Bolagsfakta

Rederiaktiebolaget Gute

Organisationsnummer

556021-0741

Telefon

0498-20 00 00

Adress

Box 1104
621 22 Visby

Antal ansvariga

4 st

Vad är Rederiaktiebolaget Gute?

Rederiaktiebolaget Gute är ett aktiebolag som skall bedriva rederirörelse och annan därmed förenlig verksamhet. Rederiaktiebolaget Gute har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 5 550 KSEK under 2019. Läs mer om Rederiaktiebolaget Gute

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Alice Kristina Nilsson 50-75%
Ann-Marie Åström 25-50%
Björn Nilsson 50-75%
David Oscar Nilsson 50-75%
Jan-Eric Nilsson 0-25%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Rederiaktiebolaget Gute består av

Ordförande

Ann-Marie Åström (55)

Styrelseledamot

Ann-Marie Åström (55)

Peter Jonas Lindskog (73)

Hans Eric Jörgen Almelöv (63)

Håkan Johansson (48)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Sebastian Månsson (30)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Rederiaktiebolaget Gute. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Rederiaktiebolaget Gute är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Moderbolag

Företagsuppgifter om Rederiaktiebolaget Gute

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556021-0741
Firmanamn Rederiaktiebolaget Gute
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 1104
Postadress 621 22 Visby
Säte Gotland, Gotlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1922-09-01
Bolaget registrerat 1922-09-04
Firmanamn registrerat 1980-02-14
Bolagsordning 2006-10-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-29
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva rederirörelse och annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 9 972,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 17,2 19,1 21,7 21,3 23,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 84,6 238,2 -269,1 247,8 186,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 3 849 3 050 1 949 2 923 2 919
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 81,3 4,6 -0,3 0,1
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 550 3 062 2 927 2 935 2 931
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 550 3 062 2 927 2 935 2 921
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 10
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 909 -2 220 -3 186 -2 220 -2 220
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 701 -12 -978 -12 -12
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -2 208 -2 208 -2 208 -2 208 -2 208
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 1 641 842 -259 715 711
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 3 052 6 561 7 617 6 559 4 762
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 052 6 507 0 6 559 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 4 762
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 54 7 617 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 693 7 295 -7 876 7 274 5 473
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 693 7 295 -7 876 7 274 5 473
Bokslutsdispositioner -4 693 -7 295 7 876 -7 274 -5 473
Koncernbidrag -6 901 -9 503 5 668 -9 166 -7 546
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 208 2 208 2 208 1 892 2 073
Resultat före skatt 0 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 103 106 102 006 97 707 107 532 103 181
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 103 106 102 006 97 707 107 532 103 181
Anläggningstillgångar 20 791 22 999 25 207 27 415 29 622
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 20 791 22 999 25 207 27 415 29 622
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 20 791 22 999 25 207 27 415 29 622
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 82 315 79 007 72 500 80 117 73 559
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 82 315 79 007 72 500 80 117 73 559
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 82 055 79 007 72 500 80 117 73 559
Övriga kortfristiga fordringar 260 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 553 1 553 1 552 1 552 1 552
Summa bundet eget kapital 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 231 231 231 231 231
Summa fritt eget kapital 322 322 321 321 321
Balanserat resultat 322 322 321 321 321
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 20 791 22 999 25 207 27 415 29 307
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 80 762 77 454 70 948 78 565 72 322
Summa långfristiga skulder 80 762 77 454 70 221 78 565 72 322
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 72 322
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 80 762 77 454 70 221 78 565 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 727 0 0
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 727 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Rederiaktiebolaget Gute:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Rederiaktiebolaget Gute

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
75,0 % män (3), 25,0 % kvinnor (1)
Omsättning
5 550 KSEK (+81,3 % mot föregående år)
Rörelseresultat
1 641 KSEK (+94,9 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
0 KSEK

Rederiaktiebolaget Gute har 0 anställda och gjorde ett resultat på 0 KSEK med omsättning 5 550 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 81,3 %. Rederiaktiebolaget Gutes vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 84,6 % vilket ger Rederiaktiebolaget Gute placeringen 25 187 i Sverige av totalt 629 517 aktiebolag. Det ger samtidigt Rederiaktiebolaget Gute placeringen 144 av kommunens totalt 3 609 aktiebolag.

Ordförande för Rederiaktiebolaget Gute är Ann-Marie Åström och Styrelseledamot är Peter Jonas Lindskog.

Under de senaste 5 åren har Rederiaktiebolaget Gute betalat in totalt 0 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 406 326 av Sveriges alla 629 517 aktiebolag.

Rederiaktiebolaget Gute har organisationsnummer 556021-0741. Rederiaktiebolaget Gute har säte i Gotland. Det går bra att ta kontakt med Rederiaktiebolaget Gute på telefonnummer 0498-20 00 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Gotlands kommun.

Registrerat på adressen

Box 1104
621 22 Visby
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress