Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

A Holmqvist IT Konsult AB

Organisationsnummer

556311-0203

Telefon

08-602 83 55

Adress

c/o Servando Bolag Ab
Box 5814
102 48 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Andreas Hager 25-50%
Daniel Andersson 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i A Holmqvist IT Konsult består av

Likvidator

Fredrik Ståhl (48)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för A Holmqvist IT Konsult AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om A Holmqvist IT Konsult

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556311-0203
Firmanamn A Holmqvist IT Konsult AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-11-20
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 5814
Postadress 102 48 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1987-11-02
Bolaget registrerat 1987-11-30
Firmanamn registrerat 2000-09-22
Bolagsordning 2017-12-11
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-04-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall utföra multimediautveckling, design av PR-material, konsultationer inom organisationsfrågor. Bolaget skall vidare driva konsultationer inom IT-området såsom utredningar och granskningar, projektledning i små och medelstora projekt, utredningar, granskningar, kvalitetssäkring och projektledning i små och medelstora projekt när det gäller alla typer av företag. Bolaget skall även utföra fest- och nöjesarrangemang för företag och grupper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 9 550,0 419,0 200,0 605,7 475,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,0 76,1 72,7 74,4 71,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 33,6 14,0 21,0 23,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -16 477 201 326 389
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 752 946 933 945
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 431 1 432 1 546 1 617
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -0,1 -7,4 -4,4
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 1 431 1 432 1 546 1 617
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 1 261 1 432 1 546 1 617
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 170 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -16 -955 -1 230 -1 220 -1 234
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -16 -203 -284 -287 -283
Personalkostnader 0 -752 -946 -933 -945
Avskrivningar 0 0 0 0 -6
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -16 477 201 326 383
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 4 0 1 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -16 481 201 325 382
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -16 481 201 325 382
Bokslutsdispositioner 0 428 143 -90 -105
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 428 143 -90 -105
Resultat före skatt -16 908 344 235 277
Skatt 0 209 91 60 71
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -16 699 253 175 206
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 191 1 123 1 361 1 375 1 373
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 191 1 123 1 361 1 375 1 373
Anläggningstillgångar 0 0 805 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 5 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 5 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 800 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 800 0 0
Omsättningstillgångar 191 1 123 556 1 375 1 373
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 191 0 326 345 457
Kundfordringar 0 0 315 309 391
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 189 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 11 36 66
Summa kassa och bank 0 1 123 230 1 030 916
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 1 123 230 1 030 916
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 189 855 655 577 602
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 69 735 535 457 482
Balanserat resultat 85 36 282 282 276
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -16 699 253 175 206
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 428 571 482
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 2 268 278 227 289
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 2 268 278 227 289
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 14 1 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 265 264 226 277
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 610 598 599
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 313 310 304
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 650 200 175 200

Årsredovisning

A Holmqvist IT Konsult AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om A Holmqvist IT Konsult

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 5814
102 48 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Aktiebolaget Rob. Holmquist Likvidation
Likvidation
Sannadal Fastighetsandelar Aktiebolag Likvidation
Likvidation
FUJIFILM Sverige Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Storköksreparatören Y Anderson & Söner Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Aktiebolaget Sukab Finans Likvidation
Likvidation
Tusculum Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kungsleden Lövet AB Likvidation
Likvidation
Wäija Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Realia Hus AB Likvidation
Likvidation
Brödermans Kapitalförvaltning AB Likvidation
Likvidation
Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB Likvidation
Likvidation
Borst-Anders Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Allhus Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Installations Aktiebolaget Kraftelektro Likvidation
Likvidation
Arkplan Aktiebolag Likvidation
Likvidation
BTR Sweden AB Likvidation
Likvidation
Manner-LAG AB Likvidation
Likvidation
Bemi Reklam Aktiebolag Likvidation
Likvidation
EndCo 1064 Sweden AB Likvidation
Likvidation
Kungsleden Gläntan AB Likvidation
Likvidation
Realia Nord AB Likvidation
Likvidation
Hellenius Byggdetaljer Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Hans Olson Plast AB HOPAB Likvidation
Likvidation
Interiör Möbler i Kiruna Aktiebolag Likvidation
Likvidation
S.A. Miljö - och MarkService AB Likvidation
Likvidation
Trendsetter Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Pärldesign Kronblad AB Likvidation
Likvidation
Datrend Promotion AB Likvidation
Likvidation
Idestrands Butik i Högdalen AB Likvidation
Likvidation
Ola Strömstedt AB Likvidation
Likvidation
Sannadal Fastigheter Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Moveri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Gefle Fastighets Produktion AB Likvidation
Likvidation
Klas Bovin & Co Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Columna Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
HRC Health Resource Centre Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Luleå Expo AB Likvidation
Likvidation
Allosergon Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Trollvägen Marin Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Biweco Food Aktiebolag Likvidation
Likvidation
4061379 Macken Söderköping AB Likvidation
Likvidation
Tarinfo AB Likvidation
Likvidation
Tanamera Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Sveriges Revision Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ängsäters Perenner Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Chung Keung Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Volex Sweden AB Likvidation
Likvidation
Ivalde Aktiebolag Likvidation
Likvidation
A Holmqvist IT Konsult AB Likvidation
Likvidation
Wardala Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress