SWECO: STYRELSELEDAMOT KÖPER AKTIER FÖR KNAPPT 300.000 KR

STOCKHOLM (Direkt) Gunnel Duveblad har den 17 februari köpt 1.500 aktier i konsulten Sweco, där hon är styrelseledamot. Posten är värd cirka 295.000 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.