Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Landic IV Malmstaden Glasbiten AB

Organisationsnummer

556023-7637

Telefon

013-24 90 00

Adress

c/o Thomas Olrog
Box 7557
103 93 Stockholm

Antal ansvariga

1 st

Konkurs Läs mer
Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2001-2008

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Landic IV Malmstaden Glasbiten AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Landic IV Malmstaden Glasbiten består av

Likvidator

Thomas Olrog (76)

Revisor för bolaget

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Landic IV Malmstaden Glasbiten AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Landic IV Malmstaden Glasbiten

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-7637
Firmanamn Landic IV Malmstaden Glasbiten AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2018-05-31
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 7557
Postadress 103 93 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1925-01-21
Bolaget registrerat 1925-03-06
Firmanamn registrerat 2008-01-02
Bolagsordning 2007-11-20
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-23
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom, aktier och andra andelar i bolag, vars huvudsakliga verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2004-2008

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2008 2007 2006 2005 2004
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 297 150,0 78 954,2 11,4 1 274,9 83,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 99,9 31,0 21,1 26,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -1 225,0 3 873,5 26,0 26,8 25,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -92 -17 513 2 833 4 371 3 641
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,4 -64,1 -33,9 15,4
Bokslutsperiod 2008 2007 2006 2005 2004
Bokslutsperiod 2008-01-01 2008-12-31 2006-10-01 2007-12-31 2006-01-01 2006-09-30 2005-01-01 2005-12-31 2004-01-01 2004-12-31
Bokslutslängd 12 15 9 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2008 2007 2006 2005 2004
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 8 1 264 3 525 5 329 4 616
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 1 264 3 525 5 329 4 616
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -100 -2 277 -1 188 -1 618 -1 524
Övriga rörelsekostnader 0 -16 500 0 0 -112
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -100 -2 277 -692 -956 -863
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 -496 -662 -661
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -92 -17 513 2 337 3 709 2 980
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 8 68 126 1 420 2 281 2 362
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0 281
Övriga finansiella ränteintäkter 0 67 300 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 826 1 420 2 281 2 081
Övriga finansiella kostnader 6 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -98 48 961 917 1 428 1 180
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -98 48 961 917 1 428 1 180
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -98 48 961 917 1 428 1 180
Skatt 1 270 -5 136 257 400 362
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 368 54 097 660 1 028 818
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2008 2007 2006 2005 2004
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 65 373 66 802 40 697 56 811 41 654
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 65 373 66 802 40 697 56 811 41 654
Anläggningstillgångar 0 1 270 40 481 40 798 41 093
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 39 935 40 431 41 093
Byggnader och mark 0 0 39 935 40 431 41 093
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 1 270 546 367 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 270 546 367 0
Omsättningstillgångar 65 373 65 532 216 16 013 561
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 65 373 65 532 216 16 013 561
Kundfordringar 0 0 146 548 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 65 373 64 984 0 15 340 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 548 70 125 561
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 65 351 66 719 12 622 11 961 10 933
Summa bundet eget kapital 10 170 10 170 10 170 10 170 10 080
Aktiekapital 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 470 1 470 1 470 1 470 1 380
Summa fritt eget kapital 55 181 56 549 2 452 1 791 853
Balanserat resultat 56 549 2 452 1 792 763 35
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -1 368 54 097 660 1 028 818
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 4 332 3 609 3 209
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 22 83 23 743 41 241 27 512
Summa långfristiga skulder 0 0 21 842 39 985 26 838
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 33 567 14 820
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 21 842 6 418 12 018
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 22 83 1 901 1 256 674
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 866 0
Leverantörsskulder 0 0 1 11 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 449 0 62
Övriga kortfristiga skulder 22 83 451 379 612
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2008 2007 2006 2005 2004
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 54 000 54 000 54 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 54 000 54 000 54 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Landic IV Malmstaden Glasbiten AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Landic IV Malmstaden Glasbiten

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 7557
103 93 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Landic IV Malmstaden Glasbiten AB Konkurs
Konkurs
Stockholms Åkeri AB Likvidation
Likvidation
Netzorz AB Konkurs
Konkurs
Landic IV Malmstaden AB Konkurs
Konkurs
Alf Zetterström Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Ehrén & Forslund Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Preses Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Landic IV Malmstaden Linköping AB Konkurs
Konkurs
VGTAB Entreprenad i Stockholm AB Likvidation
Likvidation
I-bolagen Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Werkelin Bygg & Fastigheter AB Likvidation
Likvidation
Landic IV Malmstaden Fastigheter AB Konkurs
Konkurs
Vinici AB Konkurs
Konkurs
Reductio Bygg AB Konkurs
Konkurs
Thörnes Livs Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Jur. kand. Ove Jonsson Konsult AB Likvidation
Likvidation
Landic IV Malmstaden Industrifastigheter AB Konkurs
Konkurs
Rolf Larsson Legal Consulting AB Konkurs
Konkurs
Tyresö Blomsterhandel Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Redexus AB Konkurs
Konkurs
RFP Alfa AB Likvidation
Likvidation
ACF Konsult AB Konkurs
Konkurs
Örgryte Industri Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Baltic Business Software International Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Advokat Anders Wilhelm Bengtsson Aktiebolag Aktiv
Anna Bengtsson Tholander (Styrelseledamot)
Aktiv Anna Bengtsson Tholander (Styrelseledamot)
Surbrunn Konsult Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Landic IV FGB Bostäder AB Konkurs
Konkurs
CMC-COMPUTER MEDIA COMMUNICATIONS Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Radius Mekanik Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Caterpillar Financial Nordic Services Aktiebolag Likvidation
Likvidation
ISS Security Sverige AB Likvidation
Likvidation
Gunnar Seijbold AB Konkurs
Konkurs
Handlingcenter 1 maj 2003 AB Likvidation
Likvidation
Anette Tamm Promotion & Design Aktiebolag Konkurs
Konkurs
Jan Åkerström Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Golf Custom Fit Sverige AB Konkurs
Konkurs
Pipe Digital Design Innovation AB Likvidation
Likvidation
La Redoute Sverige AB Likvidation
Likvidation
Liontech Computer Group AB Konkurs
Konkurs
Pareto Invest Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Kakelhörnan i Arninge AB Likvidation
Likvidation
Enter Asset Management AB Likvidation
Likvidation
Advokatfirman Carler & Co AB Likvidation
Likvidation
Jossanz Matlåda AB Konkurs
Konkurs
Jan H jurist och ekonomikonsult AB Likvidation
Likvidation
Leif Consulting AB Konkurs
Konkurs
ETD Entreprenad Göran Löfgren AB Likvidation
Likvidation
MT-Scandinavia AB Likvidation
Likvidation
Tribe Hotels Sverige AB Konkurs
Konkurs
Svenska EU-Klubben AB Konkurs
Konkurs
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress