Sök bolag

Senaste pressreleaser

Visa Pressrelsease

FAO2011-10-03 14:19:03

Världshungerdagen 2011: Livsmedelspriser - från kris till stabilitet

Fredagen den 14 oktober uppmärksammas årets Världshungerdag med ett seminarium på Rosenbads konferenscenter. Årets tema är ”LIVSMEDELSPRISER – FRÅN KRIS TILL STABILITET” och tar upp den senaste tidens kraftiga prissvängningar, den så kallade volatiliteten, på livsmedelsmarknaden, dess bakomliggande orsaker och vilka effekter de för med sig.

Seminarium på Rosenbads konferenscenter den 14 oktober, 8.30-12.15


Prissvängningar, särskilt kraftiga ökningar, utgör ett allvarligt hot mot livsmedelsförsörjningen i världens låginkomstländer. Hårdast drabbas de redan fattiga. Enligt Världsbanken bidrog stigande livsmedelspriser till att nära 70 miljoner människor tvingades in i extrem fattigdom under 2010-2011.


Fredagen den 14 oktober uppmärksammas årets Världshungerdag med ett seminarium på Rosenbads konferenscenter. Årets tema är ”LIVSMEDELSPRISER – FRÅN KRIS TILL STABILITET” och tar upp den senaste tidens kraftiga prissvängningar, den så kallade volatiliteten, på livsmedelsmarknaden, dess bakomliggande orsaker och vilka effekter de för med sig.

Världens livsmedelsmarknad har gått från ett läge av relativ stabilitet och låga priser till en situation med kraftig volatilitet och rekordpriser på bara några år. Mellan 1975 och 2000 låg världsmarknadspriserna på bland annat spannmål förhållandevis stilla. En ökad efterfrågan och sjunkande lagernivåer runt om i världen medför att balansen på livsmedelsmarknaden nu lätt rubbas, samtidigt ökar sårbarheten för externa faktorer såsom torka och översvämningar.


För att mildra effekterna av denna utveckling och förhindra att fler människor drabbas måste vi ha kunskap om varför livsmedelsmarknaden gått från stabilitet till turbulens på bara några år. Det finns tecken på att livsmedelspriserna har ökat delvis till följd av spekulation, detta är dock omtvistat. FAO:s forskning har visat att spekulation inte nödvändigtvis utlöser prissvängningar, men att den kan bidra till att öka intensiteten och varaktigheten.


Världshungerdagen 2011 kommer både orsaker, effekter och möjliga lösningar till prissvängningarna att diskuteras. Deltagare på seminariet är Ann Berg, ledande expert på råvaruhandel på FAO, tillsammans med representanter från Handelsbanken, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, Sida och Sveriges Radio.


Anmälan via denna länk senast den 11 oktober (begränsat antal platser).


Varmt välkomna önskar årets arrangörer,


FAO Norden, Svenska FAO-kommittén, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan


Datum: Fredagen 14 oktober 2011
Tid: 8.30-12.15
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm


Talare: Ann Berg (FAO i Rom), Andreas Davelid (Jordbruksverket), Bengt Johnsson (Landsbygdsdepartementet), Magnus Kindbom (statssekreterare, Landsbygsdepartementet), Jakob Lundberg (FAO Norden), Malin Olofsson och Daniel Öhman (Sveriges Radio Ekot), Johan Schaar (Sida), Magnus Strömer (Handelsbanken)

Moderator: Karin Lexén (Swedish Water House)


För program och ytterligare information:


FAO Nordens hemsida för Världshungerdagen 2011


Broschyr om Världshungerdagen 2011 på engelska


World Food Day


Anmäl dig här

Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted