Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag

Organisationsnummer

556312-9732

Telefon

011-28 87 77

Adress

Box 12022
600 12 Norrköping

Antal ansvariga

3 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2012-2016

 • 2016

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag består av

Ordförande

Torbjörn Stöbe (60)

Styrelseledamot

Torbjörn Stöbe (60)

Peter Nyström (75)

Styrelsesuppleant

Elizabeth Löf Stöbe (57)

Revisor för bolaget

Revisor

Peter Hasselgren (52)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556312-9732
Firmanamn Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-05-31
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 12022
Postadress 600 12 Norrköping
Säte Norrköping, Östergötlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-16
Bolaget registrerat 1987-11-23
Firmanamn registrerat 1988-07-04
Bolagsordning 1999-10-26
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse inom bilbranschen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2012-2016

Omsättning och resultat 2012-2016

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014 2013 2012
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 80,1 82,5 81,5 86,5 79,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 19,2 23,7 21,4 21,9 15,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 0,1 0,4 0,0 1,4 0,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 48 41 13 85 64
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 402 467 336 338 391
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 404 1 642 1 211 1 199 1 240
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 14,1 1,7 1,0 -3,3
Bokslutsperiod 2016 2015 2014 2013 2012
Bokslutsperiod 2015-05-01 2016-04-30 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30 2011-05-01 2012-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 618 4 925 4 843 4 796 4 958
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 618 4 925 4 843 4 788 4 947
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 8 11
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 205 -2 849 -2 778 -4 722 -4 945
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 -2 137 -2 056
Övriga externa kostnader -1 560 -1 436 -1 424 -1 220 -1 275
Personalkostnader -1 610 -1 400 -1 346 -1 354 -1 563
Avskrivningar -35 -13 -8 -11 -51
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 13 28 5 74 13
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 11 12 10 13 8
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 3 3 3
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 10 7 10 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 20 1 67 12
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 20 1 67 12
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 3 20 1 67 12
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 20 1 67 12
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 381 1 099 1 124 1 099 1 098
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 381 1 099 1 124 1 099 1 098
Anläggningstillgångar 152 57 10 18 30
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 152 57 10 18 30
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 152 57 10 18 30
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 228 1 042 1 114 1 081 1 069
Summa varulager 534 557 591 555 531
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 534 557 591 555 531
Summa kortfristiga fordringar 691 470 442 449 482
Kundfordringar 560 394 296 361 352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 131 76 146 88 130
Summa kassa och bank 3 15 82 77 55
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 3 15 82 77 55
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 265 261 241 241 174
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 145 141 121 121 54
Balanserat resultat 142 121 120 54 42
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 20 1 67 12
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 116 838 883 858 924
Summa långfristiga skulder 250 250 241 250 250
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 250 250 241 250 250
Summa kortfristiga skulder 866 588 642 608 674
Skulder till kreditinstitut, korta 2 0 0 0 0
Leverantörsskulder 506 227 339 375 352
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 358 361 303 233 322
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014 2013 2012
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 4 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 125 960 909 933 1 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 454 381 362 376 433
Företagsinteckningar 850 850 850 850 850
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 150 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 850 850 850 850
Villkorat aktieägartillskott 300 300 300 300 300
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 300 300 300 300 300
Beviljad checkräkningskredit - - 500 500 500
Utnyttjad checkräkningskredit 2 0 - - 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Bilservicecenter Malmgatan Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 12022
600 12 Norrköping
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress