Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

Gärdin & Persson AB

Organisationsnummer

556008-0839

Telefon

063-14 99 00

Adress

Box 3104
831 03 Östersund

Antal ansvariga

3 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt bokslut 2014-2018

 • 2018

 • OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

  Uppgifter saknas.
 • EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

 • Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

 • UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för Gärdin & Persson AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i Gärdin & Persson AB

Leif Lindholm (56)

Styrelsen i Gärdin & Persson består av

Ordförande

Endre Espeseth (61)

Styrelseledamot

Endre Espeseth (61)

Leif Lindholm (56)

Daniel Burström (51)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Mats Henriksson (62)

Revisor

Deloitte AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för Gärdin & Persson AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningskontrollFöljande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Plus

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Företagsuppgifter om Gärdin & Persson

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556008-0839
Firmanamn Gärdin & Persson AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2020-06-01
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 3104
Postadress 831 03 Östersund
Säte Östersund, Jämtlands län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1907-12-15
Bolaget registrerat 1908-03-02
Firmanamn registrerat 1999-10-20
Bolagsordning 2016-02-23
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-06
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
46761 - Partihandel med industriförnödenheter
46741 - Partihandel med järnhandelsvaror
46620 - Partihandel med verktygsmaskiner
47521 - Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel med järn- varor, maskiner och utrustning samt andra produkter för anläggnings- och byggnadsändamål, handel med artiklar inom måleri- branschen, inredning och interiörer ävensom att driva fastighetsförvaltning.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Firman tecknas av
 • - Lindholm, Leif Harry
 • i förening med en av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2014-2018

Omsättning och resultat 2014-2018

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2018 2017 2016 2015 2014
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 89,6 67,5 62,7 55,7 46,2
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 40,4 28,3 27,7 15,1 4,0
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 6,4 3,9 5,2 4,0 -2,5
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 24 204 15 036 17 657 13 397 -6 096
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 547 543 488 467
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 3 845 3 509 3 074 2 995 2 795
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 3,4 6,9 1,6 27,0
Bokslutsperiod 2018 2017 2016 2015 2014
Bokslutsperiod 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 322 967 312 293 292 013 287 505 226 360
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 315 884 304 831 286 806 283 748 226 360
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 -
Övriga rörelseintäkter 7 083 7 462 5 207 3 757 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -302 516 -300 275 -275 915 -275 342 -232 456
Försäljningskostnader 0 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 232 456
Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0
Avskrivningar -3 753 -3 018 -1 559 -1 234 0
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 20 451 12 018 16 098 12 163 -6 096
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 314 115 1 200 833 3 683
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 1 921
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 292 92 112 88 0
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 0 0 185
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 526 222
Externa räntekostnader 22 23 1 088 219 1 355
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 721 12 087 15 122 11 506 -5 567
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 721 12 087 15 122 11 506 -5 567
Bokslutsdispositioner -5 947 -6 691 -6 240 -3 298 0
Koncernbidrag -1 000 -5 000 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 947 -1 691 -6 240 -3 298 0
Resultat före skatt 14 774 5 396 8 882 8 208 -5 567
Skatt 3 794 1 126 2 049 500 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 10 980 4 270 6 833 7 708 -5 567
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2018 2017 2016 2015 2014
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 111 327 106 269 88 566 84 899 64 598
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 111 327 106 269 88 566 84 899 64 598
Anläggningstillgångar 11 306 14 158 10 560 10 040 13 779
Immateriella anläggningstillgångar 2 462 2 331 716 0 0
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 386 551 716 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 076 1 780 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 8 836 11 819 9 836 10 032 7 671
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 8 836 11 819 9 836 10 032 7 671
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 8 8 8 8 6 108
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 6 100
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 8 8 8 8
Omsättningstillgångar 100 021 92 111 78 006 74 859 50 819
Summa varulager 43 701 42 342 39 141 35 124 22 147
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 43 701 42 342 39 141 35 124 22 147
Summa kortfristiga fordringar 56 320 49 648 38 826 39 608 28 552
Kundfordringar 40 399 33 882 26 914 29 322 21 443
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 735 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 186 15 766 11 912 10 286 7 109
Summa kassa och bank 0 121 39 127 120
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 121 39 127 120
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 32 319 21 338 17 068 10 236 2 595
Summa bundet eget kapital 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280
Aktiekapital 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 380 380 380 380 380
Summa fritt eget kapital 30 039 19 058 14 788 7 956 315
Balanserat resultat 19 059 14 788 7 955 248 5 882
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 10 980 4 270 6 833 7 708 -5 567
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 16 177 11 229 9 538 3 298 0
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 62 831 73 702 61 960 71 365 62 003
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 62 831 73 702 61 960 71 365 62 003
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 23 756
Leverantörsskulder 36 646 31 004 24 272 20 873 13 920
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 597 27 514 26 888 38 795 11 521
Övriga kortfristiga skulder 17 588 15 184 10 800 11 697 12 806
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2018 2017 2016 2015 2014
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 84 89 95 96 81
Löner till styrelse & VD 0 0 352 1 062 1 006
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 32 465 34 100 32 583 31 466 29 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 12 827 13 497 12 653 12 798 12 651
Företagsinteckningar 0 55 500 55 000 55 500 41 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 55 500 0 0 0 0
Summa säkerheter 55 500 55 500 55 000 55 500 41 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - 0 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit - - - 0 23 756
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

Gärdin & Persson AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om Gärdin & Persson

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 3104
831 03 Östersund

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

Gärdin & Persson AB Ej aktiv
Leif Lindholm (VD)
Ej aktiv Leif Lindholm (VD)
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress