Bolagsfakta

Gycom Svenska AB

Organisationsnummer

556022-6077

Telefon

010-122 17 00

Adress

Kung Hans väg 3
192 68 Sollentuna

Antal ansvariga

2 st

Kung Hans väg 3

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Anders Walldov 25-50%
Angelica Forssell 25-50%
Lars Fredriksson 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Gycom Svenska AB

Lars Fredriksson (71)

Styrelsen i Gycom Svenska består av

Styrelseledamot

Lars Fredriksson (71)

Styrelsesuppleant

Tommy Mikael Lindgren (52)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Anneli Richardsson (53)

Revisor

RSM Stockholm AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gycom Svenska AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Gycom Svenska

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556022-6077
Firmanamn Gycom Svenska AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-01-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Kung Hans väg 3
Postadress 192 68 Sollentuna
Säte Täby, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1923-12-17
Bolaget registrerat 1924-01-30
Firmanamn registrerat 2007-10-19
Bolagsordning 2007-09-27
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-22
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46434 - Partihandel med elartiklar
46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
46691 - Partihandel med mät- och precisionsinstrument
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektromekaniska- och elektronikartiklar samt elenergi- försörjningssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 276,3 312,7 359,5 458,5 402,4
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 25,6 33,6 30,5 31,9 29,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -5,7 1,2 0,1 8,7 4,1
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -3 550 2 929 1 150 16 734 8 734
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 4 862 6 251 5 621 6 478 6 369
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -48,1 -8,0 -6,8 -1,9
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 77 791 150 020 163 020 174 900 178 330
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 77 634 149 974 162 898 174 900 178 021
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - -
Övriga rörelseintäkter 157 46 122 0 309
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -81 341 -147 091 -161 870 -158 166 -169 596
Försäljningskostnader -19 751 -30 012 -34 584 -29 387 -28 125
Administrationskostnader -1 740 -2 635 -2 949 -2 380 -2 262
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 125 0
Kostnad sålda varor -59 850 -114 444 -124 337 -126 274 -139 209
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 550 2 929 1 150 16 734 8 734
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 097 1 108 1 515 994 1 413
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -496 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 20
Externa ränteintäkter 105 0 300 240 5
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 992 1 108 1 215 1 250 1 388
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 437 1 821 235 15 228 7 371
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 437 1 821 235 15 228 7 371
Bokslutsdispositioner 2 827 -1 379 -959 -15 458 -7 645
Koncernbidrag 2 827 -1 379 -959 -15 458 -7 645
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -1 610 442 -724 -230 -274
Skatt 102 74 -26 -17 -129
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -1 712 368 -698 -213 -145
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 61 132 68 537 74 145 73 054 80 539
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 61 132 68 537 74 145 73 054 80 539
Anläggningstillgångar 528 1 281 1 877 2 021 2 004
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 60 60 60 60 60
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 60 60 60 60 60
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 468 1 221 1 817 1 961 1 944
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 468 1 221 1 817 1 961 1 944
Omsättningstillgångar 60 604 67 256 72 268 71 033 78 535
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 51 983 65 394 71 058 70 159 77 837
Kundfordringar 12 336 21 159 32 055 33 940 36 057
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 35 336 39 535 37 592 34 466 40 115
Övriga kortfristiga fordringar 4 311 4 700 1 411 1 753 1 665
Summa kassa och bank 8 620 1 862 1 210 874 698
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 8 620 1 862 1 210 874 698
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 15 643 23 010 22 642 23 340 23 553
Summa bundet eget kapital 8 688 8 688 8 688 8 688 8 688
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 688 688 688 688 688
Summa fritt eget kapital 6 955 14 322 13 954 14 652 14 865
Balanserat resultat 8 667 13 954 14 652 14 865 15 010
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -1 712 368 -698 -213 -145
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 23 555 24 020 31 399 34 222 37 469
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 21 934 21 507 20 104 15 492 19 517
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 21 934 21 507 20 104 15 492 19 517
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 102 751 2 625 1 436 2 154
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 832 20 756 17 479 14 056 17 363
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 16 24 29 27 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 9 684 12 841 15 531 14 021 13 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 620 7 968 9 145 7 705 6 467
Företagsinteckningar 0 35 000 35 000 35 000 35 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 35 000 0 0 0 1 815
Summa säkerheter 35 000 35 000 35 000 35 000 36 815
Villkorat aktieägartillskott 0 4 100 0 4 100 4 100
Övriga ansvarsförbindelser 466 533 587 906 1 390
Summa ansvarsförbindelser 466 4 633 587 5 006 5 490
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Gycom Svenska AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gycom Svenska

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Kung Hans väg 3
192 68 Sollentuna
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress