Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Grontmij Sverige Aktiebolag

Organisationsnummer

556013-2341

Telefon

010-480 00 00

Adress

Box 34044
100 26 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Grontmij Sverige Aktiebolag.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Grontmij Sverige Aktiebolag

Ann-Louise Lökholm Klasson (50)

Styrelsen i Grontmij Sverige Aktiebolag består av

Ordförande

Ann-Louise Lökholm Klasson (50)

Styrelseledamot

Ann-Louise Lökholm Klasson (50)

Charlotte Paulin (56)

Magnus Karlsson (49)

Revisor för bolaget

Revisor

Aleksander Lyckow (41)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Grontmij Sverige Aktiebolag. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om Grontmij Sverige Aktiebolag

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556013-2341
Firmanamn Grontmij Sverige Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-11-06
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 34044
Postadress 100 26 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1916-04-03
Bolaget registrerat 1916-04-12
Firmanamn registrerat 2007-03-15
Bolagsordning 2007-02-14
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-10-24
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
71124 - Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom främst energibranschen, tekniska området främst vad avser konstruktion, arkitektur, el och VVS, industribranschen, infrastruktur- branschen, väg- och vattenområdet och försvarstekniska området, managementkonsult samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 34,5 34,5 34,5 34,5 30,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen.
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 0 0 -15 -18 -18
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år.
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. 0 0 -15 -18 -18
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 -15 -18 -18
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 0 0 -15 -18 -18
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 1 1
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 -15 -17 -17
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 -15 -17 -17
Bokslutsdispositioner 0 0 15 20 0
Koncernbidrag 0 0 15 20 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0 3 -17
Skatt 0 0 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 0 2 -17
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 101 356 101 356 101 356 101 356 113 912
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 101 356 101 356 101 356 101 356 113 912
Anläggningstillgångar 101 344 101 344 101 344 101 344 101 344
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 101 344 101 344 101 344 101 344 101 344
Andelar i koncern- och intresseföretag 101 344 101 344 101 344 101 344 101 344
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 12 12 12 12 12 568
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 12 12 0 12 99
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 12 0 12 99
Summa kassa och bank 0 0 12 0 12 469
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 0 12 0 12 469
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 35 000 35 000 35 000 35 000 34 998
Summa bundet eget kapital 26 800 26 800 26 800 26 800 26 800
Aktiekapital 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 300 300 300 300
Summa fritt eget kapital 8 200 8 200 8 200 8 200 8 198
Balanserat resultat 8 200 8 200 8 200 8 198 8 215
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 2 -17
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 66 356 66 356 66 356 66 356 78 914
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 66 356 66 356 66 356 66 356 78 914
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 66 355 66 355 66 355 66 355 78 914
Övriga kortfristiga skulder 1 1 1 1 0
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Grontmij Sverige Aktiebolag:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Grontmij Sverige Aktiebolag

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 34044
100 26 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

SWECO Energy AB Ej aktiv
Conny Udd (VD)
Ej aktiv Conny Udd (VD)
Grontmij Sverige Aktiebolag Ej aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Ej aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO Systems AB Ej aktiv
Lars Tomas Holmgren (VD)
Ej aktiv Lars Tomas Holmgren (VD)
SWECO Sverige Holding AB Aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
AB Vattenbyggnadsbyrån Ej aktiv
Olof Stålnacke (Ordförande)
Ej aktiv Olof Stålnacke (Ordförande)
Vattenbyggnadsbyrån Export AB Aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (Ordförande)
Aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (Ordförande)
Sweco-Cowi Joint Venture AB Aktiv
Fredrik Wallner (Ordförande)
Aktiv Fredrik Wallner (Ordförande)
SWECO Management AB Ej aktiv
Farah Al-Aieshy (VD)
Ej aktiv Farah Al-Aieshy (VD)
SWECO Structures AB Ej aktiv
Sören Hed (VD)
Ej aktiv Sören Hed (VD)
SWECO Architects AB Ej aktiv
Ulla Bergström Sahlin (VD)
Ej aktiv Ulla Bergström Sahlin (VD)
SWECO Western Europe AB Ej aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Ej aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
SWECO Position AB Ej aktiv
Christina Skogster Stange (VD)
Ej aktiv Christina Skogster Stange (VD)
SWECO Industry AB Ej aktiv
Bengt Thomas Fogelström (VD)
Ej aktiv Bengt Thomas Fogelström (VD)
SWECO Environment AB Ej aktiv
Alma Martina Söderström (VD)
Ej aktiv Alma Martina Söderström (VD)
SWECO Civil AB Ej aktiv
Fredrik Wallner (VD)
Ej aktiv Fredrik Wallner (VD)
SWECO AB (publ) Aktiv
Åsa Bergman (VD)
Aktiv Åsa Bergman (VD)
Grontmij AB Aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO Central Europe AB Aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
SWECO Sverige AB Fusion
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Fusion Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO International AB Aktiv
Kaj Möller (VD)
Aktiv Kaj Möller (VD)
SWECO ÅF Healthcare Systems AB Aktiv
Lars Tomas Holmgren (Ordförande)
Aktiv Lars Tomas Holmgren (Ordförande)
SWECO Society AB Ej aktiv
Mats Hermansson (VD)
Ej aktiv Mats Hermansson (VD)
VBB VIAK AB:S PERSONALSTIFTELSE BASSÄNGEN Aktiv
Aktiv
FFNS STIFT.FÖR FORSKNING, UTVECKLING O UTBILDN. Aktiv
Aktiv
STIFTELSEN J. GUST. RICHERTS MINNE Aktiv
Aktiv
UNIONEN-KLUBBEN PÅ SWECO I MARIEBERG Aktiv
Aktiv
FFNS STIFTELSE FÖR NYTÄNKTANDE OCH SAMVERKAN Aktiv
Aktiv
SWECO KONSTFÖRENING Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress