Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Trelleborg Industrial AVS AB

Organisationsnummer

556020-2862

Telefon

-

Adress

c/o Trelleborg AB (publ)
Box 153
231 22 Trelleborg

Antal ansvariga

1 st


Vad är Trelleborg Industrial AVS?

Bolaget skall driva handel med gummiprodukter för industrin och i fordonstillverkning ingående komponenter samt att idka därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Trelleborg Industrial AVS

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2006-2013

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Trelleborg Industrial AVS AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Trelleborg Industrial AVS består av

Likvidator

Charlotta Grähs (50)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Eric Salander (54)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Trelleborg Industrial AVS AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Trelleborg Industrial AVS

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556020-2862
Firmanamn Trelleborg Industrial AVS AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-06-29
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 153
Postadress 231 22 Trelleborg
Säte Sjöbo, Skåne län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1921-05-15
Bolaget registrerat 1921-11-30
Firmanamn registrerat 2002-02-08
Bolagsordning 2009-04-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-05-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall driva handel med gummiprodukter för industrin och i fordonstillverkning ingående komponenter samt att idka därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2009-2013

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2013 2012 2011 2010 2009
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 17 105,7 1 573,8 436,9 112,7 62,7
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,4 93,6 77,1 8,1 19,8
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 100,5 3,5 -1,3
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -24 325 -5 133 6 871 -1 157
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 231 1 962
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0 -100,0 15,3
Bokslutsperiod 2013 2012 2011 2010 2009
Bokslutsperiod 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 386 0 180 921 156 926
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 156 726 156 926
Aktiverat arbete för egen räkning - 0 - - -
Övriga rörelseintäkter 0 386 0 24 195 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -24 0 -5 133 -174 050 -158 083
Försäljningskostnader 0 0 0 -6 809 -10 050
Administrationskostnader 0 0 0 -5 042 -8 367
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 -3 031 -4 522
Övriga rörelsekostnader 24 -61 5 133 448 314
Kostnad sålda varor 0 0 0 -158 720 -134 830
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -24 325 -5 133 6 871 -1 157
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 60 97 198 567 896
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 58 68 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 12 7 0 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 17 191 567 896
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 36 388 -5 317 6 304 -2 053
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 36 388 -5 317 6 304 -2 053
Bokslutsdispositioner 0 0 0 12 460 2 105
Koncernbidrag 0 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 12 460 2 105
Resultat före skatt 36 388 -5 317 18 764 52
Skatt 10 97 -1 673 4 944 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 26 291 -3 644 13 820 46
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2013 2012 2011 2010 2009
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 5 987 6 358 7 703 60 611 62 818
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 5 987 6 358 7 703 60 611 62 818
Anläggningstillgångar 0 0 0 464 18 578
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 17 524
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 12 562
Inventarier 0 0 0 0 4 793
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 169
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 464 1 054
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 464 1 054
Omsättningstillgångar 5 987 6 358 7 703 60 147 44 240
Summa varulager 0 0 0 0 14 703
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 14 703
Summa kortfristiga fordringar 5 987 6 358 7 703 60 147 29 537
Kundfordringar 0 0 0 4 804 12 583
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 931 6 182 6 358 52 526 15 297
Övriga kortfristiga fordringar 56 176 1 345 2 817 1 657
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 5 952 5 954 5 940 4 898 3 286
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600 600
Aktiekapital 500 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Summa fritt eget kapital 5 352 5 354 5 340 4 298 2 686
Balanserat resultat 5 354 5 340 4 298 2 686 5 790
Erhållna/lämnade koncernbidrag -28 -277 4 686 -12 208 -3 150
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 26 291 -3 644 13 820 46
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 12 460
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 2 351 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 35 404 1 763 53 362 47 072
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 35 404 1 763 53 362 47 072
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 6 3 392 6 594
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 35 376 1 556 45 765 30 472
Övriga kortfristiga skulder 0 28 201 4 205 10 006
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2013 2012 2011 2010 2009
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 1 56 80
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 3 065 26 383 25 763
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 243
Sociala kostnader 0 0 901 8 819 8 246
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Trelleborg Industrial AVS AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Trelleborg Industrial AVS

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 153
231 22 Trelleborg

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Trelleborg AB Aktiv
Peter Lennart Nilsson (VD)
Aktiv Peter Lennart Nilsson (VD)
Trelleborg Industrial AVS AB Likvidation
Likvidation
Trelleborg China Holding AB Aktiv
Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Aktiv Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Skoogs AB Aktiv
Jan Wennberg (VD)
Aktiv Jan Wennberg (VD)
Stifab Plåt Aktiebolag Aktiv
Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Aktiv Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Trelleborg Forsheda AB Aktiv
Jan Wennberg (VD)
Aktiv Jan Wennberg (VD)
Swedevelop Hospital Aktiebolag Aktiv
Niklas Johansson (Ordförande)
Aktiv Niklas Johansson (Ordförande)
Trelleborg Holding AB Aktiv
Niklas Johansson (Ordförande)
Aktiv Niklas Johansson (Ordförande)
Trelleborg Engineered Systems China Holding AB Aktiv
Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Aktiv Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
MixCont i Trelleborg AB Aktiv
Andrei Brassas (VD)
Aktiv Andrei Brassas (VD)
Gummiteknik GTM AB Likvidation
Likvidation
Pressonova AB Likvidation
Likvidation
Trelleborg Information Systems Services AB Likvidation
Likvidation
TSS Silcotech Hong Kong Holding AB Likvidation
Likvidation
Trelleborg Wuxi Boots Holding AB Aktiv
Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Aktiv Ivar Leijonberg (En av Ledamöterna)
Dormvilfjorton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormviltolv AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormviltretton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
Dormvilfemton AB Aktiv
Håkan Jönsson (Ordförande)
Aktiv Håkan Jönsson (Ordförande)
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 7 Aktiv
Aktiv
KOMMANDITBOLAGET HÅLSTENEN 8 Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress