Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Aktiebolaget Karl Ekesiöö

Organisationsnummer

556020-6194

Telefon

08-728 92 00

Adress

Box 20096
161 02 Bromma

Antal ansvariga

4 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Aktiebolaget Karl Ekesiöö.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Aktiebolaget Karl Ekesiöö består av

Styrelseledamot

Eva Strand (53)

Petter Allberg (37)

Fossum, Geir Thomas

Styrelsesuppleant

Pia Karolina Mattsson (39)

Ordförande

Fossum, Geir Thomas

Revisor för bolaget

Revisor

Peter Rexhammar (56)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Aktiebolaget Karl Ekesiöö. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Aktiebolaget Karl Ekesiöö är ett koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Aktiebolaget Karl Ekesiöö

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556020-6194
Firmanamn Aktiebolaget Karl Ekesiöö
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-07-28
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 20096
Postadress 161 02 Bromma
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1922-02-23
Bolaget registrerat 1922-03-24
Firmanamn registrerat 1922-03-24
Bolagsordning 2019-03-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-02-27
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
46732 - Partihandel med sanitetsgods
46470 - Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46741 - Partihandel med järnhandelsvaror
46742 - Partihandel med VVS-varor
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget ska bedriva handel med byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 57,4 36,2 137,9 124,7 124,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 21,6 25,2 48,8 56,2 55,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -9,9 -9,6 1,4 3,1 4,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -5 730 -11 833 2 795 5 248 7 580
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 421 679 660 647 600
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 2 328 3 065 3 227 3 301 3 351
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -3,8 -2,9 -2,3 -1,5
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 132 716 137 918 141 989 145 261 147 462
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 132 562 137 848 141 847 145 053 147 126
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 154 70 142 208 336
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -139 894 -150 361 -139 452 -140 098 -140 030
Övriga rörelsekostnader 0 -321 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror -89 242 -88 777 -89 128 -91 882 -94 821
Övriga externa kostnader -25 211 -30 076 -20 630 -19 010 -18 055
Personalkostnader -23 994 -30 577 -29 025 -28 477 -26 414
Avskrivningar -1 447 -931 -669 -729 -740
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -7 177 -12 764 2 126 4 519 6 840
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster -5 162 458 177 23 49
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -6 000 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 34 14 25 6 11
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 804 444 152 17 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 947 -13 193 1 999 4 509 6 813
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 947 -13 193 1 999 4 509 6 813
Bokslutsdispositioner 7 679 4 550 -402 100 0
Koncernbidrag 0 2 150 -802 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 7 679 2 400 400 100 0
Resultat före skatt -6 268 -8 643 1 597 4 609 6 813
Skatt 0 74 496 1 157 1 604
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -6 268 -8 717 1 101 3 452 5 209
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 30 432 77 173 63 690 57 422 56 221
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 30 432 77 173 63 690 57 422 56 221
Anläggningstillgångar 16 727 41 129 591 7 342 5 843
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 9 177 366 7 167 5 668
Byggnader och mark 0 0 321 313 345
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 9 177 45 682 1 379
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 6 172 3 944
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 16 727 31 952 225 175 175
Andelar i koncern- och intresseföretag 16 727 31 777 50 175 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 175 175 0 175
Omsättningstillgångar 13 705 36 044 63 099 50 079 50 377
Summa varulager 0 18 916 18 859 19 509 19 782
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 18 916 18 859 19 509 19 782
Summa kortfristiga fordringar 2 863 17 083 26 556 12 387 13 408
Kundfordringar 0 8 150 8 223 9 456 10 904
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 255 13 034 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 863 5 678 5 299 2 931 2 504
Summa kassa och bank 10 842 45 17 684 18 184 17 188
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 10 842 45 17 684 18 184 17 188
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 6 573 19 485 29 203 30 102 28 650
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 5 573 18 485 28 203 29 102 27 650
Balanserat resultat 11 841 27 202 27 102 25 650 22 441
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -6 268 -8 717 1 101 3 452 5 209
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 2 400 2 800 2 900
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 130
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 23 859 57 688 32 087 24 520 24 541
Summa långfristiga skulder 0 10 337 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 4 375 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 5 962 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 23 859 47 351 32 087 24 520 24 541
Skulder till kreditinstitut, korta 0 15 815 0 1 580 0
Leverantörsskulder 1 311 9 229 9 679 10 055 10 389
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 024 9 839 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 525 12 468 22 408 12 885 14 152
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 57 45 44 44 44
Löner till styrelse & VD 2 869 3 473 3 407 2 374 2 004
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 12 467 16 768 16 192 16 633 15 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 7 703 9 309 8 987 8 531 7 907
Företagsinteckningar 0 31 727 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 22 500 600 600 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 54 227 600 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 111 950 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 111 950 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 15 000 15 000 15 000 15 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 13 315 13 315 1 580 1 580 -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 1 000 2 000 2 000

Årsredovisning

Aktiebolaget Karl Ekesiöö:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Aktiebolaget Karl Ekesiöö

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 20096
161 02 Bromma
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress