Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Microsemi Semiconductor AB

Organisationsnummer

556027-1222

Telefon

08-24 85 55

Adress

c/o Foyen Advokatfirma
Box 7229
103 89 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2013-2017

 • 2017

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Microsemi Semiconductor AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Microsemi Semiconductor består av

Likvidator

Måns Erlandsson Karlsson (42)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Johan André Rönnkvist (46)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Microsemi Semiconductor AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Microsemi Semiconductor

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556027-1222
Firmanamn Microsemi Semiconductor AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-09-30
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7229
Postadress 103 89 Stockholm
Säte Järfälla, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1928-07-31
Bolaget registrerat 1928-09-05
Firmanamn registrerat 2012-08-01
Bolagsordning 2013-01-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-03-01
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning bedriva tillverkning och försäljning av halvledarkomponenter samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2013-2017

Omsättning och resultat 2013-2017

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2017 2016 2015 2014 2013
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 4 968,8 172,0 1 869,3 109,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 98,0 41,9 94,7 8,3
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -3 166,5 100,0 100,0 100,0 -170,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 376 514 602 1 589 1 163 -174 366
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 102 504
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,9 32 285,3 36,6 -98,9
Bokslutsperiod 2017 2016 2015 2014 2013
Bokslutsperiod 2016-10-01 2017-09-30 2015-10-01 2016-09-30 2014-10-01 2015-09-30 2013-10-01 2014-09-30 2012-04-01 2013-09-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 18
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 376 514 602 1 589 1 163 102 504
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 102 215
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 -
Övriga rörelseintäkter 376 514 602 1 589 1 163 289
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 0 0 -276 870
Försäljningskostnader 0 0 0 0 -1 364
Administrationskostnader 0 0 0 0 -3 641
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 -224 931
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 -46 934
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 376 514 602 1 589 1 163 -174 366
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 44 090 0 0 0 67
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 15 904 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 67
Övriga finansiella kostnader 28 186 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 906 514 602 1 589 1 163 -174 433
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 906 514 602 1 589 1 163 -174 433
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -11 906 514 602 1 589 1 163 -174 433
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -11 906 514 602 1 589 1 163 -174 433
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2017 2016 2015 2014 2013
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 514 317 537 031 27 753 10 599 106 786
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 514 317 537 031 27 753 10 599 106 786
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 514 317 537 031 27 753 10 599 106 786
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 514 188 537 031 22 307 4 749 98 489
Kundfordringar 0 0 0 67 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 513 941 537 031 22 200 4 558 98 480
Övriga kortfristiga fordringar 247 0 107 124 9
Summa kassa och bank 129 0 5 446 5 850 8 297
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 129 0 5 446 5 850 8 297
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 514 317 526 223 11 621 10 032 8 869
Summa bundet eget kapital 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600
Aktiekapital 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600
Summa fritt eget kapital 480 717 492 623 -21 979 -23 568 -24 731
Balanserat resultat 492 623 -21 979 -23 568 -668 407 -493 974
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 643 676 643 676
Årets resultat -11 906 514 602 1 589 1 163 -174 433
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 10 808 16 132 567 97 917
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 10 808 16 132 567 97 917
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 115
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 96 307
Övriga kortfristiga skulder 0 10 808 16 132 567 1 495
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2017 2016 2015 2014 2013
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 187
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 643 675
Övriga ansvarsförbindelser 0 75 75 75 75
Summa ansvarsförbindelser 0 75 75 75 643 750
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Microsemi Semiconductor AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Microsemi Semiconductor

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 7229
103 89 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Microsemi Semiconductor AB Likvidation
Likvidation
Darkenhjulets Bygg & Mark AB Konkurs
Konkurs
Pelco Sweden AB Likvidation
Likvidation
Kyosho Sweden AB Konkurs
Crister Magnusson (VD)
Konkurs Crister Magnusson (VD)
Fjällskäran Förvaltning Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Eljo Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Björnboda Invest Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Första Hjälpen Kapitalförvaltning Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Sollentuna Byggentreprenörers Hus AB Likvidation
Likvidation
K C Kristall & Konst Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Foyen Intressenter Advokatfirma AB Aktiv
Maria Wallenborg Ekdahl (Extern VD)
Aktiv Maria Wallenborg Ekdahl (Extern VD)
Per Taflin Trading Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Svensk restaureringskonst AB Konkurs
Urban Ullenius (Styrelseledamot)
Konkurs Urban Ullenius (Styrelseledamot)
PA Group AB Konkurs
Konkurs
Infrastruktur Väg & Vatten IVV AB Likvidation
Likvidation
Advokat Sune Kihlgren AB Aktiv
Sune Kihlgren (VD)
Aktiv Sune Kihlgren (VD)
Chef & Ledarskap Sverige AB Konkurs
Konkurs
KLI Mäkleri AB Konkurs
Konkurs
GA Safely Trade AB Konkurs
Konkurs
Rune Boman Miljö Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Efficient Experts of Corporate Legal & Finance Services Sweden AB Konkurs
Konkurs
Frimärkshuset AB Konkurs
Konkurs
Vektorit Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Järfa Aktiebolag Konkurs
Konkurs
SagaFjord Förvaltnings AB Likvidation
Likvidation
Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB Likvidation
Likvidation
Foyen Advokatfirma i Sverige AB Aktiv
Maria Wallenborg Ekdahl (Extern VD)
Aktiv Maria Wallenborg Ekdahl (Extern VD)
Montenor Communications AB Likvidation
Likvidation
Klobbgärdet Advokat AB Aktiv
John Hane (Styrelseledamot)
Aktiv John Hane (Styrelseledamot)
NYP Nordic Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
Håkan Nyberg International AB Likvidation
Likvidation
Pawel Nowak AB Konkurs
Konkurs
Rönå AB Likvidation
Likvidation
S.Rönnqvist Affärsutveckling AB Konkurs
Konkurs
Film- och Musikbutiken i Norrköping AB Konkurs
Konkurs
Fastighets Aktiebolaget Kåkenhem Konkurs
Konkurs
Spirits of Gold AB Likvidation
Likvidation
Öppen Skärgård AB Konkurs
Bisse Alm (Extern VD)
Konkurs Bisse Alm (Extern VD)
Gaiogagg AB Likvidation
Likvidation
MaxEquity AB (publ) Konkurs
Konkurs
Agidel AB Konkurs
Konkurs
Edart Stockholm AB Konkurs
Konkurs
Marie Österberg Transport & Konsult AB Konkurs
Konkurs
EW Persson Advokatfirma AB Aktiv
Eva Christina Westberg Persson (Styrelseledamot)
Aktiv Eva Christina Westberg Persson (Styrelseledamot)
Zenviron Aktiebolag Likvidation
Likvidation
FASHIONGATE AB Konkurs
Konkurs
Roslagens Bilplåt och Lack AB Likvidation
Likvidation
Back-Hus Advokatbyrå AB Aktiv
Björn Backman (Styrelseledamot)
Aktiv Björn Backman (Styrelseledamot)
Autofixit Stockholm AB Konkurs
Konkurs
FINTERAGOSA ASSETS MANAGEMENT Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress