Spectracure: Genombrott för metod i klinisk studie

Över 400 män med prostatacancer har med framgång behandlats vid University College London Hospital (UCL) och för Lundabaserade SpectraCure som använder samma teknik som UCL-studien, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), är det ett bevis på att tekniken fungerar. SpectraCure räknar även med att kunna förbättra behandlingen ytterligare.

image

"De har lyckats ta bort tumören helt och hållet i 49 procent av fallen och det ser jag som ganska lågt. De har varit tvungna att behandla med god marginal för att skydda frisk vävnad, men med vår IDOSE för dosstyrning kan vi få bättre precision utan risk för överexponering. Det ger betydligt bättre förutsättningar att slå ut tumören helt", säger Masoud Khayyami, vd för SpectraCure, i en kommentar till studieresultaten som nu lagts fram av UCL och som publicerats i renommerade vetenskapliga tidsskriften The Lancet Oncology.

Behandlingen med PDT-metoden sker genom att patienten tillförs ett läkemedel som aktiveras av laserljus. När läkemedlet träffas av laserljuset förstörs cancercellerna i behandlingsområdet.

Även om SpectraCures teknik kan öppna för än bättre behandlingsresultat ses redan det resultat som UCL kunnat visa ses som betydande framsteg. I ett inslag på BBC menar studiens ansvarige läkare, professor Mark Emberton, att metoden och resultatet är "omvälvande". Han pekar på att nära hälften av patienterna blev helt fria från cancer och att rapporterade biverkningar var mycket få och efter två års uppföljning var helt borta.

Gigantisk marknad

Behandlingsområdet cancer är gigantiskt och bara prostatacancer beräknas skapa en marknad värd kring 50 miljarder dollar på global basis under nästa år. Det är en fördubbling mot nivån i början av årtiondet.

"Sedan har vi andra solida tumörer som kan behandlas - hals, bröst, bukspottskörtel och även andra", säger Masoud Khayyami.

En avsiktsförklaring mellan SpectraCure och UCL tecknades under hösten och det ligger i planerna att framtida kliniska studier kan bli aktuella vid Londonsjukhuset .

"Det är ett fantastiskt bra team som redan behandlat många patienter. Vi har diskuterat att göra en fas-2 studie på prostatacancer, men det tar litet tid med all administration och liknande", fortsätter Masoud Khayyami.

SpectraCure har annars nyligen startat en klinisk studie i Kanada för behandling av återfallspatienter med prostatacancer. Här används PDT och IDOSE i kombination med det ljuskänsliga läkemedlet verteporfin. Masoud Khayyami framhåller att en fördel för SpectraCure är att de nyttjar befintliga beprövade och redan godkända läkemedel som en del i behandlingen:

"Vi behöver inte vänta på godkännanden av läkemedel, SpectraCure är ett medicintekniskt bolag".

I den process som ska leda fram till kommersialisering och lansering på marknaden har SpectraCure redan gått igenom den fas som kallas proof- of-principle. Den kliniska och regulatoriska fasen pågår fram till 2019 och sedan är lansering tänkt att ske 2020, förutsatt att de kliniska studierna utvecklar sig som planerat. Det sista kliniska steget, fas-3, kan komma att ske i samarbete med annat större bolag för att finansieringen ska säkras.

Kursrusning

Det Aktietorgslistade bolaget uppvärderades kraftigt när beskedet om studien blev känd på onsdagen och efter någon timme pendlade kursen kring 1:70 kronor, en uppgång på nära 90 procent från dagen innan. Aktien rekylerade därefter ned något för att under eftermiddagen ligga kring 1:50 kronor, då en uppgång kring 50 procent över dagen.

image

SpectraCures aktie började noteras på Aktietorget dn 1 juli 2015. I likhet med andra forskningsbaserade bolag har handeln varit volatil i samband med nyheter kring forskningsframsteg och tillståndsärenden. Sedan starten har aktien nu stigit drygt 13 procent.

=============================================================

FAKTA:

SpectraCure bildades 2003 som en avknoppning från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik.

Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, som prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

I juli 2016 meddelades att det amerikanska patentverket godkänt ett patent som rör dosutvärdering i SpectraCures teknik. Patentet har beviljas förlängd patenttid till år 2030. Patentet har tidigare godkänts i bland annat Europa, Kina och Japan.

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige