Bolagsfakta
 • Kopiera namn
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera adress
 • Kopiera namn + adress
 • Kopiera organisationsnummer
 • {{ copyInfoText }}

SWECO Energy AB

Organisationsnummer

556007-5573

Adress

Box 34044
100 26 Stockholm

Antal ansvariga

5 st

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut

OmsättningFöretagets omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Omsättning {{partOfText}}

EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

{{formatedText}}
EBITDA {{partOfText}}

Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår.

{{formatedText}}
Årets resultat {{partOfText}}

UtdelningUtdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

{{formatedText}}

Översikt bokslut 2015-2019

Verklig huvudmanVerklig huvudman är den person som verkligen har kontroll över ett företag.

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SWECO Energy AB.

De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Ansvariga

Insamlade uppgifter om ansvariga personer

Befattningshavare

VD i SWECO Energy AB

Conny Udd (49)

Styrelsen i SWECO Energy består av

Ordförande

Ann-Louise Lökholm Klasson (49)

Styrelseledamot

Ann-Louise Lökholm Klasson (49)

Conny Udd (49)

Magnus Karlsson (48)

Simon Lindroth (41)

Styrelsesuppleant

Jon David Joines (47)

Revisor för bolaget

Huvudansvarig revisor

Aleksander Lyckow (41)

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB

Fördelning styrelse

Vill du veta mer om de ansvariga?

Då kan du klicka på ansvariga personer för SWECO Energy AB. Du kan även besöka vår systersajt Ratsit.

Bolagsfakta - en del av Ratsit

Anmärkningskontroll

Se anmärkningar & skuldsaldo
Följande visas och specificeras:
 • Ansökningar
 • Betalningsanmärkningar
 • Utmätning
 • Skuldsaldo
med Bolagsfakta Plus Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Köp bolagsfakta Plus för att se anmärkningar.

Bli Plus-kund och få fria anmärkningskontroller på alla aktiebolag. Med Plus får du också tillgång till fria lönevisningar samt utökad information om ansvariga.

Företagsuppgifter om SWECO Energy

Juridisk personEn juridisk person är ett företag eller organisation som har rätt att bland annat ingå avtal och att anställa personal. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handels- och kommanditbolag och ekonomiska föreningar. En enskild firma är däremot en fysisk person.
Organisationsnummer 556007-5573
Firmanamn SWECO Energy AB
Bolagsform Aktiebolag
Status Upplöst genom fusion 2021-01-04
AdressDet skall alltid framgå inom vilken kommun som ett företag har sitt säte. Företaget kan ha sin verksamhet i en annan kommun, men det är i sätesorten som t ex inkomstdeklaration skall lämnas in och eventuella tvister skall göras upp.
Gatuadress Box 34044
Postadress 100 26 Stockholm
Säte Stockholm, Stockholms län
Uppgifter om registreringDe olika registreringsdatumen ger svar på viktiga händelser i bolagets historia. Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning.
Bolaget bildat 1907-06-03
Bolaget registrerat 1907-06-17
Firmanamn registrerat 2019-01-15
Bolagsordning 2018-12-03
Uppgifter om skattAtt kontrollera att ett företag är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift är viktigt beroende på vilken relation du har till företaget. Att hålla dig informerad om detta kan bespara dig onödiga överraskningar i form av extra avgifter till Skatteverket.
Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare
F-skatt Avregistrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
2021-05-18
Svensk näringsgrensindelning SNIDen femsiffriga SNI-koden ger svar på inom vilken bransch ett företag är verksamt inom. De första sifforna ger svar på inom vilken huvudgrupp företaget arbetar. De sista sifforna anger på detaljnivå inom vilken gren av branschen som företaget är verksamt.
71123 - Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
VerksamhetsbeskrivningNär man startar ett företag måste man anmäla vad företaget skall arbeta med i sin verksamhet, en så kallad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen anmäls till Bolagsverket som registrerar informationen i sina register.
Föremålet för verksamheten är att, direkt eller genom dotter- bolag, utöva teknisk konsultverksamhet inom energisystem, el- och värmeteknik, telekom, jämte annan därmed förenlig verksamhet.
FirmatecknareAtt veta vem som har rätt att sluta avtal och skriva under viktiga dokument för ett företags räkning är nödvändigt i juridiska sammanhang. Detta kallas firmateckning och uppgifter om detta skall anmälas till Bolagsverket.
 • Firman tecknas av styrelsen
 • Firman tecknas två i förening av
 • - ledamöterna
 • Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
 • beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Detaljerade bokslut 2015-2019

Omsättning och resultat 2015-2019

Anställda

NyckeltalFör att snabbt bilda sig en uppfattning om ett företags bokslut kan man ta hjälp av nyckeltal. Nyckeltalen räknas ut genom fastställda formler och presenteras oftast i procent. Med nyckeltalen kan man alltså enkelt följa ett företags trend över tid. 2019 2018 2017 2016 2015
Kassalikviditet (%)Kassalikviditet mäter betalningsförmågan på kort sikt. 141,3 139,2 128,8 123,3 121,5
Soliditet (%)Soliditet mäter betalningsförmågan på lång sikt. 29,8 29,3 24,8 25,0 24,9
Vinstmarginal efter finansnetto (%)Vinstmarginal efter finansnetto visar hur stor vinsten är ställt i relation till omsättningen. 6,9 8,3 12,7 9,0 6,7
EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). 66 140 76 259 106 918 76 422 56 547
Personalkostnad per anställd (KSEK)Personalkostnad per anställd, är företagets totala personalkostnader ställ i relation till antalet anställda 926 919 885 860 784
Omsättning per anställd (KSEK)Omsättning per anställd är ett mått på företagets effektivitet. 1 749 1 698 1 565 1 549 1 670
Omsättningsförändring (%)Omsättningsförändring visar omsättningens förändring ställt i relation till föregående år. 6,9 7,5 -2,5 2,0
Bokslutsperiod 2019 2018 2017 2016 2015
Bokslutsperiod 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
Bokslutslängd 12 12 12 12 12
Resultaträkning (KSEK)I en resultaträkning redovisas ett företags intäkter och kostnader samt företagets resultat. Resultaträkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens omsättningRörelsens omsättning är totalen av alla dess intäkter från utförda tjänster och sålda varor under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 904 434 845 684 787 000 806 943 791 488
Nettoomsättning el Resultatavräknade fakturor 904 429 845 564 786 725 805 936 791 488
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 120 275 1 007 0
Rörelsens kostnaderRörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader. -841 692 -774 756 -686 165 -733 396 -737 469
Övriga rörelsekostnader -80 -296 -688 -1 954 -725
Förändring lager mm 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -359 494 -311 365 -234 164 -280 377 -361 115
Personalkostnader -478 720 -457 764 -445 230 -448 190 -371 504
Avskrivningar -3 478 -5 627 -6 771 -4 829 -4 850
RörelseresultatRörelseresultatet är differensen mellan rörelsens omsättning/intäkter och rörelsekostnaderna under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. Rörelseresultatet kallas i vissa sammanhang EBIT (Earnings Before Interest and Tax). 62 662 70 632 100 147 71 593 51 697
Detaljerat
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Finansiella poster 36 174 417 987 1 499
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 699
Ränteintäkter från koncernföretag 0 4 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 34 10 206 595
Övriga finansiella ränteintäkter 0 0 16 752 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 1 0 0 0
Externa räntekostnader 36 135 391 28 205
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 62 626 70 534 99 782 72 522 52 786
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0 0 0 0
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 62 626 70 534 99 782 72 522 52 786
Bokslutsdispositioner -61 000 -68 000 -94 201 -63 150 -35 003
Koncernbidrag -61 000 -68 000 -95 000 -63 000 -35 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 799 -150 -3
Resultat före skatt 1 626 2 534 5 581 9 372 17 784
Skatt 1 430 2 106 2 187 5 513 3 942
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Årets resultatÅrets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 196 428 3 394 3 859 13 842
Balansräkning (KSEK)En balansräkning innehåller information om företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid ett visst datum, oftast vid sista dagen för räkenskapsåret. Balansräkningen och siffrorna däri är hämtade ur företagets årsredovisning som lämnats in till Bolagsverket. 2019 2018 2017 2016 2015
BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder och eget kapital. 253 332 257 154 302 416 305 889 290 630
TillgångarTillgångar ger svar på vilka resurser som finns i företaget. 253 332 257 154 302 416 305 889 290 630
Anläggningstillgångar 4 067 5 791 9 454 23 223 25 600
Immateriella anläggningstillgångar 383 2 683 6 429 3 374 5 302
Balanserade utgifter 0 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0 0
Goodwill 383 2 683 6 429 3 374 5 302
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2 262 1 947 3 025 4 915 5 364
Byggnader och mark 0 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0 0
Inventarier 2 262 1 947 3 025 4 915 5 364
Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 1 422 1 161 0 14 934 14 934
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 14 934 14 934
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 422 1 161 0 0 0
Omsättningstillgångar 249 265 251 363 292 962 282 666 265 030
Summa varulager 0 0 0 0 0
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 249 265 250 982 292 516 281 958 264 163
Kundfordringar 119 241 123 701 135 147 81 045 95 301
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 102 273 103 255 134 403 176 351 133 520
Övriga kortfristiga fordringar 27 751 24 026 22 966 24 562 35 342
Summa kassa och bank 0 381 446 708 867
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0
Kassa och bank 0 381 446 708 867
Eget kapitalEget kapital är företagets egna medel och utgörs av tillgångar minus skulder. 75 551 75 355 74 927 75 815 71 956
Summa bundet eget kapital 2 448 2 448 2 448 2 448 2 448
Aktiekapital 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Överkursfond 0 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 408 408 408 408 408
Summa fritt eget kapital 73 103 72 907 72 479 73 367 69 508
Balanserat resultat 72 907 72 479 69 085 69 508 55 666
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Årets resultat 196 428 3 394 3 859 13 842
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad vinst som används för att jämna ut skattebelastningen mellan bra och dåliga år. 0 0 0 799 632
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden som företaget har som till exempel pensioner och avgångsvederlag. 0 0 0 0 0
SkulderSkulder är en post som anger vilka skulder företaget har och delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. 177 781 181 799 227 489 229 275 218 042
Summa långfristiga skulder 1 422 1 160 0 0 0
Obligationslån 0 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 422 1 160 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 176 359 180 639 227 489 229 275 218 042
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 787 18 416 21 490 22 306 20 363
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 73 361 80 720 115 366 83 329 46 025
Övriga kortfristiga skulder 88 211 81 503 90 633 123 640 151 654
NoterNoterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen. Ibland kallas noterna "tilläggsupplysningar". 2019 2018 2017 2016 2015
Tilläggsupplysningar
Antal anställda 517 498 503 521 474
Löner till styrelse & VD 2 374 1 841 1 696 1 578 1 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 306 893 291 577 290 002 293 661 238 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 148 404 142 651 139 559 133 458 112 161
Företagsinteckningar 0 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit - - - - -
Utnyttjad checkräkningskredit - - - - -
Räntenetto finansbolag - - - - -
Utdelning 0 0 0 0 0

Årsredovisning

SWECO Energy AB:s senaste årsredovisning

Ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse

Mer om SWECO Energy

Det finns ingen mer information tillgänglig för detta bolag.

Registrerat på adressen

Box 34044
100 26 Stockholm

Företag (Säte)

Status

Ansvarig

SWECO Energy AB Ej aktiv
Conny Udd (VD)
Ej aktiv Conny Udd (VD)
Grontmij Sverige Aktiebolag Ej aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Ej aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO Systems AB Ej aktiv
Lars Tomas Holmgren (VD)
Ej aktiv Lars Tomas Holmgren (VD)
SWECO Sverige Holding AB Aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
AB Vattenbyggnadsbyrån Ej aktiv
Olof Stålnacke (Ordförande)
Ej aktiv Olof Stålnacke (Ordförande)
Vattenbyggnadsbyrån Export AB Aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (Ordförande)
Aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (Ordförande)
Sweco-Cowi Joint Venture AB Aktiv
Fredrik Wallner (Ordförande)
Aktiv Fredrik Wallner (Ordförande)
SWECO Management AB Ej aktiv
Farah Al-Aieshy (VD)
Ej aktiv Farah Al-Aieshy (VD)
SWECO Structures AB Ej aktiv
Sören Hed (VD)
Ej aktiv Sören Hed (VD)
SWECO Architects AB Ej aktiv
Ulla Bergström Sahlin (VD)
Ej aktiv Ulla Bergström Sahlin (VD)
SWECO Western Europe AB Ej aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Ej aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
SWECO Position AB Ej aktiv
Christina Skogster Stange (VD)
Ej aktiv Christina Skogster Stange (VD)
SWECO Industry AB Ej aktiv
Bengt Thomas Fogelström (VD)
Ej aktiv Bengt Thomas Fogelström (VD)
SWECO Environment AB Ej aktiv
Alma Martina Söderström (VD)
Ej aktiv Alma Martina Söderström (VD)
SWECO Civil AB Ej aktiv
Fredrik Wallner (VD)
Ej aktiv Fredrik Wallner (VD)
SWECO AB (publ) Aktiv
Åsa Bergman (VD)
Aktiv Åsa Bergman (VD)
Grontmij AB Aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO Central Europe AB Aktiv
Åsa Bergman (Ordförande)
Aktiv Åsa Bergman (Ordförande)
SWECO Sverige AB Aktiv
Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
Aktiv Ann-Louise Lökholm Klasson (VD)
SWECO International AB Aktiv
Kaj Möller (VD)
Aktiv Kaj Möller (VD)
SWECO ÅF Healthcare Systems AB Aktiv
Lars Tomas Holmgren (Ordförande)
Aktiv Lars Tomas Holmgren (Ordförande)
SWECO Society AB Ej aktiv
Mats Hermansson (VD)
Ej aktiv Mats Hermansson (VD)
VBB VIAK AB:S PERSONALSTIFTELSE BASSÄNGEN Aktiv
Aktiv
FFNS STIFT.FÖR FORSKNING, UTVECKLING O UTBILDN. Aktiv
Aktiv
STIFTELSEN J. GUST. RICHERTS MINNE Aktiv
Aktiv
UNIONEN-KLUBBEN PÅ SWECO I MARIEBERG Aktiv
Aktiv
FFNS STIFTELSE FÖR NYTÄNKTANDE OCH SAMVERKAN Aktiv
Aktiv
SWECO KONSTFÖRENING Aktiv
Aktiv
Personer

Inga personer med bolagsengagemang är folkbokförda på denna adress