Sök bolag

Senaste pressreleaser

Pressreleaser

Sök efter pressreleaser Använd fälten under för att begränsa ditt urval

Datum fr.o.m    t.o.m

Visa endast pressreleaser från:
Cision
NG News
PR Newswire
Hugin
AktieTorget
Business Wire
PIR
NASDAQ OMX
Newsdesk
beQuoted

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

2014-04-16 18:10 SWECO

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2014 fattades bland annat beslut enligt följande: Styrelse och utdelning Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen. Till styrelsens ordförande nyvaldes Johan Nordström. [..] Läs mer.

Resolutions at Sweco AB's annual general meeting and resolution on repurchase and transfer of treasury shares

2014-04-16 18:10 SWECO

The Annual General Meeting in Sweco AB on 16 April 2014 passed, among other resolutions, resolutions on the following. Board of Directors and dividend The annual general meeting resolved, as proposed by the nominating committee, that the Board of Directors shall comprise of seven Directors elected by the general meeting and that no Deputy Directors shall be appointed. The annual general meeting re-elected Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström and Carola Teir-Lehtinen. [..] Läs mer.

LECTRA: Ruyi Group and Lectra build strategic alliance

2014-04-16 17:55 LECTRA

FOR IMMEDIATE RELEASE Ruyi Group and Lectra build strategic alliance Ruyi Group expands operations with Lectra's lean cutting room Paris, April 16, 2014 - Lectra, the world leader in integrated technology solutions dedicated to industries using soft materials-fabrics, leather, technical textiles and composite materials-is [..] Läs mer.

WeSC: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

2014-04-16 17:46 WeSC AB

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Karlavägen 108, 14 tr., Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 16.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: -                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, och -                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. [..] Läs mer.

Ahold shareholders adopt 2013 financial statements

2014-04-16 17:15 Ahold

Zaandam, the Netherlands - Ahold today held its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) at het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. The meeting was attended by 275 shareholders, representing approximately 642 million votes. Shareholders adopted Ahold's 2013 financial statements and determined the dividend over 2013 at €0. [..] Läs mer.

Aerocrine publishes annual report 2013

2014-04-16 17:00 Aerocrine

SOLNA, Sweden - 16 April, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) announces that the annual report 2013 has been published. Läs mer.

Aerocrine publicerar Årsredovisning för 2013

2014-04-16 17:00 Aerocrine

SOLNA, Sverige - 16 april, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelar att årsredovisningen för 2013 har publicerats. Läs mer.

European Ferro (CSE:EFM) Lists on Canadian Securities Exchange - Video News Alert on Investmentpitch.com

2014-04-16 16:59 InvestmentPitch

Vancouver, BC, April 16, 2014 - European Ferro (CSE:EFM) is one of the latest new listings on the Canadian Securities Exchange, formerly known as the Canadian National Stock Exchange, and is trading under the symbol "EFM". The company is engaged in the acquisition, exploration and development of mineral resources and currently [..] Läs mer.

CDN MSolar Corp (CSE:CMS) Lists on Canadian Securities Exchange - Video News Alert on Investmentpitch.com

2014-04-16 16:52 InvestmentPitch

Vancouver, BC, April 16, 2014 - CDN MSolar Corp (CSE:CMS) is one of the latest new listings on the Canadian Securities Exchange, formerly known as the Canadian National Stock Exchange, and is trading under the symbol "CMS".  The company is the exclusive worldwide marketing and business development partner with Dongying Minghui New Energy Science and Technology Company, its largest shareholder. [..] Läs mer.

Riksbank finances dividend for 2013 with currency reserve

2014-04-16 16:40 Sveriges Riksbank

The General Council of the Riksbank decided on 7 February 2014 to present a proposal for the allocation of the Riksbank's profits for the financial year 2013. According to this proposal, SEK 3,300 million shall be transferred to the Treasury. The transfer shall be made no later than one week after the Riksdag's decision to approve the General Council's proposal on 16 April. The Executive Board of the Riksbank decided on 18 March that this year's transfer will be financed using funds from the foreign currency reserves. [..] Läs mer.

Riksbanken finansierar vinstutdelningen för 2013 från valutareserven

2014-04-16 16:40 Sveriges Riksbank

Riksbanksfullmäktige beslutade den 7 februari 2014 att lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst för 2013. Enligt förslaget ska 3 300 miljoner kronor levereras till statskassan. Inleveransen ska ske senast en vecka efter Riksdagens beslut om godkännande av Fullmäktiges förslag, vilket skedde den 16 april. Riksbankens direktion beslutade den 18 mars att årets inleverans ska finansieras med medel från valutareserven. Riksbanken kommer emellertid inte att göra några växlingar av utländsk valuta mot svenska kronor med anledning av beslutet. [..] Läs mer.

Change in the shareholding in Outotec Oyj

2014-04-16 16:30 Outotec Oyj

OUTOTEC OYJ                   STOCK EXCHANGE RELEASE                 APRIL 16, 2014 AT 5. [..] Läs mer.

Årsredovisning Akelius Fastigheter AB

2014-04-16 16:30 Akelius Fastigheter

Akelius Fastigheters årsredovisning för 2013 finns nu att läsa på hemsidan akelius.se. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas finnas på hemsidan i slutet av april. Danderyd, den 16 april 2014 Pål Ahlsén, VD och Koncernchef pal.ahlsen@akelius.se 076 - 807 97 02 Läs mer.

Notification in accordance with the Finnish securities market act chapter 9 § 5: BlackRock Inc. increased its indirect holding in Sanitec Corporation

2014-04-16 16:15 Sanitec Corporation

BlackRock Inc. has informed Sanitec Corporation that its indirect ownership in Sanitec Corporation has increased over the threshold of 5.0% of the company's shares and votes as a result of acquisition of shares on 14 April 2014. According to the notification, BlackRock Inc. now owns indirectly 5,112,190 shares, equal to approximately 5.11% of Sanitec Corporation's share capital and total votes. About SanitecSanitec is the market leader in bathroom ceramics and a leading supplier of bathroom fixtures in the Company's core markets with a unique portfolio of locally well-established brands. [..] Läs mer.

Meddelande i enlighet med finsk värdepappersmarknadslag kapitel 9 § 5: BlackRock Inc. ökar indirekt innehav i Sanitec Oyj

2014-04-16 16:15 Sanitec Corporation

BlackRock Inc. har meddelat Sanitec Oyj att det har den 14 april 2014 förvarvat och uppnått ett indirekt aktieinnehav som överstiger 5,0 % av bolagets aktier. Enligt anmälan, äger BlackRock Inc. därefter 5 112 190 aktier eller 5,11 % av Sanitec Oyj:s total aktiekapital och röster. Om SanitecSanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader med en unik portfölj av lokalt väletablerade varumärken. [..] Läs mer.

Vida Cannabis Corp. : Vida Cannabis Corp. Closes US$ 2.5 Million Equity Financing

2014-04-16 16:00 Vida Cannabis Corp.

Toronto, Ontario - April 16, 2014 - Vida Cannabis Corp. ("Vida Cannabis") is pleased to announce it has completed an oversubscribed equity financing, raising US$ 2.5 million via private placement offering of its common stock. Initially, the round was set at US$ 1.5 million. Due to significantly higher interest than anticipated, Vida increased the quantum of financing to US$ 2. [..] Läs mer.

East Capital Explorer AB - Avyttring av East Capital Special Opportunities Fund II förväntas ge cirka 19,4 MEUR*

2014-04-16 16:00 East Capital Explorer AB

East Capital Special Opportunities Fund II startades 2010 med en planerad livslängd på fyra år. East Capital har nu enligt plan påbörjat avyttringen av fondens innehav och kommer att betala försäljningslikviden i etapper. [..] Läs mer.

East Capital Explorer AB - Liquidation of East Capital Special Opportunities Fund II expected to provide approximately EUR 19.4m*

2014-04-16 16:00 East Capital Explorer AB

East Capital Special Opportunities Fund II was launched in 2010 with an investment life cycle of four years. As planned, East Capital has now commenced the divestment of the fund's holdings and will pay out the proceeds in tranches. The first pay-out, in late May - early June, is expected to amount to an equivalent of approximately 80% of the company's fund holding. [..] Läs mer.

Kan vi lita på att Påskmaten är fri från den dödliga bakterien Listeria?

2014-04-16 16:00 Food Diagnostics AB

I förra veckan hittades Listeriabakterier i burkar med västkustsallad. För en månad sen hittades samma bakterie i smörgåspålägg. Listeria är en vanlig jordbakterie som vid smitta i värsta fall kan leda till döden. Läs mer.

HEXPOL:s Sustainability Report för 2013 publicerad

2014-04-16 16:00 HEXPOL

HEXPOL:s Sustainability Report för 2013 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com. Hållbarhetsrapporten kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com. Beställning av tryckta exemplar kan göras via HEXPOL:s kommunikationsavdelning, info@hexpol.com. HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). [..] Läs mer.
Visa presskontakter, pressreleaser och information om Cision Visa presskontakter, pressreleaser och information om NG News Visa presskontakter, pressreleaser och information om Hugin Visa presskontakter, pressreleaser och information om AktieTorget Visa presskontakter, pressreleaser och information om PIR Visa presskontakter, pressreleaser och information om NASDAQ OMX Visa presskontakter, pressreleaser och information om Newsdesk Visa presskontakter, pressreleaser och information om beQuoted