Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Taxi Västerås Aktiebolag

Organisationsnummer

556312-4667

Telefon

021-18 50 00

Adress

Elledningsgatan 5 A
721 37 Västerås

Antal ansvariga

4 st

Elledningsgatan 5 A

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Taxi Västerås Aktiebolag består av

Ordförande

Peter Viinapuu (56)

Styrelseledamot

Peter Viinapuu (56)

Magnus Klintbäck (56)

Anneli Lindblom (53)

Dan Hildebrand (45)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Andreas Nyberg (42)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Taxi Västerås Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Taxi Västerås Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556312-4667
Firmanamn Taxi Västerås Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-08-20
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Elledningsgatan 5 A
Postadress 721 37 Västerås
Säte Västerås, Västmanlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-02
Bolaget registrerat 1987-11-23
Firmanamn registrerat 1989-10-06
Bolagsordning 2019-03-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
52219 - Övriga stödtjänster till landtransport
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall inom verksamhetsområdet för yrkesmässiga persontransporter och godstransporter bedriva: - persontransport - godstransport - marknadsföring - inköp, försäljning och förmedling av tjänster och andra förnödenheter inom person- och godstransporter. - trafikplanering - beställningscentralverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 131,8 85,4 87,1 73,3 72,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 9,5 2,6 6,3 6,7 6,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -6,3 2,1 1,3 -5,4 -0,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -5 204 1 238 1 132 1 045 2 168
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 450 449 693 646 477
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 440 1 021 1 373 1 304 1 021
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 286,2 -16,0 5,3 17,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 102 477 26 538 31 585 30 000 25 516
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 101 773 24 973 28 888 28 446 24 868
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 704 1 565 2 697 1 554 648
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -27 569 -26 014 -31 838 -30 717 -19 245
Övriga rörelsekostnader -296 -199 -28 -5 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -7 505 -13 425 -14 488 -14 103 -5 503
Personalkostnader -18 884 -11 676 -15 936 -14 847 -11 934
Avskrivningar -1 180 -913 -1 414 -1 767 -1 808
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -6 384 325 -282 -722 360
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 108 279 1 248 -51 407
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 250 973 -473 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 108 29 275 422 406
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 492 546 416 -1 616 -45
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 492 546 416 -1 616 -45
Bokslutsdispositioner 0 -3 024 -1 450 0 0
Koncernbidrag 0 -3 024 -1 450 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -6 492 -2 478 -1 034 -1 616 -45
Skatt 0 -570 -394 -272 -72
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -6 492 -1 908 -640 -1 344 27
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 30 326 26 858 25 664 33 579 26 456
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 30 326 26 858 25 664 33 579 26 456
Anläggningstillgångar 4 350 4 390 4 753 15 815 13 601
Immateriella anläggningstillgångar 15 32 48 63 79
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 15 32 48 63 79
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3 835 1 279 2 127 13 746 12 716
Byggnader och mark 0 0 0 11 245 9 164
Maskiner 3 386 0 0 0 0
Inventarier 448 1 279 2 127 2 500 3 552
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 1 0
Finansiella anläggningstillgångar 500 3 079 2 579 2 006 806
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 2 579 2 579 1 806 806
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 500 0 200 0
Omsättningstillgångar 25 976 22 468 20 912 17 764 12 855
Summa varulager 131 178 133 100 70
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 131 178 133 100 70
Summa kortfristiga fordringar 25 672 20 603 20 091 17 281 11 218
Kundfordringar 5 296 13 215 12 149 5 714 5 262
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 11 045 1 000 1 305 972 228
Övriga kortfristiga fordringar 9 331 6 388 6 637 10 595 5 728
Summa kassa och bank 174 1 687 688 383 1 567
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 174 1 687 688 383 1 567
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 2 866 703 1 610 2 251 1 645
Summa bundet eget kapital 604 604 848 3 281 1 586
Aktiekapital 320 320 320 320 320
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 244 244 488 2 921 1 226
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40 40
Summa fritt eget kapital 2 262 99 762 -1 030 59
Balanserat resultat 8 755 1 007 1 402 314 32
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 000 0 0 0
Årets resultat -6 492 -1 908 -640 -1 344 27
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 69 69 138 824 346
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 27 391 26 086 23 916 30 504 24 465
Summa långfristiga skulder 7 778 0 67 6 408 6 790
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 67 6 408 6 790
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 7 778 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 19 613 26 086 23 849 24 096 17 675
Skulder till kreditinstitut, korta 0 67 272 1 190 634
Leverantörsskulder 2 083 1 567 997 1 983 1 737
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 159 3 289 2 392 1 496 1 776
Övriga kortfristiga skulder 15 371 21 163 20 188 19 427 13 528
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 42 26 23 23 25
Löner till styrelse & VD 620 304 826 508 567
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 12 911 7 972 10 559 10 174 7 956
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 5 068 3 089 4 155 3 746 3 028
Företagsinteckningar 3 600 3 600 3 600 3 600 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 10 000 10 000
Övriga säkerheter 0 0 0 284 287
Summa säkerheter 3 600 3 600 3 600 13 884 13 287
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 750 750 750 750
Summa ansvarsförbindelser 0 750 750 750 750
Beviljad checkräkningskredit - 1 200 1 200 - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Taxi Västerås Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Taxi Västerås Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Elledningsgatan 5 A
721 37 Västerås
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress