Bolagsfakta

Christer Johansson i Ljungby AB

Organisationsnummer

556012-3423

Telefon

0372-828 50

Adress

c/o Heinestams Bolagstjänst Ab
Box 127
901 04 Umeå

Antal ansvariga

1 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2012-2016

 • 2016

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Christer Jan-Eric Johansson 100%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i Christer Johansson i Ljungby består av

Likvidator

Bengt Heinestam (67)

Revisor för bolaget

Revisor

Stefan Roubert (69)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Christer Johansson i Ljungby AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Christer Johansson i Ljungby

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556012-3423
Firmanamn Christer Johansson i Ljungby AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2018-05-14
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 127
Postadress 901 04 Umeå
Säte Ljungby, Kronobergs län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1914-08-24
Bolaget registrerat 1914-11-06
Firmanamn registrerat 2015-06-08
Bolagsordning 2015-03-30
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-20
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
00000 - Verksamhetsbeskrivning saknas
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av lokaler, förvaltning av fastigheter och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas ensam av
 • - likvidatorn

Detaljerade bokslut 2012-2016

Omsättning och resultat 2012-2016

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2016 2015 2014 2013 2012
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 29 025,0 6 125,0 382,4 310,1 51,0
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 99,7 98,5 63,8 61,3 53,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. -200,0 90,1 10,5 19,9 16,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -16 2 776 282 330 314
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 44 38 34 9
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 027 913 743 726
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -99,9 231,5 22,9 2,3
Bokslutsperiod 2016 2015 2014 2013 2012
Bokslutsperiod 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2012-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 2 3 027 913 743 726
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 2 191 913 714 726
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 836 0 29 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -18 -292 -780 -559 -566
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 -163 0 0
Övriga externa kostnader -17 -207 -431 -379 -403
Personalkostnader 0 -44 -38 -34 -9
Avskrivningar -1 -41 -148 -146 -154
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -17 2 735 134 184 160
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 14 9 38 36 46
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 0 0 0 1
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 9 38 36 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 2 726 96 148 116
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 2 726 96 148 116
Bokslutsdispositioner 0 -3 414 0 0 0
Koncernbidrag 0 -3 414 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -4 -688 96 148 116
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. -4 -688 96 148 116
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2016 2015 2014 2013 2012
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 1 161 1 309 3 101 3 068 3 267
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 1 161 1 309 3 101 3 068 3 267
Anläggningstillgångar 0 84 2 338 2 485 2 994
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 84 2 338 2 485 2 994
Byggnader och mark 0 0 2 203 2 307 2 782
Maskiner 0 84 135 178 212
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 161 1 225 762 583 273
Summa varulager 0 0 1 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 1 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 158 1 219 138 107 100
Kundfordringar 0 0 13 17 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 216 116 0 82 82
Övriga kortfristiga fordringar 942 1 103 125 8 1
Summa kassa och bank 4 6 624 476 172
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 6 624 476 172
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 1 157 1 289 1 977 1 880 1 732
Summa bundet eget kapital 960 1 160 1 160 1 160 1 175
Aktiekapital 960 960 960 960 960
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 15
Övrigt bundet eget kapital 0 200 200 200 200
Summa fritt eget kapital 197 129 817 720 557
Balanserat resultat 201 817 721 572 441
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat -4 -688 96 148 116
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 4 20 1 124 1 188 1 535
Summa långfristiga skulder 0 0 925 1 000 1 000
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 925 1 000 1 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 20 199 188 535
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 50 0 0
Leverantörsskulder 0 0 51 65 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 20 98 123 490
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2016 2015 2014 2013 2012
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 24 24 24 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 9 9 9 7
Företagsinteckningar 0 0 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 2 800 2 800 2 800
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 3 300 3 300 3 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - 0 250 - -
Utnyttjad checkräkningskredit - 0 0 0 0
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 128 0 0 0

Årsredovisning

Christer Johansson i Ljungby AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Christer Johansson i Ljungby

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Box 127
901 04 Umeå
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress