Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

AB Art and Technology by Proventus

Organisationsnummer

556012-1807

Telefon

08-442 98 10

Adress

c/o Nord Advokater KB
Box 17012
104 62 Stockholm

Antal ansvariga

2 st


Vad är AB Art and Technology by Proventus?

Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda företag -bedriva affärs- och företagsutveckling -bedriva handels- och industrirörelse, främst inredningsdesign -äga och förvalta aktier och andra värdepapper. ... Läs mer om AB Art and Technology by Proventus

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2011-2018

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Namn Andel
Robert Sam Weil 50-75%
Sandra Anne Weil 25-50%

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

Extern firmatecknare

Clarissa Dahlfors (56)

Styrelsen i AB Art and Technology by Proventus består av

Likvidator

Olof Fältman (53)

Revisor för bolaget

Revisor

Daniel Algotsson (40)

Revisorssuppleant

Dan Marcus Robertsson (53)

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för AB Art and Technology by Proventus. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också 20 fria Lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Bolagets fordon

0 fordon registrerat på bolaget

Företagsuppgifter om AB Art and Technology by Proventus

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556012-1807
Firmanamn AB Art and Technology by Proventus
Bolagsform Aktiebolag
Status Likvidation avslutad 2019-09-28
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 17012
Postadress 104 62 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1914-04-06
Bolaget registrerat 1914-06-22
Firmanamn registrerat 2000-10-19
Bolagsordning 2003-11-10
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2022-08-19
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall självt eller genom hel- och delägda företag -bedriva affärs- och företagsutveckling -bedriva handels- och industrirörelse, främst inredningsdesign -äga och förvalta aktier och andra värdepapper. tillhandahålla hel- eller delägda företag administrativa tjänster samt bedriva versamhet som är förenlig med verksamhet som nu sagts.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas var för sig av
 • - likvidatorn
 • - externa firmatecknaren

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning

Resultat

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 1 860,0 1 700,0 1 222,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 100,0
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). -3 -13 5 -5 -1
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. -100,0
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 0 0 5 0 0
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -3 -13 0 -5 -1
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -3 -13 0 -5 -1
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). -3 -13 5 -5 -1
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 0 0 0 0 2
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0 2
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 -13 5 -5 1
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 -13 5 -5 1
Bokslutsdispositioner 16 0 7 645 0 0
Koncernbidrag 16 0 7 645 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Resultat före skatt 13 -13 7 650 -5 1
Skatt 0 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 13 -13 7 650 -5 1
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 17 597 17 589 17 597 9 953 9 961
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 17 597 17 589 17 597 9 953 9 961
Anläggningstillgångar 17 592 17 496 17 496 9 851 9 851
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 17 592 17 496 17 496 9 851 9 851
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 5 5 5 5
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 592 17 491 17 491 9 846 9 846
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 93 101 102 110
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 5 0 0 37 37
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 0 0 37 37
Summa kassa och bank 0 93 101 65 73
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 93 101 65 73
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 17 597 17 584 17 597 9 947 9 952
Summa bundet eget kapital 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 800 800 800 800 800
Summa fritt eget kapital 12 797 12 784 12 797 5 147 5 152
Balanserat resultat 12 784 12 797 5 147 5 152 5 151
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 13 -13 7 650 -5 1
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 0 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 0 5 0 6 9
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 5 0 6 9
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 5 0 6 9
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

AB Art and Technology by Proventus senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om AB Art and Technology by Proventus

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 17012
104 62 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

AB Art and Technology by Proventus Likvidation
Likvidation
Comvik International Aktiebolag Aktiv
Aktiv
Glasbägaren Förvaltning AB (publ) Likvidation
Likvidation
Proventus Handels AB Likvidation
Likvidation
Förvaltnings Aktiebolaget Kungsträdgården Aktiv
Robert Ohlsson (Styrelseledamot)
Aktiv Robert Ohlsson (Styrelseledamot)
VTBLC Stockholm AB Likvidation
Likvidation
Comvik International (Vietnam) Aktiebolag Aktiv
Aktiv
STRÖMMA SEASCAPE SCANDINAVIA Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Företagsjuridik Nord & Co Advokataktiebolag Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Förvaltnings Aktiebolaget Sandhem Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
CSC Träproffs Aktiebolag Likvidation
Likvidation
Proventus Capital Partners II AB (publ) Likvidation
Likvidation
Taxen Holding AB Likvidation
Likvidation
JL Development AB Likvidation
Likvidation
Magasin 3 Stockholm Konsthall Holding AB Likvidation
Likvidation
Glaskupan Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Förvaltnings AB Blasieholmstorg Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Hamesco AB Likvidation
Likvidation
Bodö Aircraft Leasing AB Likvidation
Likvidation
Medge Consulting Sports AB Konkurs
Konkurs
PRRV Advokat AB Aktiv
Per Rådelöv (Styrelseledamot)
Aktiv Per Rådelöv (Styrelseledamot)
Millicom Services AB Aktiv
Aktiv
Millicom International Ventures AB Aktiv
Aktiv
Delarka Holding AB (publ) Likvidation
Likvidation
Millicom Digital Ventures AB Aktiv
Aktiv
Millicom International Enterprises AB Aktiv
Aktiv
GoBoat Stockholm AB Likvidation
Likvidation
Nordebo Förvaltning AB Likvidation
Likvidation
Advokat Olof Fältman AB Aktiv
Olof Fältman (Styrelseledamot)
Aktiv Olof Fältman (Styrelseledamot)
Nord Advokater Service AB Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Ordförande)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Ordförande)
Akademikliniken Top Holding AB Likvidation
Likvidation
Advokat Magnus Lindstedt AB Aktiv
Magnus Lindstedt (Styrelseledamot)
Aktiv Magnus Lindstedt (Styrelseledamot)
Lifesize Sweden AB Likvidation
Likvidation
Jakobs Torg Advokat AB Aktiv
Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Aktiv Gunnar Carl-Erik Bernhard Nord (Styrelseledamot)
Riksbyggen BoSpar Ekonomisk förening Likvidation
Likvidation
STIFTELSEN FÖRETAGSJURIDIK Aktiv
Aktiv
INSTITUTET FÖR FÖRETAGSJURIDIK STIFTELSEN Aktiv
Aktiv
BARBRO SALÉNS STIFTELSE Aktiv
Aktiv
STIFTELSEN VARGÖNS SMÄLTVERK Aktiv
Aktiv
Nord Advokater Kommanditbolag Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress