Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Vasa Värme Kalix AB

Organisationsnummer

556012-9958

Telefon

020-80 28 00

Adress

Box 3234
103 64 Stockholm

Antal ansvariga

2 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2012-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Vasa Värme Kalix AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Vasa Värme Kalix består av

Styrelseledamot

Anders Pettersson (62)

Styrelsesuppleant

Florian,Josef, Raitner

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Johan Wirén (35)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Vasa Värme Kalix AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Koncern

Vasa Värme Kalix AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag

Företagsuppgifter om Vasa Värme Kalix

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556012-9958
Firmanamn Vasa Värme Kalix AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-04-13
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 3234
Postadress 103 64 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1915-05-30
Bolaget registrerat 1915-12-31
Firmanamn registrerat 2014-08-21
Bolagsordning 2015-05-28
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-12-04
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
35300 - Försörjning av värme och kyla
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att försälja, distribuera och producera värmeenergi i Kalix kommun samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas var för sig av
 • ledamoten
 • suppleanten

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 92,4 90,6 101,2 82,2 43,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 67,4 58,1 64,0 67,4 46,1
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 24,7 25,9 20,4 9,1 10,6
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 20 846 26 062 21 328 15 143 18 498
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 1 124 1 024 1 086 897 962
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 15 700 18 381 16 079 14 866 14 480
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -14,6 14,3 8,2 2,7 12,6
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 62 799 73 525 64 315 59 466 57 921
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 56 851 62 949 56 699 53 793 51 046
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 948 10 576 7 616 5 673 6 875
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -17 501 -16 733 -17 928 -17 849 -16 991
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -758
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -6 187 -5 581 -5 343 -5 106 -3 769
Personalkostnader -4 497 -4 096 -4 344 -3 588 -3 848
Avskrivningar -6 817 -7 056 -8 241 -9 155 -9 374
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 14 029 19 006 13 087 5 988 9 124
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 12 20 16 609 3 201
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 110
Externa ränteintäkter 12 20 15 6 11
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 592 3 075
Externa räntekostnader 0 0 1 11 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 041 19 026 13 101 5 391 6 164
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 041 19 026 13 101 5 391 6 164
Bokslutsdispositioner -8 834 -19 018 -13 060 -5 684 -7 171
Koncernbidrag -8 360 -21 570 -14 300 -7 200 -8 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -474 2 552 1 240 1 516 1 629
Resultat före skatt 5 207 8 41 -293 -1 007
Skatt 1 087 0 0 436 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 4 120 8 41 -729 -1 007
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 92 871 100 086 93 919 90 591 97 378
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 92 871 100 086 93 919 90 591 97 378
Anläggningstillgångar 67 689 64 934 66 200 70 143 74 610
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 67 689 64 934 66 200 70 143 74 610
Byggnader och mark 6 849 6 963 7 410 7 856 6 637
Maskiner 52 129 50 312 55 522 58 245 64 947
Inventarier 1 454 1 817 2 152 2 503 738
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 842 1 116 1 539 2 288
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 7 257 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 182 35 152 27 719 20 448 22 767
Summa varulager 6 626 6 262 4 259 5 116 4 949
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 626 6 262 4 259 5 116 4 949
Summa kortfristiga fordringar 14 500 15 321 12 425 11 144 8 818
Kundfordringar 8 216 7 228 4 274 3 360 1 625
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 283 8 093 8 151 7 784 7 193
Summa kassa och bank 4 056 13 569 11 035 4 188 9 000
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 056 13 569 11 035 4 188 9 000
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 26 605 22 485 22 477 22 436 5 128
Summa bundet eget kapital 241 241 241 241 241
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 41 41 41 41 41
Summa fritt eget kapital 26 364 22 244 22 236 22 195 4 887
Balanserat resultat 22 244 22 236 22 195 4 887 5 894
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 18 037 0
Årets resultat 4 120 8 41 -729 -1 007
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 46 192 45 719 48 271 49 511 51 027
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 20 074 31 882 23 171 18 644 41 223
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 20 074 31 882 23 171 18 644 41 223
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 757 7 564 6 479 8 291 6 168
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 163 21 570 14 300 7 200 32 245
Övriga kortfristiga skulder 6 155 2 748 2 392 3 153 2 810
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 4 4 4 4 4
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 2 749 2 835 2 873 2 381 2 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 287 1 348 1 191 0 1 160
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit 0 - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Vasa Värme Kalix AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Vasa Värme Kalix

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 3234
103 64 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Vasa Värme Kalix AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Voxnadalen AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Malmköping AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Töcksfors AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Krokek AB Ej aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Ej aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Holding 3 AB Fusion
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Fusion Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Holding AB Aktiv
Anders Pettersson (Extern VD)
Aktiv Anders Pettersson (Extern VD)
Solör Bioenergi Infrastruktur AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB Fusion
Anders Pettersson (VD)
Fusion Anders Pettersson (VD)
Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB Fusion
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Fusion Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Vasa Värme Holding AB Aktiv
Anders Pettersson (VD)
Aktiv Anders Pettersson (VD)
Solör Bioenergi Holding 2 AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi Europe AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Solör Bioenergi HoldCo Ett AB Aktiv
Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Aktiv Anders Pettersson (Styrelseledamot)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress