SSAB: urstark rapport, aktien rusar

STOCKHOLM (Direkt) Ståltillverkaren SSAB bjöd på en urstark rapport för årets inledande tre månader. Rörelseresultatet på 702 miljoner kronor krossade analytikernas förväntningar, som enligt SME Direkt låg på 237 miljoner kronor. Främst högre priser, men även förbättrade volymer gav stöd till resultatuppstället.

På Stockholmsbörsen sköt SSAB-aktien i höjden efter rapporten. B-aktien var upp runt 8 procent i fredagshandelns inledning.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 702 miljoner kronor i första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 237 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev drygt 4 procent, att jämföra med väntade 1,6 procent. Resultatet före skatt landade på 449 miljoner kronor, SME-konsensus var 32,1 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 15.739 miljoner kronor, väntat var 14.963 miljoner.

Ståltillverkarens kraftigt förbättrade rörelseresultat berodde främst på SSAB Europes ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå.

SSAB Special Steels upplevde förbättrad efterfrågan inom flera segment under första kvartalet. Resultatet ökade trots att valsverket i Oxelösund stod stilla drygt fem veckor under inledningen av året efter haveriet som inträffade i slutet av 2016. En hög produktionsnivå i Oxelösund sedan uppstarten av valsverket i början av februari bidrog också.

I Nordamerika ökade de realiserade priserna för SSAB Americas i kvartalet. Samtidigt steg skrotpriserna, vilket resulterade i en relativt blygsam förstärkning av marginalen. Kostnader för det ett stort underhållsstopp i SSAB:s anläggning i Mobile påverkade resultatet negativt och medförde även något lägre leveranser jämfört med föregående kvartal, trots stabil underliggande efterfrågan.

SSAB spår att leveransvolymerna blir något högre under årets andra kvartal än under det första. Bolaget slår fast att det andra kvartalets leveranser inte kommer att påverkas i någon större omfattning av haveriet i Oxelösund i slutet av 2016 - uppstarten i februari gick nämligen planenligt.

Det råder en god stålefterfrågan i Europa, och det väntas bestå under det andra kvartalet, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen efter rapportsläppet.

Haveriet i Oxelösund orsakade produktionsbortfall på 70.000 ton, upprepar SSAB. Mätt i underabsorption och extra transportkostnader kostade haveriet cirka 200 miljoner kronor. Därutöver innebar den minskade volymen förlorad marginal, men hur mycket går SSAB av konkurrensskäl inte ut med, enligt bolaget ir-chef.

Diskussioner pågår med försäkringsbolaget om ersättning för kostnaderna för haveriet.

SSAB:s realiserade priser under andra kvartalet bedöms öka jämfört med föregående kvartal, men detta bedöms bli motverkat av ökade kostnader för råmaterial.