USA: LEDANDE INDIKATORER STEG 0,6% I JANUARI (NY)

(tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Direkt) USA:s ledande indikatorer steg 0,6 procent i januari, jämfört med månaden före.

Analytikerna hade spått att de ledande indikatorerna skulle stiga 0,5 procent jämfört med månaden före, enligt Bloomberg News prognosenkät.

I december steg de ledande indikatorerna med oreviderade 0,5 procent.

Index över de samtida indikatorerna, som speglar aktiviteten för närvarande och bland annat inkluderar industriproduktionen, steg 0,1 procent. Eftersläpande indikatorer ökade 0,3 procent.

I indexet för ledande indikatorer sammanvägs tio indikatorer. Indexet anses förutspå den ekonomiska utvecklingen på ungefär ett halvårs sikt. Positiva tal indikerar en starkare konjunktur medan negativa tal kan tyda på en konjunkturförsämring.