Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

IMO Industries Aktiebolag

Organisationsnummer

556025-2545

Telefon

-

Adress

c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå
Box 180
101 23 Stockholm

Antal ansvariga

2 st


Vad är IMO Industries Aktiebolag?

Bolaget skall idka mekanisk verkstadsrörelse, att bedriva handel och exploatera uppfinningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Läs mer om IMO Industries Aktiebolag

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 1995-2002

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för IMO Industries Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i IMO Industries Aktiebolag består av

Likvidator

Jonas Benedictsson (66)

Sten Harald Bauer (63)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Johan Erik Sylvén (58)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för IMO Industries Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om IMO Industries Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556025-2545
Firmanamn IMO Industries Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-04-27
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 180
Postadress 101 23 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1926-09-21
Bolaget registrerat 1926-10-01
Firmanamn registrerat 1988-04-13
Bolagsordning 1987-11-17
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-06-26
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall idka mekanisk verkstadsrörelse, att bedriva handel och exploatera uppfinningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • - likvidatorerna

Detaljerade bokslut 2001-2002

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2002 2001
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 356,6
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,1 72,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 1 127
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2002 2001
Bokslutsperiod 2002-01-01 2002-12-31 2001-06-01 2001-12-31
Bokslutslängd 12 7
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 -1 127
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 0 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 1 127
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 1 127
Finansiella poster 12 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 12 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Resultat efter finansnetto -12 1 127
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12 1 127
Bokslutsdispositioner 0 0
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt -12 1 128
Skatt 0 316
Minoritetsintressen 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -12 812
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2002 2001
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 799 1 127
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 799 1 127
Anläggningstillgångar 0 0
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 799 1 127
Summa varulager 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa kortfristiga fordringar 574 902
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 574 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 902
Summa kassa och bank 225 225
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Kassa och bank 225 225
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 800 812
Summa bundet eget kapital 100 100
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa fritt eget kapital 700 712
Balanserat resultat 712 -100
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -12 812
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 316
Summa långfristiga skulder 0 0
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 316
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 316
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2002 2001
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit - -
Utnyttjad checkräkningskredit - -
Räntenetto finansbolag - -
Utdelning 0 0

Årsredovisning

IMO Industries Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om IMO Industries Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 180
101 23 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

IMO Industries Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Hempel (Sweden) Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Karner Europe AB Likvidation
Likvidation
Cavotec Connectors Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ecco Finishing Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Nykomb Synergetics Development Aktiebolag Aktiv
Aktiv
IDEX Sweden AB Likvidation
Likvidation
Camso Sweden AB Likvidation
Likvidation
Chevron Products Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
Maxam Sverige AB Likvidation
Likvidation
ACCO Brands Nordic Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Dynatrace AB Aktiv
Aktiv
BMK Advokat AB Aktiv
Anders Fast (VD)
Aktiv Anders Fast (VD)
Nike Sweden AB Likvidation
Likvidation
NortonLifeLock Sweden AB Aktiv
Aktiv
ReadSoft Financial AB Likvidation
Likvidation
Global IP Solutions (GIPS) Holding AB Aktiv
Aktiv
Prologistics i Helsingborg AB Likvidation
Likvidation
Oath (Sweden) AB Aktiv
Aktiv
Global IP Solutions (GIPS) AB Likvidation
Likvidation
AirLog Air Logistics AB Likvidation
Likvidation
eBay Sweden Services AB Likvidation
Likvidation
Avocent Sweden AB Likvidation
Likvidation
Chevrolet Sverige AB Likvidation
Likvidation
CommScope Solutions Sweden AB Likvidation
Likvidation
SFDC Sweden AB Aktiv
Aktiv
Nyfosa Farsta I AB Likvidation
Likvidation
Carestream Health Sweden AB Likvidation
Likvidation
Smartbox Group Sweden AB Aktiv
Aktiv
MPT Intressenter AB Likvidation
Likvidation
PGS Technology (Sweden) AB Likvidation
Likvidation
Proactiv Skin Health Holding Europe AB Likvidation
Likvidation
Limes Audio AB Likvidation
Likvidation
Riverbed Technology AB Aktiv
Aktiv
Nordic Power AB Aktiv
Aktiv
Blue Coat Systems Sweden Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Broadcom Sweden AB Likvidation
Likvidation
BullGuard Sverige AB Likvidation
Likvidation
Groupon AB Likvidation
Likvidation
Fertiven Sweden AB Likvidation
Likvidation
Concorp Nordics AB Likvidation
Likvidation
DPR FCI Construction AB Likvidation
Likvidation
BMK Advokat Kommanditdelägare AB Aktiv
Anders Fast (VD)
Aktiv Anders Fast (VD)
Good Technology Nordics AB Likvidation
Likvidation
AOL (Sweden) AB Likvidation
Likvidation
Tiny Experiment Aktiebolag Aktiv
Aktiv
ServiceNow Sweden AB Aktiv
Aktiv
Seapilot NA Holding AB Likvidation
Likvidation
ExactTarget AB Aktiv
Aktiv
Michael Kors (Sweden) AB Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress