Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Rederi AB Kappelshamn

Organisationsnummer

556052-7169

Telefon

0498-20 00 00

Adress

Box 1104
621 22 Visby

Antal ansvariga

4 st

Vad är Rederi AB Kappelshamn?

Rederi AB Kappelshamn är ett aktiebolag som skall driva rederirörelse, restaurantrörelse och hotellrörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Rederi AB Kappelshamn har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019. Läs mer om Rederi AB Kappelshamn

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Alice Kristina Nilsson 50-75%
Ann-Marie Åström 25-50%
Björn Nilsson 50-75%
David Oscar Nilsson 50-75%
Jan-Eric Nilsson 0-25%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Rederi AB Kappelshamn består av

Ordförande

Ann-Marie Åström (55)

Styrelseledamot

Ann-Marie Åström (55)

Peter Jonas Lindskog (74)

Hans Eric Jörgen Almelöv (64)

Håkan Johansson (49)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Magnus Thorling (51)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rederi AB Kappelshamn. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Rederi AB Kappelshamn är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Rederi AB Kappelshamn

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556052-7169
Firmanamn Rederi AB Kappelshamn
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1104
Postadress 621 22 Visby
Säte Gotland, Gotlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1948-10-28
Bolaget registrerat 1949-01-04
Firmanamn registrerat 1997-03-05
Bolagsordning 2006-10-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-09-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall driva rederirörelse, restaurantrörelse och hotellrörelse samt äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 10 441,0 11 508,9 10 680,8
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 5,3 5,5 13,2 16,9 22,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 110,1 -78,5 92,3 7,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -5 11 058 9 112 9 137 9 104
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 44,3 -0,3 0,3
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 13 164 9 125 9 150 9 125
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 6 825 9 125 9 150 9 125
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 6 339 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -5 -3 833 -7 782 -8 025 -13 790
Övriga rörelsekostnader 0 -2 094 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -5 -12 -13 -13 -21
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 -3 821 -7 769 -8 012 -13 769
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -5 7 237 1 343 1 125 -4 665
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 3 402 7 262 8 502 7 321 5 316
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 402 7 262 0 7 321 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 5 316
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 8 502 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 397 14 499 -7 159 8 446 651
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 397 14 499 -7 159 8 446 651
Bokslutsdispositioner -3 397 -14 499 7 159 -8 446 -651
Koncernbidrag -3 397 -23 590 -610 -16 458 -14 214
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 9 091 7 769 8 012 13 563
Resultat före skatt 0 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 91 573 88 176 90 009 106 285 107 756
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 91 573 88 176 90 009 106 285 107 756
Anläggningstillgångar 0 0 9 091 16 861 24 873
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 9 091 16 861 24 873
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 9 091 16 861 24 873
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 91 573 88 176 80 918 89 424 82 883
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 91 573 88 176 80 918 89 424 82 883
Kundfordringar 0 0 0 0 775
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 91 573 88 176 80 918 89 424 82 108
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 4 826 4 826 4 826 4 825 4 825
Summa bundet eget kapital 300 300 300 300 300
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50
Summa fritt eget kapital 4 526 4 526 4 526 4 525 4 525
Balanserat resultat 4 526 4 526 4 526 4 525 4 525
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 9 091 16 860 24 873
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 86 747 83 350 76 092 84 600 78 058
Summa långfristiga skulder 86 747 83 350 75 317 83 823 77 282
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 86 747 83 350 75 317 83 823 77 282
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 775 777 776
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 775 777 776
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Rederi AB Kappelshamn:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rederi AB Kappelshamn

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
75,0 % män (3), 25,0 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-5 KSEK (-100,1 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Rederi AB Kappelshamn har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 0 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Rederi AB Kappelshamn är Ann-Marie Åström och Styrelseledamot är Peter Jonas Lindskog.

Under de senaste 5 åren har Rederi AB Kappelshamn betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 522 955 av Sveriges alla 667 390 aktiebolag.

Rederi AB Kappelshamn har organisationsnummer 556052-7169. Rederi AB Kappelshamn har säte i Gotland. Det går bra att ta kontakt med Rederi AB Kappelshamn på telefonnummer 0498-20 00 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Gotlands kommun.

Registrerat på adressen

Box 1104
621 22 Visby

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Rederiaktiebolaget Gotland Aktiv
Håkan Johansson (Extern VD)
Aktiv Håkan Johansson (Extern VD)
Rederiaktiebolaget Gute Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Gamla Wisby Bryggeri Aktiebolag Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi AB Kappelshamn Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi Hoburgen Aktiebolag Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederiaktiebolaget Vändburg Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi AB Torsburgen Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Sudersand Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Gotlandsbolaget AB Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Ljugarn Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Vrenen Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi AB Klintehamn Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Katthammarsvik Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Gotland Tankers AB Aktiv
Jonas Kamstedt (Extern VD)
Aktiv Jonas Kamstedt (Extern VD)
Rederi AB Gnisvärd Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Västergarn Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Wisby Tanker Trading AB Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Djupvik Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Lauter Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Kyllaj Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Rederi AB Burgsvik Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Hallshuk Rederi AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Sundre Rederi AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Utholmen AB Aktiv
Ann-Marie Åström (Ordförande)
Aktiv Ann-Marie Åström (Ordförande)
Hangvar Rederi AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Hellvi Rederi AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Sysne AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Grynge AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Othem AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Boge AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Enholmen AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Gotland Capital Management AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Gotland Tech Development AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Hansa Destinations AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Tubod AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Nordbod AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Rederi Grumpbod AB Aktiv
Håkan Johansson (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Johansson (Styrelseledamot)
STIFTELSEN SKEPPSREDARE ERIC D NILSSONS STIP FON Aktiv
Aktiv
PARTREDERIET FÖR GUTE Aktiv
Aktiv
Gotland Class Shipping Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress