Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige

Organisationsnummer

556313-2652

Telefon

033-25 55 03

Adress

Götebacka 26
518 90 Sandared

Antal ansvariga

2 st

Konkurs Läs mer

Götebacka 26

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Rowell 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige består av

Styrelseledamot

Anders Rowell (62)

Styrelsesuppleant

Yvonn Rowell (60)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556313-2652
Firmanamn Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2021-03-02
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Götebacka 26
Postadress 518 90 Sandared
Säte Borås, Västra Götalands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-12
Bolaget registrerat 1987-11-25
Firmanamn registrerat 2001-09-14
Bolagsordning 2001-04-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
46491 - Partihandel med sport- och fritidsartiklar
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt försäljning av sportartiklar och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • - Rowell, Kerstin Yvonn
 • - Rowell, Nils Anders
 • - Registrerad kvalificerad revisor saknas.

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 20,3 18,2 14,6 15,7 12,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 15,1 7,3 8,0 13,4 -3,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 4,6 3,2 2,2 7,8 6,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 308 249 167 476 398
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 527 623 506 302 352
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 037 3 326 2 872 1 853 2 676
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -8,7 15,8 3,4 3,9
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 074 6 653 5 745 5 558 5 351
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 6 074 6 633 5 738 5 553 5 310
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 20 7 5 41
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 766 -6 411 -5 590 -5 094 -4 971
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -3 887 -4 279 -3 767 -3 412 -3 374
Övriga externa kostnader -825 -879 -799 -764 -875
Personalkostnader -1 054 -1 246 -1 013 -907 -705
Avskrivningar 0 -7 -11 -11 -17
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 308 242 156 465 381
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 29 27 34 30 49
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 27 26 28 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 7 2 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 279 215 124 435 341
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 279 215 124 435 341
Bokslutsdispositioner 0 -209 -117 -112 0
Koncernbidrag 0 -209 -229 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 112 -112 0
Resultat före skatt 279 6 6 323 341
Skatt 65 5 6 74 77
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 214 1 0 249 264
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 2 653 2 520 2 309 2 027 2 014
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 2 653 2 520 2 309 2 027 2 014
Anläggningstillgångar 50 50 70 88 102
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 7 18 29
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 7 18 29
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 50 50 63 70 73
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 50 50 63 70 73
Omsättningstillgångar 2 603 2 470 2 239 1 939 1 912
Summa varulager 2 235 2 125 1 963 1 668 1 648
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 235 2 125 1 963 1 668 1 648
Summa kortfristiga fordringar 93 136 115 119 179
Kundfordringar 23 28 22 13 78
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 70 108 93 106 101
Summa kassa och bank 275 209 161 152 84
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 275 209 161 152 84
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 400 185 184 184 -65
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 300 85 84 84 -165
Balanserat resultat 86 84 84 -165 -429
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 214 1 0 249 264
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 112 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 253 2 335 2 125 1 731 2 079
Summa långfristiga skulder 438 438 229 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 438 438 229 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 815 1 897 1 896 1 731 2 079
Skulder till kreditinstitut, korta 536 523 597 723 1 043
Leverantörsskulder 827 946 926 534 532
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 452 428 373 474 504
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 2 2 3 2
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - 777 457
Utnyttjad checkräkningskredit 536 523 597 723 1 043
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 260 0 0 0 0

Årsredovisning

Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Anders Rowell konsult och försäljnings AB i Sverige

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Götebacka 26
518 90 Sandared
Personer

Det finns 2 personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress: