Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag

Organisationsnummer

556023-4899

Telefon

0480-214 75

Adress

c/o Kalmar Advokatbyrå
Box 117
391 21 Kalmar

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2011-2015

 • 2015

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag består av

Likvidator

Mats Enström (59)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556023-4899
Firmanamn Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Konkurs avslutad 2019-08-23
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 117
Postadress 391 21 Kalmar
Säte Oskarshamn, Kalmar län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1924-10-18
Bolaget registrerat 1924-11-19
Firmanamn registrerat 1987-08-10
Bolagsordning 1999-11-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-25
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall driva bokhandel samt grossistverksamhet med kontorsförnödenheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn
 • - Registrerad kvalificerad revisor saknas.

Detaljerade bokslut 2011-2015

Omsättning och resultat 2011-2015

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2015 2014 2013 2012 2011
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 6,0 7,0 13,1 11,7 172,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. -9,5 9,4 9,5 14,3 77,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -7,8 -0,8 -2,1 1,5 -3,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -195 100 -19 89 -95
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 430 317 280 232 369
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 523 1 115 1 130 1 144 1 161
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -9,0 -1,3 -1,3 -1,5
Bokslutsperiod 2015 2014 2013 2012 2011
Bokslutsperiod 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30 2012-05-01 2013-04-30 2011-05-01 2012-04-30 2010-05-01 2011-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 046 3 346 3 389 3 432 3 483
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 3 046 3 214 3 300 3 329 3 463
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 132 89 103 20
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 257 -3 258 -3 426 -3 362 -3 616
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -1 514 -1 446 -1 658 -1 681 -1 591
Övriga externa kostnader -867 -850 -912 -965 -882
Personalkostnader -861 -950 -839 -697 -1 107
Avskrivningar -15 -12 -17 -19 -36
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -210 88 -36 70 -131
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 126 114 34 29 4
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 6 3
Övriga finansiella ränteintäkter 50 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 76 64 34 23 1
Övriga finansiella kostnader 0 50 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -237 -26 -70 53 -129
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -237 -26 -70 53 -129
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 14
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 14
Resultat före skatt -237 -26 -70 53 -115
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -237 -26 -70 53 -115
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2015 2014 2013 2012 2011
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 293 1 209 1 479 1 471 2 291
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 293 1 209 1 479 1 471 2 291
Anläggningstillgångar 163 102 244 261 284
Immateriella anläggningstillgångar 8 18 28 38 48
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 8 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 18 28 38 48
Materiella anläggningstillgångar 23 2 85 92 104
Byggnader och mark 0 0 81 86 90
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 23 2 4 6 14
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 132 82 132 132 132
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 132 82 132 132 132
Omsättningstillgångar 1 131 1 107 1 235 1 210 2 008
Summa varulager 1 069 1 030 1 059 1 062 1 108
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 069 1 030 1 059 1 062 1 108
Summa kortfristiga fordringar 61 76 174 147 180
Kundfordringar 0 5 3 6 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 61 71 171 141 178
Summa kassa och bank 1 1 1 1 720
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 1 1 1 1 720
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. -123 114 140 210 1 769
Summa bundet eget kapital 125 125 125 125 125
Aktiekapital 104 104 104 104 104
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 21 21
Summa fritt eget kapital -248 -11 15 85 1 644
Balanserat resultat -11 15 85 32 1 759
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -237 -26 -70 53 -115
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 416 1 095 1 339 1 261 523
Summa långfristiga skulder 384 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 384 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 032 1 095 1 339 1 261 523
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 449 464 0
Leverantörsskulder 640 602 599 356 256
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 392 493 291 441 267
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2015 2014 2013 2012 2011
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 2 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 654 701 710 565 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 198 234 229 195 289
Företagsinteckningar 650 650 650 650 650
Fastighetsinteckningar 0 0 185 185 185
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 650 650 835 835 835
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 112 500 500 500 -
Utnyttjad checkräkningskredit 384 281 449 464 -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 1 612

Årsredovisning

Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Melchiors Bok- och Kontorsfackhandel Aktiebolag

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 117
391 21 Kalmar
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress