Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB

Organisationsnummer

556020-4843

Telefon

040-23 99 40

Adress

Bronsålersgatan 10 B
213 76 Malmö

Antal ansvariga

2 st

Vad är Swedish Logistic Property Bronsdolken 9?

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB är ett aktiebolag vars verksamhet betår av att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva, äga och avyttra fastigheter, utföra fastighetsservice och fastighetsutveckingsarbe... Läs mer om Swedish Logistic Property Bronsdolken 9

Bronsålersgatan 10 B

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 består av

Styrelseledamot

Peter Strand (49)

Styrelsesuppleant

Tommy Åstrand (52)

Revisor för bolaget

Revisor

Carl Johan Fredrik Fogelberg (44)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Swedish Logistic Property Bronsdolken 9

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556020-4843
Firmanamn Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Bronsålersgatan 10 B
Postadress 213 76 Malmö
Säte Malmö, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1921-11-28
Bolaget registrerat 1922-02-06
Firmanamn registrerat 2021-01-22
Bolagsordning 2020-12-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Aktiv i momsregistret sedan 1999-01-01
2021-05-08
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolagets verksamhet betår av att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva, äga och avyttra fastigheter, utföra fastighetsservice och fastighetsutveckingsarbete, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas i förening av
 • ledamoten
 • suppleanten

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 37868734
Besöksadress: Bronsålersgatan 10 B
Postnummer:
Postort: Malmö
Län: Skåne län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 040-23 99 40
Arbetsställenummer: 37868734
SNI-kod: 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 29,9 46,7 357,9 97,0 140,1
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 18,6 17,8 15,4 10,4 10,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -26,8 30,6 41,8 51,4 33,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 420 1 118 1 425 1 634 1 387
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -27,8 -5,7 5,2 -11,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 640 2 273 2 411 2 291 2 598
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 1 640 2 273 2 411 2 291 2 598
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 780 -1 305 -1 136 -802 -1 497
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 220 -1 155 -986 -657 -1 211
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -560 -150 -150 -145 -286
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -140 968 1 275 1 489 1 101
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 302 273 270 313 238
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 1 1 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 235
Externa räntekostnader 301 273 269 312 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -440 696 1 007 1 178 863
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -440 696 1 007 1 178 863
Bokslutsdispositioner 580 -286 -600 -259 -863
Koncernbidrag 580 -286 -600 0 -863
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -259 0
Resultat före skatt 140 409 407 919 0
Skatt 30 0 0 171 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 110 409 407 748 0
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 19 248 19 561 19 887 25 625 17 144
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 19 248 19 561 19 887 25 625 17 144
Anläggningstillgångar 14 583 13 972 14 122 14 273 14 418
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 14 583 13 972 14 122 14 273 14 418
Byggnader och mark 13 412 13 972 14 122 14 273 14 418
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 170 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 665 5 589 5 765 11 352 2 726
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 4 665 5 589 5 765 11 352 2 726
Kundfordringar 0 227 0 0 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 664 4 425 5 110 11 373 2 555
Övriga kortfristiga fordringar 1 001 937 655 -21 117
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 3 387 3 278 2 869 2 461 1 736
Summa bundet eget kapital 232 232 232 232 232
Aktiekapital 192 192 192 192 192
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40 40
Summa fritt eget kapital 3 155 3 046 2 637 2 229 1 504
Balanserat resultat 3 046 2 637 2 230 1 481 1 504
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 110 409 407 748 0
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 259 259 259 259 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 15 601 16 024 16 759 22 905 15 408
Summa långfristiga skulder 0 4 047 15 148 11 207 13 462
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 4 047 15 148 11 207 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 13 462
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 15 601 11 977 1 611 11 698 1 946
Skulder till kreditinstitut, korta 14 956 11 101 234 171 0
Leverantörsskulder 186 57 70 0 69
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 286 600 11 606 863
Övriga kortfristiga skulder 458 533 707 -79 1 014
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 346 18 346 18 346 18 346 18 346
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 346 18 346 18 346 18 346 18 346
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Swedish Logistic Property Bronsdolken 9

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2019

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0)
Omsättning
1 640 KSEK (-27,8 % mot föregående år)
Rörelseresultat
-140 KSEK (-114,5 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
30 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
201 KSEK

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på 110 KSEK med omsättning 1 640 KSEK under 2019.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -27,8 %. Swedish Logistic Property Bronsdolken 9s vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -26,8 % vilket ger Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 placeringen 366 780 i Sverige av totalt 654 954 aktiebolag. Det ger samtidigt Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 placeringen 12 463 av kommunens totalt 23 116 aktiebolag.

Styrelseledamot för Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB är Peter Strand och Styrelsesuppleant är Tommy Åstrand.

Under de senaste 5 åren har Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 betalat in totalt 201 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 168 564 av Sveriges alla 654 954 aktiebolag.

Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB har organisationsnummer 556020-4843. Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 har säte i Malmö. Det går bra att ta kontakt med Swedish Logistic Property Bronsdolken 9 AB på telefonnummer 040-23 99 40.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Malmö kommun.

Registrerat på adressen

Bronsålersgatan 10 B
213 76 Malmö
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress