Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Geometrik i Stockholm Aktiebolag

Organisationsnummer

556278-2036

Telefon

08-743 09 00

Adress

Box 20127
104 60 Stockholm

Antal ansvariga

4 st


Vad är Geometrik i Stockholm Aktiebolag?

Bolaget skall bedriva tillverkning samt uthyrning av mätutrustning och kontrollsystem för byggnadsverk och provisorier ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Geometrik i Stockholm Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2013-2020

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Geometrik i Stockholm Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Kristina Englund (55)

Niclas Fungmark (51)

Styrelsen i Geometrik i Stockholm Aktiebolag består av

Styrelseledamot

Håkan Danielsson (50)

Styrelsesuppleant

Anna-Lena Öberg Högsta (54)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Anna Gabriella Hermansson (49)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Geometrik i Stockholm Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Geometrik i Stockholm Aktiebolag är ett dotterbolag

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om Geometrik i Stockholm Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556278-2036
Firmanamn Geometrik i Stockholm Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2022-04-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 20127
Postadress 104 60 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1986-05-16
Bolaget registrerat 1986-05-26
Firmanamn registrerat 1986-08-20
Bolagsordning 1999-12-22
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-07-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
26510 - Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva tillverkning samt uthyrning av mätutrustning och kontrollsystem för byggnadsverk och provisorier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten
 • - externa firmatecknarna

Detaljerade bokslut 2016-2020

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2020 2019 2018 2017 2016
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 492,3 561,0 758,7 1 307,7 2 321,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 81,4 83,6 87,9 92,7 96,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 33,3 31,5 30,4 33,7 31,4
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 10 045 7 303 6 402 5 724 5 380
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 22,3 12,2 25,6 6,0 7,8
Bokslutsperiod 2020 2019 2018 2017 2016
Bokslutsperiod 2020-01-01 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 25 947 21 209 18 901 15 053 14 198
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 25 823 21 082 18 741 15 053 14 198
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 127 160 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -16 497 -13 906 -12 863 -9 269 -8 689
Övriga rörelsekostnader -103 -91 -63 -92 -248
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -15 049 -13 236 -12 205 -8 651 -8 028
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -1 448 -670 -658 -618 -661
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 8 597 6 633 5 744 5 106 4 719
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 25 19 12 38 270
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 5 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 8
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 6 37 262
Externa räntekostnader 25 19 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 572 6 614 5 741 5 068 4 465
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 572 6 614 5 741 5 068 4 465
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 8 572 6 614 5 742 5 068 4 465
Skatt 1 835 1 433 1 287 1 114 989
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 6 737 5 181 4 455 3 954 3 476
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2020 2019 2018 2017 2016
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 34 250 25 295 18 153 23 199 18 241
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 34 250 25 295 18 153 23 199 18 241
Anläggningstillgångar 2 281 1 420 1 086 893 951
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 206 1 345 1 011 893 951
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 2 206 1 345 1 011 893 951
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 75 75 75 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 75 75 75 0 0
Omsättningstillgångar 31 969 23 875 17 067 22 307 17 290
Summa varulager 616 589 452 193 1 339
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 1 041
Övrigt varulager 616 589 452 193 298
Summa kortfristiga fordringar 23 953 21 137 14 311 18 744 12 242
Kundfordringar 3 469 2 319 1 920 927 1 016
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 740 16 981 10 060 14 854 10 583
Övriga kortfristiga fordringar 745 1 837 2 331 2 963 643
Summa kassa och bank 7 399 2 149 2 305 3 369 3 709
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 7 399 2 149 2 305 3 369 3 709
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 27 881 21 144 15 963 21 508 17 554
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120 120
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20 20
Summa fritt eget kapital 27 761 21 024 15 843 21 388 17 434
Balanserat resultat 21 024 15 843 11 388 17 434 13 958
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 6 737 5 181 4 455 3 954 3 476
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 6 369 4 151 2 190 1 691 687
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 369 4 151 2 190 1 691 687
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 109 477 276 234 169
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 207 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 053 3 674 1 914 1 457 518
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2020 2019 2018 2017 2016
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Geometrik i Stockholm Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Geometrik i Stockholm Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 20127
104 60 Stockholm
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress