Bolagsfakta

FOPELAR AB

Organisationsnummer

556011-2848

Telefon

018-32 41 67

Adress

c/o Kvalitena
Strandvägen 5 A
114 51 Stockholm

Antal ansvariga

3 st

Strandvägen 5 A

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Styrelsen i FOPELAR består av

Ordförande

Henrik Orrbeck (44)

Styrelseledamot

Henrik Orrbeck (44)

Knut Pousette (47)

Watt, Sofia Maria Christina

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Mikael Ikonen (57)

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för FOPELAR AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om FOPELAR

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556011-2848
Firmanamn FOPELAR AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2019-11-19
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Strandvägen 5 A
Postadress 114 51 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1912-09-03
Bolaget registrerat 1912-12-20
Firmanamn registrerat 2004-08-24
Bolagsordning 2019-08-21
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2020-10-21
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 426,9 309,0 350,9 350,9 283,9
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 90,5 88,7 89,8 89,6 88,7
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 66,4 58,5 67,6 57,9 58,9
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 3 320 3 019 3 484 3 477 3 631
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet.
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 1,6 2,3 0,5 -3,2
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2017-05-01 2018-04-30 2016-05-01 2017-04-30 2015-05-01 2016-04-30 2014-05-01 2015-04-30 2013-05-01 2014-04-30
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 5 094 5 015 4 901 4 879 5 039
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 5 094 5 015 4 901 4 879 5 039
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -1 976 -2 198 -1 766 -2 188 -2 195
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -1 773 -1 995 -1 417 -1 401 -1 408
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Avskrivningar -203 -203 -349 -787 -787
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 3 117 2 816 3 135 2 690 2 844
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 263 119 176 135 125
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 263 119 176 135 125
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 380 2 935 3 311 2 825 2 969
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 380 2 935 3 311 2 825 2 969
Bokslutsdispositioner -1 810 -1 500 -1 929 -1 508 -1 680
Koncernbidrag -1 700 -1 400 -1 769 -1 428 -1 730
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -110 -100 -160 -80 50
Resultat före skatt 1 570 1 435 1 382 1 316 1 289
Skatt 347 316 316 291 291
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 1 223 1 119 1 066 1 025 998
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 20 209 19 153 17 585 16 289 15 236
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 20 209 19 153 17 585 16 289 15 236
Anläggningstillgångar 14 587 14 227 13 217 12 166 11 753
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 5 810 6 013 6 217 6 566 7 353
Byggnader och mark 5 810 6 013 6 217 6 566 7 353
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 8 777 8 214 7 000 5 600 4 400
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 777 8 214 7 000 5 600 4 400
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 622 4 926 4 369 4 123 3 483
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 930 673 1 459 1 506 1 111
Kundfordringar 0 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 930 673 1 459 1 506 1 111
Summa kassa och bank 4 692 4 252 2 909 2 617 2 372
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 4 692 4 252 2 909 2 617 2 372
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 16 192 14 969 13 850 12 784 11 759
Summa bundet eget kapital 695 695 695 695 695
Aktiekapital 135 135 135 135 135
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 560 560 560 560 560
Summa fritt eget kapital 15 497 14 274 13 155 12 089 11 064
Balanserat resultat 14 274 13 155 12 089 11 064 10 066
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 223 1 119 1 066 1 025 998
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 2 700 2 590 2 490 2 330 2 250
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 1 317 1 594 1 245 1 175 1 227
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 1 317 1 594 1 245 1 175 1 227
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 161 614 202 115 177
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 156 980 1 043 1 060 1 050
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 0 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 105 4 105 4 105 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 105 4 105 4 105 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

FOPELAR AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om FOPELAR

Det finns inget bokslut tillgängligt för detta bolag

Registrerat på adressen

Strandvägen 5 A
114 51 Stockholm
Personer

Det finns {{items.length}} person med bolagsengagemang som är folkbokförd på denna adress:

Det finns {{items.length}} personer med bolagsengagemang som är folkbokförda på denna adress:

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress