Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Primelog Services AB

Organisationsnummer

556311-6788

Telefon

08-23 80 00

Adress

c/o Advokatfirman Sparrin
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Antal ansvariga

1 st

Kopparbergsvägen 8

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Primelog Services AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Primelog Services består av

Likvidator

Peter Säll (64)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Primelog Services AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Primelog Services

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556311-6788
Firmanamn Primelog Services AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-12-27
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kopparbergsvägen 8
Postadress 722 13 Västerås
Säte Norrtälje, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-10-28
Bolaget registrerat 1987-11-18
Firmanamn registrerat 2013-03-14
Bolagsordning 2016-03-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-12
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet är dels konsultverksamhet inom materialadministration, transportekonomi, verksamhetsstyrning, organisation och affärssystem och därmed förenlig verksamhet, dels att agera tjänste- och programleverantör huvudsakligen inom logistikområdet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva förvaltning och handel med värdepapper och finansiella instrument.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 30 177,3 296,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 99,7 66,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 100,0 100,0 -13 800,0 25,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -1 33 8 -552 11 341
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 430
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 6 696
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 312,5 100,0 -100,0
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 33 8 4 33 478
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 18 408
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 33 8 4 15 070
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 0 0 -556 -24 983
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 0 0 -556 -19 987
Personalkostnader 0 0 0 0 -2 150
Avskrivningar 0 0 0 0 -2 846
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -1 33 8 -552 8 495
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 18
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 8
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 33 8 -552 8 493
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 33 8 -552 8 493
Bokslutsdispositioner 0 -6 000 0 0 0
Koncernbidrag 0 -6 000 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -1 -5 967 8 -552 8 494
Skatt 0 0 0 0 627
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 -5 967 8 -552 7 867
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 656 657 6 624 6 639 10 819
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 656 657 6 624 6 639 10 819
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 656 657 6 624 6 639 10 819
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 657 6 624 6 639 10 819
Kundfordringar 0 0 31 31 36
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 651 6 593 6 604 10 608
Övriga kortfristiga fordringar 5 6 0 4 175
Summa kassa och bank 651 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 651 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 656 657 6 624 6 617 7 169
Summa bundet eget kapital 200 240 240 240 240
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 40 40 40 40
Summa fritt eget kapital 456 417 6 384 6 377 6 929
Balanserat resultat 456 6 384 6 376 6 929 1 283
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 -2 221
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -1 -5 967 8 -552 7 867
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 0 0 22 3 650
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 22 3 650
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 3 548
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 22 102
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 671
Företagsinteckningar 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Primelog Services AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Primelog Services

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Livv AB Aktiv
Hans-Fredrik Rundblom (VD)
Aktiv Hans-Fredrik Rundblom (VD)
Fischer Fibertech Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Primelog Services AB Likvidation
Likvidation
ARRIGO Logistics Consultants Aktiebolag Likvidation
Likvidation
K J Keskitalo Produkter Aktiebolag Aktiv
Aktiv
M-Trans i Västerås AB Likvidation
Likvidation
Deva Group AB Aktiv
Robert Demark (VD)
Aktiv Robert Demark (VD)
DeVenture AB Aktiv
Robert Demark (VD)
Aktiv Robert Demark (VD)
Rifall och Jansson Redovisning AB Aktiv
Birgitta Fahlkvist Förlin (VD)
Aktiv Birgitta Fahlkvist Förlin (VD)
VicApta Holding AB Aktiv
Erik Förlin (VD)
Aktiv Erik Förlin (VD)
Nurmi Drive AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Primelog Holding AB Likvidation
Likvidation
Atomia AB Aktiv
Anders Aleborg (Extern VD)
Aktiv Anders Aleborg (Extern VD)
Hennes & Mats AB Aktiv
Gertrud Viola Louise Moselius (Styrelseledamot)
Aktiv Gertrud Viola Louise Moselius (Styrelseledamot)
HiTest AB Aktiv
Michael Gunnarsson (VD)
Aktiv Michael Gunnarsson (VD)
Tropical Paradise Trees AB Konkurs
Konkurs
Financial Industrial (FIND) Consulting AB Likvidation
Likvidation
Primelog Intressenter AB Likvidation
Likvidation
Extend Textile Sweden AB Ej aktiv
Hans-Fredrik Rundblom (VD)
Ej aktiv Hans-Fredrik Rundblom (VD)
Visual Fitness Skandinavien AB Aktiv
Marleen Larsson (VD)
Aktiv Marleen Larsson (VD)
Dear Future Astronaut AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Doava Invest AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
HUAros AB Aktiv
Mikael Norén (VD)
Aktiv Mikael Norén (VD)
DeVenture Fastigheter AB Aktiv
Robert Demark (Styrelseledamot)
Aktiv Robert Demark (Styrelseledamot)
Trogens Montage och Sanering AB Konkurs
Konkurs
Pensionskontroll.se i Sverige AB Aktiv
Mattias Fellenius (VD)
Aktiv Mattias Fellenius (VD)
Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB Aktiv
Marie Rytterstedt (VD)
Aktiv Marie Rytterstedt (VD)
VicApta AB Aktiv
Birgitta Fahlkvist Förlin (Ordförande)
Aktiv Birgitta Fahlkvist Förlin (Ordförande)
Red energy experts AB Likvidation
Likvidation
PrimeComp AB Aktiv
Donesito Gonzalez Tobar (VD)
Aktiv Donesito Gonzalez Tobar (VD)
Archus Development Aktiebolag Aktiv
Hans Michael Larsson (VD)
Aktiv Hans Michael Larsson (VD)
Kärnhuset Redovisning & Ekonomi AB Aktiv
Birgitta Fahlkvist Förlin (VD)
Aktiv Birgitta Fahlkvist Förlin (VD)
Impress Websites AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
ROOT42 AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
C.L. Karlsson Invest AB Aktiv
Christer Karlsson (Styrelseledamot)
Aktiv Christer Karlsson (Styrelseledamot)
PumpApp Solutions AB Aktiv
Elias Norström (Styrelseledamot)
Aktiv Elias Norström (Styrelseledamot)
Archus Partner AB Aktiv
Patrik Mellgren (VD)
Aktiv Patrik Mellgren (VD)
Progress real estate Sweden AB Aktiv
Hans Michael Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Hans Michael Larsson (Styrelseledamot)
Evolution Real Estate Sweden AB Aktiv
Hans Michael Larsson (Styrelseledamot)
Aktiv Hans Michael Larsson (Styrelseledamot)
Agile Generation Development AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Pensiono Holding AB Aktiv
Nicklas Hellberg (Ordförande)
Aktiv Nicklas Hellberg (Ordförande)
Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB Aktiv
Nicklas Hellberg (VD)
Aktiv Nicklas Hellberg (VD)
S.P. JW Aros AB Aktiv
Jacob Wiberg (VD)
Aktiv Jacob Wiberg (VD)
F.D.D.S. Sverige AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
S.P. JW Aros Holding AB Aktiv
Jacob Wiberg (VD)
Aktiv Jacob Wiberg (VD)
Anund Fastighets AB Aktiv
Fredrik Svensson (Ordförande)
Aktiv Fredrik Svensson (Ordförande)
The Platform Company Sweden AB Aktiv
Sam Nurmi (Styrelseledamot)
Aktiv Sam Nurmi (Styrelseledamot)
SCG Nordic AB Aktiv
Fredrik Vetander (VD)
Aktiv Fredrik Vetander (VD)
Shahab Enferadi AB Likvidation
Likvidation
Loopia Holding II AB Aktiv
Sara Laurell (Extern VD)
Aktiv Sara Laurell (Extern VD)
Personer

Det finns 1 person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress: