Storbrit: detaljhandel sjönk oväntat i januari

STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska detaljhandelns försäljningsvolym, inklusive bensin, sjönk 0,3 procent i januari, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg försäljningen 1,5 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 1,0 procent under månaden och ha ökat med 3,4 procent jämfört med samma månad året före, enligt Bloomberg News.

I december sjönk försäljningen (inklusive bensin) med reviderade 2,1 procent (-1,9), och steg med reviderade 4,1 procent jämfört med samma månad föregående år (+4,3).

Detaljhandelns försäljningsvolym, exklusive bensin, sjönk 0,2 procent i januari, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg försäljningen 2,6 procent.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,7 procent under månaden och ha stigit med 3,9 procent jämfört med samma månad året före.

I december sjönk försäljningen (exklusive bensin) med reviderade 2,2 procent jämfört med föregående månad (-2,0), och steg med reviderade 4,7 procent jämfört med samma månad föregående år (+4,9).

Under januari steg försäljningen av textilier, kläder och skor med 1,9 procent jämfört med föregående månad. I årstakt steg försäljningen 0,9 procent.