Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Marsh Holding AB

Organisationsnummer

556013-9841

Telefon

08-412 42 00

Adress

Torsgatan 26
113 21 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Vad är Marsh Holding?

Marsh Holding AB är ett aktiebolag som skall idka förmedling av svensk och internationell försäkring samt förvaltning av och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Marsh Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2018. Läs mer om Marsh Holding

Torsgatan 26

Översikt senaste koncernbokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

Uppgifter saknas.

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt koncernbokslut 2011-2018

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Marsh Holding AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Marsh Holding består av

Ordförande

Carolina Klint (46)

Styrelseledamot

Carolina Klint (46)

Carl Rydén (57)

Peder Schauman (40)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Henrik Nilsson (48)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Marsh Holding AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Marsh Holding AB är ett dotterbolag

Företagsuppgifter om Marsh Holding

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556013-9841
Firmanamn Marsh Holding AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Aktiv
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Torsgatan 26
Postadress 113 21 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1917-01-03
Bolaget registrerat 1917-01-19
Firmanamn registrerat 2000-12-11
Bolagsordning 2020-03-02
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt sedan 1994-01-01
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-12-08
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64201 - Holdingverksamhet i finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall idka förmedling av svensk och internationell försäkring samt förvaltning av och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen

Alla arbetsställen

HuvudkontorFöretagets alla adresser, arbetsställen.
Arbetsställe: 50938372
Besöksadress: Torsgatan 26
Postnummer: 113 21
Postort: Stockholm
Län: Stockholms län
Antal anställda: 0 anställda
Telefonnummer: 08-412 42 00
Arbetsställenummer: 50938372
SNI-kod: 64201 - Holdingverksamhet i finansiella koncerner
Arbetsställen: 1 st ställen

Detaljerade koncernbokslut 2018-2018

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt.
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt.
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2018
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31
Bokslutslängd 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor
Aktiverat arbete för egen räkning -
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 0
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax).
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 0
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag
Ränteintäkter från koncernföretag
Externa ränteintäkter
Övriga finansiella ränteintäkter
Räntekostnader till koncernföretag
Externa räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Jämförelsestörande finansiella poster
Resultat efter finansnetto
Extraordinära intäkter och kostnader 0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner 0
Bokslutsdispositioner 0
Koncernbidrag
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 0
Skatt
Minoritetsintressen 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital.
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Patent, licenser mm
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag
Fordringar på koncern- och intresseföretag
Lån till delägare & närstående
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa varulager
Pågående arbeten för annans räkning
Övrigt varulager
Summa kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncern- och intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kassa och bank 0
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder.
Summa bundet eget kapital 0
Aktiekapital
Överkursfond
Uppskrivningsfond
Övrigt bundet eget kapital
Summa fritt eget kapital 0
Balanserat resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade aktieägartillskott
Årets resultat
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år.
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0
Summa långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut, långa
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa
Övriga långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta
Leverantörsskulder
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta
Övriga kortfristiga skulder
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018
Tilläggsupplysningar
Antal anställda
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Övriga säkerheter
Summa säkerheter
Villkorat aktieägartillskott
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit -
Utnyttjad checkräkningskredit -
Räntenetto finansbolag -
Utdelning 0

Årsredovisning

Marsh Holding AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Marsh Holding

Styrelsens könsfördelning

Samtliga Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
0
Könsfördelning styrelse
66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1)
Omsättning
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Rörelseresultat
0 KSEK (-100,0 % mot föregående år)
Total lön till styrelse & VD
0 KSEK
Utdelning till aktieägare
0 KSEK
Inbetald skatt
0 KSEK
Inbetald skatt de senaste 5 åren
61 KSEK

Marsh Holding AB har 0 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 0 KSEK under 2018.

Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -100,0 %.

Ordförande för Marsh Holding AB är Carolina Klint och Styrelseledamot är Carl Rydén.

Under de senaste 5 åren har Marsh Holding betalat in totalt 61 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 276 903 av Sveriges alla 677 521 aktiebolag.

Marsh Holding AB har organisationsnummer 556013-9841. Marsh Holding har säte i Stockholm. Det går bra att ta kontakt med Marsh Holding AB på telefonnummer 08-412 42 00.

Läs mer om intressant företagsstatistik i Stockholms kommun.

Registrerat på adressen

Torsgatan 26
113 21 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Visenta Försäkringsaktiebolag Aktiv
Margaretha Håkansson Martinsson (En av Ledamöterna)
Aktiv Margaretha Håkansson Martinsson (En av Ledamöterna)
Twincap Försäkrings AB Aktiv
Ulf Elof Harry Croon (Ordförande)
Aktiv Ulf Elof Harry Croon (Ordförande)
Mercer Global Investments Europe Limited, Swedish Filial Aktiv
Annica Woronowicz (VD)
Aktiv Annica Woronowicz (VD)
Marsh Holding AB Aktiv
Carolina Klint (Ordförande)
Aktiv Carolina Klint (Ordförande)
Guy Carpenter & Company Aktiebolag Aktiv
Tobias Andersson (VD)
Aktiv Tobias Andersson (VD)
Matthiessen Assurans Aktiebolag Aktiv
Carolina Klint (Ordförande)
Aktiv Carolina Klint (Ordförande)
Marsh AB Aktiv
Peder Schauman (Extern VD)
Aktiv Peder Schauman (Extern VD)
WILLIAM M. MERCER Aktiebolag Aktiv
Lars Johan Ericsson (VD)
Aktiv Lars Johan Ericsson (VD)
Marsh Management Services Sweden AB Aktiv
Alexander Niels Dahlmann (VD)
Aktiv Alexander Niels Dahlmann (VD)
Mercer (Sweden) AB Aktiv
Lars Johan Ericsson (VD)
Aktiv Lars Johan Ericsson (VD)
Dynabyte Aktiebolag Aktiv
Anders Lentell (VD)
Aktiv Anders Lentell (VD)
Pensionsservice Benefit Network Sverige AB Aktiv
Lars Johan Ericsson (VD)
Aktiv Lars Johan Ericsson (VD)
Allan Russel AB Aktiv
Allan Russel (Styrelseledamot)
Aktiv Allan Russel (Styrelseledamot)
Fröjd Interactive AB Aktiv
Oskar Sparreljung (Extern VD)
Aktiv Oskar Sparreljung (Extern VD)
Exkubator AB Aktiv
Anders Lentell (VD)
Aktiv Anders Lentell (VD)
Adeocare Lidingö AB Ej aktiv
Hilde Santner Knapasjö (En av Ledamöterna)
Ej aktiv Hilde Santner Knapasjö (En av Ledamöterna)
Edge Dance Studios AB Aktiv
Fredric Nyholm (VD)
Aktiv Fredric Nyholm (VD)
Digital Stream Skandinavien AB Aktiv
Allan Russel (Styrelseledamot)
Aktiv Allan Russel (Styrelseledamot)
Digital Strategi Skandinavien AB Aktiv
Allan Russel (Ordförande)
Aktiv Allan Russel (Ordförande)
ARSTO AB Aktiv
Allan Russel (Styrelseledamot)
Aktiv Allan Russel (Styrelseledamot)
Principle Försäkrings AB Aktiv
Alexander Niels Dahlmann (Extern VD)
Aktiv Alexander Niels Dahlmann (Extern VD)
Sthlm Event Staff AB Aktiv
Jonas Kronlund (VD)
Aktiv Jonas Kronlund (VD)
Adeocare AB Aktiv
Patrick Livijn (VD)
Aktiv Patrick Livijn (VD)
DigiExam Solutions Sweden AB Aktiv
Marcus Dahlman (Extern VD)
Aktiv Marcus Dahlman (Extern VD)
RaDirekt AB Aktiv
Rafael Bengtsson (VD)
Aktiv Rafael Bengtsson (VD)
Urb-it AB (publ) Aktiv
Kevin Kviblad (Extern VD)
Aktiv Kevin Kviblad (Extern VD)
Grow Internationals AB Aktiv
Håkan Rantakeisu (Styrelseledamot)
Aktiv Håkan Rantakeisu (Styrelseledamot)
Futu Sweden AB Aktiv
Sonja Lakner (Extern VD)
Aktiv Sonja Lakner (Extern VD)
Entval invest AB Aktiv
Alexander Lidvall (Styrelseledamot)
Aktiv Alexander Lidvall (Styrelseledamot)
Loopia Holding II AB Aktiv
Sara Laurell (Extern VD)
Aktiv Sara Laurell (Extern VD)
Blue Billywig Nordics AB Aktiv
Aktiv
Loopia Holding I AB Aktiv
Sara Laurell (Extern VD)
Aktiv Sara Laurell (Extern VD)
Loopia Group AB Aktiv
Sara Laurell (Extern VD)
Aktiv Sara Laurell (Extern VD)
Loopia Holding III AB Aktiv
Sara Laurell (Extern VD)
Aktiv Sara Laurell (Extern VD)
Proposales AB Aktiv
Joakim Green (VD)
Aktiv Joakim Green (VD)
Arkido AB Aktiv
Per Korpi (VD)
Aktiv Per Korpi (VD)
Dynabyte Tech AB Aktiv
Anders Lentell (VD)
Aktiv Anders Lentell (VD)
Cliqer AB Aktiv
Pär Lundgren (VD)
Aktiv Pär Lundgren (VD)
Monu AB Aktiv
Lars Rutegård (Extern VD)
Aktiv Lars Rutegård (Extern VD)
Bobolaget AB Aktiv
Jens Falkenå (VD)
Aktiv Jens Falkenå (VD)
Dynabyte Group AB Aktiv
Anders Lentell (VD)
Aktiv Anders Lentell (VD)
Avassa Systems AB Aktiv
Per Fredrik Lundberg (VD)
Aktiv Per Fredrik Lundberg (VD)
Fudd Finans AB Aktiv
Wilhelm Westerman (VD)
Aktiv Wilhelm Westerman (VD)
Off Script AB Aktiv
Pontus Karlsson (VD)
Aktiv Pontus Karlsson (VD)
Tabrizian PR AB Aktiv
Tanja Tabrizian (Styrelseledamot)
Aktiv Tanja Tabrizian (Styrelseledamot)
Epigenica AB Aktiv
Mohamad Takwa (VD)
Aktiv Mohamad Takwa (VD)
Converte AB Aktiv
Viktor Lundgren (VD)
Aktiv Viktor Lundgren (VD)
Credian Partners AB Aktiv
Martin Nossman (Ordförande)
Aktiv Martin Nossman (Ordförande)
Credian Investment Management AB Aktiv
Johannes Johnsson (VD)
Aktiv Johannes Johnsson (VD)
Credian Nordic Opportunities AB Aktiv
Johannes Johnsson (VD)
Aktiv Johannes Johnsson (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress