Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Dala Energi Värme AB

Organisationsnummer

556019-6072

Telefon

0247-738 03

Adress

Box 254
793 26 Leksand

Antal ansvariga

8 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2015-2019

 • 2019

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Dala Energi Värme AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern VD

Daniel Hallor (36)

Styrelsen i Dala Energi Värme består av

Ordförande

Anders Ericsson (52)

Styrelseledamot

Anders Ericsson (52)

Gudrun Rimmerfors (60)

Bengt Torkel Östling (49)

Ulrica Momqvist (47)

Styrelsesuppleant

Åke Söderman (70)

Esbjörn Johansson (52)

Sverker Ericsson (45)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Annika Wedin (60)

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Dala Energi Värme AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Koncern

Dala Energi Värme AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Dala Energi Värme

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556019-6072
Firmanamn Dala Energi Värme AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-05-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 254
Postadress 793 26 Leksand
Säte Leksand, Dalarnas län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1919-06-25
Bolaget registrerat 1921-02-23
Firmanamn registrerat 2008-08-06
Bolagsordning 2020-01-31
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-01-16
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35300 - Försörjning av värme och kyla
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall producera och bedriva handel med energi samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas av en av
 • - Ericsson, Anders Johan Lennart
 • - Rimmerfors, Gudrun Maria
 • i förening med en av
 • - Momqvist, Halvars Ulrica Sofie
 • - Östling, Bengt Torkel
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 144,9 66,3 67,1 63,7 71,3
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 79,5 64,5 63,6 62,9 66,2
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 18,1 17,3 16,2 -16,8 -0,2
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 11 758 11 833 11 635 2 736 8 714
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 964 870 884 854 716
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 10 721 10 403 10 179 7 394 6 986
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 3,1 2,2 3,3 5,8
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 32 163 31 208 30 538 29 574 27 944
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 32 163 31 208 30 538 29 574 27 944
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -14 656 -25 315 -25 015 -26 874 -26 447
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -6 637 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -6 058 -16 765 -16 251 -16 786 -16 367
Personalkostnader -2 892 -2 609 -2 652 -3 415 -2 863
Avskrivningar -5 706 -5 941 -6 112 -6 673 -7 217
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 6 052 5 892 5 523 -3 937 1 497
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 1 468 1 639 1 734 2 085 1 560
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 618 574 574 528 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 734 959 1 040 1 436 1 418
Externa räntekostnader 116 106 120 121 141
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 820 5 401 4 936 -4 965 -61
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 820 5 401 4 936 -4 965 -61
Bokslutsdispositioner -1 806 -5 280 -4 333 5 075 1 621
Koncernbidrag -5 000 -8 690 -8 000 -6 300 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 3 194 3 410 3 667 11 375 1 621
Resultat före skatt 4 014 121 603 110 1 560
Skatt 790 22 -828 32 355
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 3 224 99 1 431 78 1 205
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 94 600 99 974 105 322 108 770 116 692
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 94 600 99 974 105 322 108 770 116 692
Anläggningstillgångar 86 124 91 854 95 406 98 459 107 536
Immateriella anläggningstillgångar 114 205 265 348 80
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 114 205 265 348 80
Materiella anläggningstillgångar 73 460 79 098 82 591 85 562 98 907
Byggnader och mark 6 872 8 270 8 664 9 057 9 065
Maskiner 65 117 0 0 0 0
Inventarier 277 153 73 746 76 505 89 759
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 523 0 0 83
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 194 70 152 181 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 12 550 12 550 12 550 12 550 8 550
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 50 50 50
Fordringar på koncern- och intresseföretag 12 500 12 500 12 500 12 500 8 500
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 476 8 120 9 916 10 311 9 155
Summa varulager 1 416 1 239 1 573 1 595 1 778
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 416 1 239 1 573 1 595 1 778
Summa kortfristiga fordringar 7 060 6 881 8 343 8 716 7 377
Kundfordringar 153 94 153 64 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 985 1 903 2 917 2 184 3 303
Övriga kortfristiga fordringar 3 922 4 884 5 273 6 468 4 074
Summa kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 24 564 11 340 11 240 9 809 9 731
Summa bundet eget kapital 736 736 736 736 736
Aktiekapital 611 611 611 611 611
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 125 125 125 125 125
Summa fritt eget kapital 23 828 10 604 10 504 9 073 8 995
Balanserat resultat 20 604 10 505 9 073 8 995 7 790
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 224 99 1 431 78 1 205
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 64 913 68 107 71 517 75 184 86 559
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 249 144 123 92 61
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 874 20 383 22 442 23 685 20 341
Summa långfristiga skulder 0 10 000 10 000 10 000 10 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 10 000 10 000 10 000 10 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 874 10 383 12 442 13 685 10 341
Skulder till kreditinstitut, korta 0 2 026 0 0 0
Leverantörsskulder 2 449 7 053 1 818 2 337 2 130
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 622 0 9 454 10 249 5 036
Övriga kortfristiga skulder 1 804 1 304 1 170 1 099 3 175
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 3 3 3 4 4
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 877 1 718 1 751 2 237 1 879
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 966 858 872 1 098 922
Företagsinteckningar 0 200 200 200 14 800
Fastighetsinteckningar 0 9 800 14 800 14 800 200
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 10 000 15 000 15 000 15 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Dala Energi Värme AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Dala Energi Värme

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 254
793 26 Leksand
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress