Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Kungsbacka Graphic AB

Organisationsnummer

556026-6081

Telefon

031-799 10 00

Adress

c/o Advokatfirman Lindahl
Box 11911
404 39 Göteborg

Antal ansvariga

1 st


Vad är Kungsbacka Graphic?

Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet med inriktning på produktion av kataloger och annonsblad och därmed jämförlig verksamhet. Läs mer om Kungsbacka Graphic

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2001-2008

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Kungsbacka Graphic AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Kungsbacka Graphic består av

Likvidator

Jan Carl-Gustaf Björklund (69)

Revisor för bolaget

Revisor

Magnus Götenfelt (58)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Kungsbacka Graphic AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Kungsbacka Graphic

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556026-6081
Firmanamn Kungsbacka Graphic AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-10-24
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 11911
Postadress 404 39 Göteborg
Säte Kungsbacka, Hallands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1928-02-10
Bolaget registrerat 1928-03-05
Firmanamn registrerat 2007-04-04
Bolagsordning 2007-02-16
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet med inriktning på produktion av kataloger och annonsblad och därmed jämförlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2004-2008

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2008 2007 2006 2005 2004
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 90,7 116,2 107,0 129,0 144,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,3 26,0 17,6 36,7 38,5
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -4,9 -0,2 -24,4 -4,7 5,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -15 951 914 -91 900 -18 946 20 847
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 628 1 788 1 641 1 130 1 057
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -3,8 -0,4 -7,3 18,2
Bokslutsperiod 2008 2007 2006 2005 2004
Bokslutsperiod 2008-01-01 2008-12-31 2007-01-01 2007-12-31 2006-01-01 2006-12-31 2005-01-01 2005-12-31 2004-01-01 2004-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2008 2007 2006 2005 2004
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 366 353 380 892 382 404 412 517 348 854
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 354 721 369 922 374 101 405 691 342 340
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 11 632 10 970 8 303 6 826 6 514
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -382 304 -379 978 -474 304 -431 463 -328 007
Försäljningskostnader -9 038 -5 783 -8 835 -8 330 -8 861
Administrationskostnader -21 120 -20 526 -18 533 -20 863 -23 765
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 1 788 3 356 7 983 2 396 0
Kostnad sålda varor -350 358 -350 313 -438 953 -399 874 -295 381
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -15 951 914 -91 900 -18 946 20 847
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 2 949 2 681 2 308 3 386 14 542
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 254 603 0
Externa ränteintäkter 509 277 75 19 1 645
Övriga finansiella ränteintäkter 37 293 196 886 4 173
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 1 394 1 376 0
Externa räntekostnader 2 328 1 950 179 11 2 592
Övriga finansiella kostnader 75 161 210 491 6 132
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -17 808 -627 -93 158 -19 316 17 941
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -17 808 -627 -93 158 -19 316 17 941
Bokslutsdispositioner 0 0 125 652 2 746 -29 657
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 125 652 2 746 -29 657
Resultat före skatt -17 808 -627 32 494 -16 570 -11 716
Skatt -5 904 -151 30 972 -4 666 -3 398
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -11 904 -476 1 522 -11 904 -8 318
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2008 2007 2006 2005 2004
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 157 324 174 570 261 493 367 490 385 934
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 157 324 174 570 261 493 367 490 385 934
Anläggningstillgångar 61 855 55 757 66 010 152 914 175 297
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 9
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 9
Materiella anläggningstillgångar 61 256 53 356 61 060 131 854 162 993
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 58 231 52 177 57 868 123 323 153 102
Inventarier 1 499 347 0 8 445 9 573
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 526 832 0 86 318
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 3 192 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 599 2 401 4 950 21 060 12 295
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 599 2 401 4 950 21 060 12 295
Omsättningstillgångar 95 469 118 813 195 483 214 576 210 637
Summa varulager 17 123 18 049 20 196 22 115 18 006
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 3 459 0 0
Övrigt varulager 17 123 18 049 16 737 22 115 18 006
Summa kortfristiga fordringar 77 389 78 896 160 575 169 094 105 461
Kundfordringar 65 776 64 398 81 277 85 872 64 185
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 66 597 75 431 34 766
Övriga kortfristiga fordringar 11 613 14 498 12 701 7 791 6 510
Summa kassa och bank 957 21 868 14 712 23 367 87 170
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 957 21 868 14 712 23 367 87 170
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 33 563 45 467 45 943 44 421 56 325
Summa bundet eget kapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Aktiekapital 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
Summa fritt eget kapital 14 363 26 267 26 743 25 221 37 125
Balanserat resultat 26 267 26 743 25 221 37 125 45 443
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -11 904 -476 1 522 -11 904 -8 318
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 125 652 128 398
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 10 148 16 019 17 178 5 588 17 052
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 113 613 113 084 198 372 191 829 184 159
Summa långfristiga skulder 27 203 26 381 34 498 42 615 50 732
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 27 203 26 381 34 498 42 615 50 732
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 86 410 86 703 163 874 149 214 133 427
Skulder till kreditinstitut, korta 12 461 8 117 8 117 8 117 8 117
Leverantörsskulder 43 106 48 392 46 807 38 223 29 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 73 470 49 488 50 768
Övriga kortfristiga skulder 30 843 30 194 35 480 53 386 44 957
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2008 2007 2006 2005 2004
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 225 213 233 365 330
Löner till styrelse & VD 1 758 1 721 1 303 1 499 1 341
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 75 683 69 562 66 209 102 185 94 662
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 33 847 32 375 27 909 44 323 40 775
Företagsinteckningar 25 000 25 000 145 000 145 000 14 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 36 991 41 826 49 789 42 615 50 732
Summa säkerheter 61 991 66 826 194 789 187 615 65 232
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 55 60 62 65 69
Summa ansvarsförbindelser 55 60 62 65 69
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 180 000 180 000 180 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Kungsbacka Graphic AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Kungsbacka Graphic

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 11911
404 39 Göteborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Marstrands Turisthotell Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kungsbacka Graphic AB Likvidation
Likvidation
Energiteknik i Mark Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Dedicator AB Aktiv
Rickard Ström (Styrelseledamot)
Aktiv Rickard Ström (Styrelseledamot)
Plasticon Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
O W Bunker Sweden AB Likvidation
Likvidation
Axel Weibull Förvaltning AB Aktiv
Axel Weibull (Styrelseledamot)
Aktiv Axel Weibull (Styrelseledamot)
Main Horse Förvaltnings AB Likvidation
Likvidation
Main Horse Power i Göteborg AB Likvidation
Likvidation
DJPT Konsult AB Likvidation
Likvidation
Vena Entreprenad AB Konkurs
Konkurs
Candy Store i Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Akbari Sport & Evenemang AB Likvidation
Likvidation
J E Sångberg & Partners AB Likvidation
Likvidation
EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB Likvidation
Likvidation
K&L Connection AB Konkurs
Konkurs
Advokatfirman Lindahl i Göteborg Aktiebolag Aktiv
Olof Nyström (Ordförande)
Aktiv Olof Nyström (Ordförande)
Advokat Björn Magnusson i Göteborg AB Likvidation
Likvidation
Me Trademark AB Likvidation
Likvidation
Leif Axelsson AB Likvidation
Likvidation
RD Holding AB Likvidation
Likvidation
FSB Bemanning AB Konkurs
Konkurs
MARTINSSON KONSULT & FÖRSÄLJNING AB Likvidation
Likvidation
Savera Living AB Likvidation
Likvidation
MaxelMusic i Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Northern Corporation AB Konkurs
Konkurs
Saab Automobile Tools AB Likvidation
Likvidation
ZF Lemförder Sverige AB Likvidation
Likvidation
SNB I Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Oriental Fruit i Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Albil AB Likvidation
Likvidation
WTC Industrial Handling AB Konkurs
Konkurs
EMA Event AB Konkurs
Konkurs
Multi Choice Göteborg AB Konkurs
Konkurs
New Broadcasting Entertainment Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
AB Skitbra Produkter i Sverige Konkurs
Konkurs
Betalia Inkasso AB Konkurs
Konkurs
Krona Engineering AB Konkurs
Konkurs
afp print management AB Konkurs
Konkurs
MoJoLi AB Likvidation
Likvidation
KENBOS AB Konkurs
Konkurs
112data AB Konkurs
Konkurs
DJPT Holding AB Likvidation
Likvidation
Odyssé Måleri & Design AB Konkurs
Konkurs
Vår Framtid Göteborg AB Konkurs
Konkurs
Solskyddspecialisten i Mölndal AB Konkurs
Konkurs
Skolperspektiv i Göteborg AB Konkurs
Konkurs
HMZ måleri AB Konkurs
Konkurs
Diyana transport Gruppen AB Konkurs
Konkurs
Selfkraft AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress