Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

RUSTABO AB

Organisationsnummer

556312-1382

Telefon

021-12 40 20

Adress

Hejargränd 6C
721 33 Västerås

Antal ansvariga

3 st

Konkurs Läs mer

Hejargränd 6C

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för RUSTABO AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i RUSTABO AB

Mikael Puhakka (53)

Styrelsen i RUSTABO består av

Ordförande

Hans Johansson (65)

Styrelseledamot

Hans Johansson (65)

Veli-Matti Heikkinen (53)

Mikael Puhakka (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Peter Sjöberg (56)

Revisorssuppleant

Peter Williamsson (53)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för RUSTABO AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om RUSTABO

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556312-1382
Firmanamn RUSTABO AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-08-30
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Hejargränd 6C
Postadress 721 33 Västerås
Säte Borlänge, Dalarnas län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-23
Bolaget registrerat 1988-04-19
Firmanamn registrerat 2009-11-30
Bolagsordning 2016-11-15
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva försäljning av tak- och fasadrenoveringar och byggnadsarbeten i anslutning härtill samt kapitalförvaltning, dock ej sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller lagen om finansieringsverksamhet och därtill förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 86,8 115,6 117,8 133,3 109,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 1,0 15,9 16,3 26,5 11,6
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1,3 1,3 2,1 4,2 2,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -862 1 085 1 071 1 515 643
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 486 458 504 457 461
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 975 1 021 1 079 989 1 023
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 28,3 50,9 30,9 47,1
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 90 204 68 377 45 302 34 615 23 537
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 87 580 68 341 45 215 34 532 23 471
Aktiverat arbete för egen räkning 2 493 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 131 36 87 83 66
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -57 735 -67 499 -44 361 -33 153 -22 945
Övriga rörelsekostnader -10 0 0 -27 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 -27 143 -17 156 -13 695 -10 054
Övriga externa kostnader -13 780 -9 448 -5 910 -3 400 -2 241
Personalkostnader -43 728 -30 701 -21 165 -15 978 -10 599
Avskrivningar -227 -207 -130 -80 -51
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 089 878 941 1 435 592
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 55 13 36 35 13
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 28 33 6
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 55 10 8 2 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 144 871 960 1 466 592
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 144 871 960 1 466 592
Bokslutsdispositioner 465 -235 0 -230 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 465 -235 0 -230 0
Resultat före skatt -679 637 961 1 236 592
Skatt 0 156 224 185 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -679 481 737 1 051 592
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 21 393 17 975 15 195 8 040 7 875
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 21 393 17 975 15 195 8 040 7 875
Anläggningstillgångar 2 670 416 283 247 264
Immateriella anläggningstillgångar 2 393 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 393 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 277 416 283 247 264
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 277 416 283 247 264
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 18 724 17 560 14 912 7 793 7 612
Summa varulager 340 210 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 340 210 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 10 637 10 388 6 674 3 291 3 975
Kundfordringar 8 672 5 220 4 241 1 669 2 565
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 965 5 168 2 433 1 622 1 410
Summa kassa och bank 7 747 6 962 8 239 4 502 3 636
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 747 6 962 8 239 4 502 3 636
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 204 2 502 2 301 1 965 914
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 104 2 402 2 201 1 865 814
Balanserat resultat -417 1 921 1 464 814 222
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 200 0 0 0 0
Årets resultat -679 481 737 1 051 592
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 465 230 230 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 21 189 15 008 12 664 5 845 6 961
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 21 189 15 008 12 664 5 845 6 961
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 120 3 363 3 372 2 397 1 958
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 069 11 645 9 292 3 448 5 003
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 90 67 42 35 23
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 30 716 22 530 13 054 10 578 7 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 11 186 7 286 5 280 3 946 2 576
Företagsinteckningar 3 700 1 200 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 700 1 200 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 1 200 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 200 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 700 1 200 600 600 600
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 140 281 401 0

Årsredovisning

RUSTABO AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om RUSTABO

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Hejargränd 6C
721 33 Västerås

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

RUSTABO AB Konkurs
Mikael Puhakka (VD)
Konkurs Mikael Puhakka (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress