72 586
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 53 599 65 092 69 026 72 495 72 406
Byggnader och mark 0 5 212 3 547 3 488 3 572
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 53 221 0 0 68 649 68 834
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 358 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 378 59 880 65 479 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 122 187 184 180
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 122 187 184 180
Omsättningstillgångar 55 069 59 398 61 415 55 571 50 231
Summa varulager 1 027 1 721 1 612 3 929 3 988
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 027 1 721 1 612 3 929 3 988
Summa kortfristiga fordringar 53 810 57 369 59 593 51 484 46 103
Kundfordringar 17 006 22 787 28 836 18 994 6 708
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 486 23 602 16 996 24 997 30 990
Övriga kortfristiga fordringar 16 318 10 980 13 761 7 493 8 405
Summa kassa och bank 231 309 209 158 139
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 231 309 209 158 139
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 299 1 511 860 860 859
Summa bundet eget kapital 126 126 126 126 126
Aktiekapital 105 105 105 105 105
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 21 21
Summa fritt eget kapital 2 173 1 385 734 734 733
Balanserat resultat 1 385 734 733 733 731
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 788 651 1 1 2
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 40 600 44 691 43 683 41 025 38 388
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 65 769 78 411 86 085 86 365 83 570
Summa långfristiga skulder 24 574 35 804 44 089 48 001 49 232
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 24 574 35 804 44 089 48 001 49 232
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 41 195 42 607 41 996 38 364 34 338
Skulder till kreditinstitut, korta 9 950 10 330 9 713 8 848 8 731
Leverantörsskulder 8 614 14 460 15 733 11 029 10 089
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 145 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 485 17 817 16 550 18 487 15 518
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 254 269 274 282 185
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 101 625 100 152 94 843 87 175 55 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 35 534 35 367 33 265 30 984 18 872
Företagsinteckningar 8 150 3 150 3 150 3 150 3 150
Fastighetsinteckningar 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800
Övriga säkerheter 44 184 53 046 58 658 64 022 58 046
Summa säkerheter 58 134 61 996 67 608 72 972 66 996
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 750 250 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 750 250 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

VS & Perssons Bussar AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om VS & Perssons Bussar

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Valbovägen 177
818 33 Valbo

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

VS & Perssons Bussar AB Ej aktiv
Johannes Kandell (VD)
Ej aktiv Johannes Kandell (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress