SSAB: mycket bättre än väntat första kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) SSABs kraftigt förbättrade rörelseresultat första kvartalet, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande period i fjol, berodde främst på SSAB Europes ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå.

Det säger vd Martin Lindqvist i rapporten.

SSAB Special Steels förbättrade också resultatet, trots att valsverket i Oxelösund stod stilla i drygt fem veckor under inledningen av året efter haveriet som inträffade i slutet av 2016. En hög produktionsnivå i Oxelösund sedan uppstarten av valsverket i början av februari bidrog också.

SSAB Special Steels upplevde förbättrad efterfrågan inom flera segment under första kvartalet. På grund av haveriet i Oxelösund tappade SSAB Special Steels totalt cirka 70.000 ton i produktion under första kvartalet och diskussion pågår med försäkringsbolaget i vilken omfattning dessa förluster kan ersättas, heter det.

SSAB Europe hade god underliggande efterfrågan och leveranserna steg med 9 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. De realiserade priserna förbättrades också och produktionen låg på en hög nivå. Marknadspriserna ökade något under inledningen av året och stabiliserades mot slutet av kvartalet, enligt vd:n.

I Nordamerika ökade de realiserade priserna för SSAB Americas under kvartalet. Samtidigt steg också skrotpriserna, vilket resulterade i en relativt blygsam förstärkning av marginalen. Även kostnader för det planerade underhållsstoppet i Mobile påverkade resultatet negativt och medförde även något lägre leveranser jämfört med föregående kvartal, trots stabil underliggande efterfrågan.

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 miljarder kronor från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017 och detta fortskrider enligt plan, med ett nettokassaflöde under kvartalet om 0,6 miljarder. Ytterligare cirka 2,3 miljarder ska åstadkommas under de kommande tre kvartalen genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital samt eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.