Swedish Match: aktien backar efter rapporten

STOCKHOLM (Direkt) Tobaksbolaget Swedish Match levererade ett resultat för sista kvartalet 2016 som var något sämre än väntat. Samtidigt bjöds på ännu en extrautdelning till följd av den fortsatta nedmonteringen av innehavet i Scandinavian Tobacco Group.

På Stockholmsbörsen fick rapporten ett negativt mottagande och aktien backade nära 3 procent på fredagsförmiddagen.

Swedish Matchs rörelseresultat blev 954 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Analytikerna hade räknat med 992 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Före skatt blev resultatet 868 miljoner kronor. Här väntade sig analytikerna 901 miljoner kronor. Siffrorna inkluderar en resultatandel från det delägda bolaget Scandinavian Tobacco Group, STG. Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.957 miljoner kronor. Det var i linje med SME-konsensus på 3.942 miljoner.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 8:50 kronor per aktie (8:00 året innan), att jämföra med förväntade 8:61 kronor. Bolaget ger också en extrautdelning om 7:50 kronor till följd av avyttringen av STG-aktier i januari 2017. Under 2016 betalade Swedish Match ut totalt 21:50 kronor extra per aktie.

Försäljningen i affärsområdet Snus blev 1.356 miljoner kronor (väntat 1.372). Snusmarginalen var 40,0 procent, både lägre än väntade 42,1 procent och utfallet samma kvartal året innan (41,4).

Inom området Andra Tobaksprodukter, som bland annat innehåller cigarrförsäljningen, landade försäljning och rörelseresultat lite över SME-konsensus.

Swedish Match bedömer att konsumtionen av snus i Skandinavien och moist snuff i USA kommer att öka i år, mätt i antal dosor. I Skandinavien bedöms tillväxten vara lägre än under 2016. Bolaget förväntar sig att konkurrensen på den skandinaviska snusmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv under 2017.

För cigarrer i USA väntar sig Swedish Match att marknaden fortsätter att växa under 2017 och att konkurrensen kommer att vara fortsatt intensiv. Swedish Match ambition är att under 2017 öka cigarrvolymerna på marknaden i USA.

Produktionskostnaden per cigarr väntas öka både till följd av helårseffekten av avgifter till FDA samt på grund av högre kostnader för råmaterial.