Swedish Match: rörelseresultat 954 mln kr 4 kv (SME 992)

STOCKHOLM (Direkt) Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 954 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 992 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Före skatt blev resultatet 868 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 901 miljoner kronor.

Siffrorna inkluderar en resultatandel från det delägda bolaget STG.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.957 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 3.942 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 8:50 kronor per aktie (8:00), att jämföra med förväntade 8:61 kronor.

Bolaget betalade i december ut en extrautdelning om 9:50 kronor per aktie.